LÆS OGSÅ!

Bladet Gymnasieskolen

Gymnasieskolen - 06 - 2014

Fra bager, madmor og museumsinspektør til gymnasielærer. Gymnasieskolen fortæller om tre lærere, der kom til gymnasiet ad omveje - Der er stadig usikkerhed om merarbejde - På Rødkilde Gymnasium får de penge for merarbejde -
Onlineversion: Klik her for at læse bladet
Motiverede ansøgninger til gymnasierne har i år været spild af tid, fordi det alene er afstanden til gymnasiet, som har afgjort, om eleven er inde eller ude.Flere rektorer mener dog, at...
Du har ofte kritiseret gymnasiet for at være for akademisk. Men i jeres nye undersøgelse svarer mere end 6 ud af 10 elever, at sproget og begreberne i undervisningen er til at forstå. Er det udtryk...
Det halvgule PowerPointshow med malerier kører på det hvide lærred i en billedkunsttime på VUC Vest. Julie Bilgrau fortæller eleverne om maleriernes stilarter, og hvordan de ser ud i virkeligheden....
Allerede i 1.g vidste han, at han ville være gymnasielærer. Matematiklærerens stringente og klare måde at undervise på fascinerede ham.Men efter fire års matematikstudier på Københavns Universitet...
Hænderne var hævede, når hun vågnede. Nogle dage arbejdede hun 17 timer i streg, og der var ikke tid til at se kæresten. Hun havde fået at vide af kokken ved cateringfirmaet, at hvis hun skulle være...
Selv om solcreme og parasoller for længst er fundet frem, er der blandt mange lærere stadig usikkerhed om, hvad der skal ske med merarbejde, når skoleåret slutter.Gymnasieskolen har været i kontakt...
Mens ledelsen på mange skoler tier stille eller kommer med uklare meldinger om merarbejde, er det anderledes på Rødkilde Gymnasium i Vejle.I februar stillede rektor Hans Erik Duschek-Hansen sig op...
Blå sommerfugle flyver ivrigt rundt omkring mig, mens jeg vandrer op til den klassiske okkerfarvede toscanske villa på toppen af højdedraget. Jeg går op ad trappen og ud på terrassen. Cypresserne...
Der findes i dag nok ikke ret mange som dansk- og historielærer Thorkild Bach Andersen. Han har været tillidsrepræsentant på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing så længe, at ingen kan huske, han ikke...
De unge har ikke helt så lige betingelser, som vi går og tror.Det er en af de erfaringer, der har gjort Mathilde Lynggaard Vinther meget oprørt og harm. Det er også en af drivkræfterne i den kommende...
I foråret holdt Tom Buk-Swienty foredrag foran cirka 800 elever og lærere på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Situationen var velkendt, så han vidste, at det kan være en mundfuld at holde opmærksomheden...
Mange beskrivelser af vores tid og vores samfund har ofte en figur tilfælles: Fortiden tager sig relativt enkel ud sammenholdt med nutidens kompleksitet. Ofte bliver jeg mistænksom. Mon de gamle dage...

Seneste kommentarer

ARTIKLER
Nyhed
25. juni 2014 af Katrine Pinborg
Nyhed
24. juni 2014 af Tina Rasmussen
Nyhed
19. juni 2014 af Katrine Pinborg
Blogindlæg
23. juni 2014 af Christian Wilde Langballe
Nyhed
18. juni 2014 af Tina Rasmussen
Nyhed
17. juni 2014 af Johan Rasmussen
Blogindlæg
17. juni 2014 af Annette Nordstrøm Hansen
Nyhed
16. juni 2014 af Johan Rasmussen
Nyhed
14. juni 2014 af Tina Rasmussen
Nyhed
14. juni 2014 af Malene Romme-Mølby
Nyhed
14. juni 2014 af Katrine Pinborg
Nyhed
13. juni 2014 af Malene Romme-Mølby
Nyhed
13. juni 2014 af Tina Rasmussen
Nyhed
13. juni 2014 af Katrine Pinborg
Nyhed
12. juni 2014 af Tina Rasmussen
Nyhed
12. juni 2014 af Malene Romme-Mølby