Artikel
7 prøveformer anbefales af ekspertgruppe – kunstig intelligens indgår i flere af dem
SkriftligEksamen02.Sctknud-aspect-ratio-348-234

7 prøveformer anbefales af ekspertgruppe – kunstig intelligens indgår i flere af dem

Kunstig intelligens skal bruges konstruktivt og indgå i prøveformerne, anbefaler ekspertgruppe. Gruppen erkender, at det betyder et paradigmeskifte for gymnasiet.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Carsten Bundgaard

Brugen af kunstig intelligens til eksamen vil ikke være snyd i fremtiden. I hvert fald ikke hvis der kommer politisk opbakning til anbefalingerne fra en ekspertgruppe om brugen af kunstig intelligens til prøver.

Gruppen har i dag leveret sine anbefalinger til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), som har nedsat gruppen.

Ekspertgruppen slår fast, at kunstig intelligens som eksempelvis ChatGPT allerede er en del af hverdagen blandt mange elever på ungdomsuddannelserne. Ekspertgruppen opfordrer til, at fokus flytter sig fra snyd til læring i forhold til kunstig intelligens.

”Det er afgørende vigtigt, at eleverne lærer at bruge og forholde sig til kunstig intelligens på en reflekteret, kritisk og konstruktiv måde. Derfor skal de hjælpes af dygtige faglærere, og teknologien skal inddrages i undervisningen og ved eksamen side om side med eksamener uden hjælpemidler. Det kræver nye prøve – og ikke mindst nye arbejdsformer i skolen, hvor fokus flytter fra snyd til læring.” siger Birgitte Vedersø, som er formand for ekspertgruppen og tidligere rektor på Gefion Gymnasium.

Ekspertgruppen peger på syv prøveformer til de gymnasiale uddannelser. Som i dag skal der være både en skriftlig og en mundtlig prøve uden digitale hjælpemidler. Som ekspertgruppen slår fast, er det vigtigt, at eleverne kan basale færdigheder, og at de afprøves til eksamen. Med andre ord kan eleverne læse, skrive og regne, som ekspertgruppen formulerer det.

Derudover anbefaler ekspertgruppen fem andre prøveformer, og her vil det være tilladt at bruge kunstig intelligens.

Det betyder dog ikke, at eleven kan få topkarakter ved hovedløst at få ChatGPT til at løse prøven.

”Eksaminanden skal kunne redegøre for, hvorfor en eventuel anvendelse af digitale hjælpemidler er fagligt relevant og har bidraget til et bedre resultat for vedkommende,” står der i anbefalingerne.

”Det bør være en del af bedømmelsesgrundlaget, i hvilket omfang elever/kursister mestrer brugen af digitale hjælpemidler i de prøver, hvor disse er tilladt,” står der endvidere.

Ekspertgruppens syv anbefalinger. klippet

Til de skriftlige prøver uden hjælpemidler har ekspertgruppen allerede tidligere anbefalet, at skolerne bruger monitoreringsystemer af elevernes computere til prøver.

Det er dog afgørende for ekspertgruppen, at fokus på snyd flyttes til læring.

Gymnasieskolen har tidligere skrevet om, at lærere er frustrerede over, at deres elever bruger ChatGPT til at løse skriftlige opgaver. Ekspertgruppen forstår godt lærernes frustrationer, og blandt andet derfor skal både undervisning og prøveformer ændres.

”Forskning viser, at et stort fokus på snyd og kontrol heraf er uhensigtsmæssigt for læringsmiljøet,” skriver gruppen i anbefalingerne.

Paragdigmeskifte for gymnasierne
Ekspertgruppen understreger flere gange, at ændres prøveformerne, så følger undervisningen med. Hvis brugen af kunstig intelligens tillades til prøverne, vil det få store konsekvenser for undervisningen og dermed lærernes arbejde.

”Såfremt anvendelse af kunstig intelligens på sigt tillades ved prøver, vil der være tale om et paradigmeskift i undervisningssektoren,” skriver ekspertgruppen.

”At integrere brug af teknologien i undervisningen, når det giver fagligt mening og tilfører merværdi til elevernes udvikling af viden og færdigheder, er nødvendigt og produktivt,” mener ekspertgruppen.

Ekspertgruppen beskriver, at kunstig intelligens skal bruges på en måde, hvor det fylder mindre i 1. g, men bliver inkorporeret mere og mere i undervisningen i takt med, at elevernes kompetencer og læring udvikler sig.

I C-fag anbefaler gruppen, at inddragelsen af kunstig intelligens i prøver er begrænset, mens det fylder mere i fag på A-niveau.

Prøveformer skal ændres løbende
ChatGPT blev introduceret i november 2022. På under halvandet år har kunstig intelligens udviklet sig eksplosivt og har forandret gymnasierne.

Den hastighed, teknologien udvikler sig i, betyder også, at det er nødvendigt, at undervisning og prøveformer kan følge med udviklingen.

Ekspertgruppen anbefaler, at prøveformer kan ændres hurtigere end i dag.

”Den aktuelle situation med lanceringen af ChatGPT er et godt eksempel på, at der er behov for hurtigere at kunne ændre i prøveformer i et fag. Ekspertgruppen vurderer, at behovet for en ændring på nuværende tidspunkt er så stort, at der af hensyn til elever/kursisters retssikkerhed og prøvernes troværdighed hurtigt skal kunne iværksætte nye prøveformer i nogle fag,” skriver gruppen.

I dag er reglerne, at prøveformen skal være kendt, når undervisningen i faget begynder. Det betyder, at i de 3-årige fagforløb kan der gå meget lang tid med at ændre prøveformerne.

Ekspertgruppen anbefaler, at eleverne fremover skal kende prøveformen senest et år, før de går til eksamen.

”Det centrale i undervisningen er læring og faglige målsætninger, hvorfor det efter ekspertgruppens opfattelse ikke er problematisk, hvis der ændres i prøveformen, så længe det som udgangspunkt er de samme overordnede faglige målsætninger, der udprøves,” skriver gruppen.

Ekspertgruppens nye anbefalinger

Det er afgørende for mig, at vi udvikler prøverne, så vi også kan teste, uden der bruges digitale hjælpemidler.
Mattias Tesfaye (S)
Børne- og undervisningsminister

Ekspertgruppen anbefaler, at der indføres forsøg med prøveformer med kunstig intelligens. Med andre ord lyder anbefalingen ikke, at politikerne straks sætter sig ned og indfører kunstig intelligens til næste års prøver.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger, at han mener, det er nødvendigt, at ”strikke de rigtige prøver sammen i forhold til den teknologiske udvikling”, så vi sikrer, at eleverne får en retvisende bedømmelse.”

”Det er afgørende for mig, at vi udvikler prøverne, så vi også kan teste, uden der bruges digitale hjælpemidler. Det er nødvendigt for at kunne vurdere, hvilken viden og færdigheder eleverne selvstændigt har tilegnet sig. Det synes jeg, ekspertgruppen kommer med nogle interessante bud på.” siger Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Han tilføjer: ”Det er en vigtig dannelsesopgave at lære børn og unge at forholde sig til og bruge teknologi kritisk, og det stiller krav til, hvordan vi i undervisningen klæder eleverne på til det.”

Allerede nu vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) sætte en række forsøg i gang med de prøveformer, som ekspertgruppen har anbefalet.

Mattias Tesfaye regner med, at der vil være nye prøveformer klar til eksamen i 2026, har ministeren netop sagt til DR.

Gymnasieskolen følger op på ekspertgruppens anbefalinger.

Læs rapporten med anbefalinger fra ekspertgruppen samt bilag om de syv prøveformer.

 

Ekspertgruppen om ChatGPT og andre digitale hjælpemidler

Børne- og undervisningsministeren har nedsat en ekspertgruppe, der skal undersøge, hvordan de digitale hjælpemidler kan påvirke prøverne på landets skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ekspertgruppen skal aflevere de endelige anbefalinger til ministeren marts 2024.

Ekspertgruppens medlemmer
Formand for ekspertgruppen er selvstændig konsulent og tidligere formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø. Foruden formanden består ekspertgruppen af følgende otte medlemmer:

  • Jan Damsgaard, professor ved Copenhagen Business School
  • Bent Meier Sørensen, professor ved Copenhagen Business School
  • Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitet
  • Inger Bo Augustinus, underviser ved AOF Center Fyn
  • Mette Andreasen, underviser ved International Business College
  • Mikkel Aslak, underviser ved Marienhoffskolen og konsulent ved VIA CFU
  • Per Størup Lauridsen, underviser ved Odense Tekniske Gymnasium
  • Tine Wirenfeldt Jensen, ekstern adjunktvejleder ved Syddansk Universitet
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater