Artikel
Uddannelsen er “fantastisk”. Men de unge vælger den fra
Elever-naturvidenskab-mikroskop-aspect-ratio-348-234

Uddannelsen er “fantastisk”. Men de unge vælger den fra

På blot tre år er andelen af unge, som søger ind på htx faldet med 30 procent. Htx er en virkelig god uddannelse, mener en forsker, lærere, elever og ledere, men hvad er der så galt?

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

Der findes ikke en enkel forklaring på, at flere unge vælger htx fra i disse år. Til gengæld kan det se ud til, at de unges fravalg af htx er selvforstærkende, og at der kan være risiko for, at nedgangen fortsætter, hvis der ikke gøres noget.

I år har 7 procent af de unge, som vil i gymnasiet, sat flueben ud for htx på ansøgningen. For tre år siden var det 10 procent.

Htx er ramt af flere paradokser, imageproblemer og fejlopfattelser, som kan være årsag til, at uddannelsen er kommet ind i en negativ spiral, lyder det fra flere aktører tæt på htx.

En af dem er Christina Laugesen, som er forsker og områdechef i enheden for ungdomsuddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

“Mange unge ønsker at holde alle døre åbne, når de vælger ungdomsuddannelse, og en del unge opfatter htx som en snæver uddannelse, hvor man skal være meget afklaret om, hvad man vil efter gymnasiet. Det er imidlertid et stort paradoks, da htx måske er den ungdomsuddannelse, som åbner flest døre til videregående uddannelser,” siger Christina Laugesen.

Sidste år lavede EVA en omfattende undersøgelse af de unges valg af ungdomsuddannelser.

“De unge, som vælger htx, er mere afklarede og har større faglig selvtillid sammenlignet med unge på de andre gymnasiale uddannelser. Det tyder på, at flere unge har den opfattelse, at man skal være særligt faglig dygtig for at gå på htx,” siger Christina Laugesen.

Lidt færre forældre støtter de unges valg af htx, når vi sammenligner med forældreopbakningen på stx.
Christina Laugesen, områdechef i enheden for ungdomsuddannelser
Danmarks Evalueringsinstitut

Hun nævner, at der derfor kan være et potentiale i at oplyse og informere de unge og deres forældre om, at man ikke behøver være et matematisk geni for at gå på htx, og at uddannelsen ikke indsnævrer feltet af muligheder for videreuddannelse sammenlignet med de øvrige gymnasiale uddannelser.

Forældrene ved for lidt 
Forældrene spiller stadig en meget væsentlig rolle i de unges uddannelsesvalg, siger Christina Laugesen. Problemet er, at kendskabet til htx stadig er lavt blandt mange forældre, viser EVA’s forskning.

Christina Laugesen

Forsker og områdechef i enheden for ungdomsuddannelser, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

“Vi kan også se, at lidt færre forældre støtter de unges valg af htx, når vi sammenligner med forældreopbakningen på stx,” siger Christina Laugesen, som peger på, at uddannelsesvejledere kan være en god modvægt til forældrenes holdninger.

Undersøgelsen viser, at der er lidt flere elever på htx, som nævner studievejledning som en medvirkende årsag til at vælge uddannelsen sammenlignet med stx.

De unges fravalg af htx følger en tendens, hvor der i det hele taget er mindre interesse for at vælge de såkaldte STEM-fag – naturvidenskab, teknologi, ingeniør og matematik på videregående uddannelser. Stx oplever også et fald af unge, som vælger naturvidenskabelige studieretninger.

Folkeskolen har stor betydning
“Valg af uddannelse er i høj grad også et identitetsvalg. Vi ved fra en undersøgelse om unges valg af videregående uddannelse, at mange unge begrunder fravalg af STEM-uddannelser med, at de ikke kan se sig selv i de uddannelser og de job, de fører med sig. Identitet forstået som identifikation med ungemiljøet er også på spil, når vi taler valg af ungdomsuddannelse,” siger Christina Laugesen.

Christina Laugesen peger på, at htx er en meget praksis- og anvendelsesorienteret gymnasial uddannelse, hvor eleverne for eksempel prøver teori af i værkstedsundervisningen, og hvor teknik er et obligatorisk fag på A-niveau. Undervisningen i folkeskolen spiller en stor rolle i at tænde elevernes lyst til den type undervisning, mener Christina Laugesen.

“Vi ved fra undersøgelser, at undervisningen i udskolingen bliver mindre praksis- og anvendelsesorienteret for eksempel i et fag som matematik. Så der er et klart potentiale i, at fagene bliver sat mere i spil i den periode, hvor eleverne skal vælge ungdomsuddannelse,” siger Christina Laugesen.

Søgetal

“En fantastisk uddannelse”
Niels Yde, som er formand for Gymnasieudvalget i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, er bekymret over, at mange unge vælger htx fra.

“Det er grundlæggende et samfundsproblem, at færre unge vælger studieretninger med STEM-fagene,” siger han og fortsætter:

“Htx er en fantastisk uddannelse, hvor elever arbejder projektorienteret, og hvor teoriundervisning bliver suppleret med værkstedsundervisning. Det er en super god måde at lære på for mange elever,” siger Niels Yde.

Vi skal være bedre til at vise eleverne, hvordan fagene kan anvendes, og hvorfor uddannelsen er spændende.
Niels Yde, formand for Gymnasieudvalget
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne

Niels Yde erkender, at han selv og alle andre htx-aktører ikke har været gode nok til at få uddannelsen ud over rampen og ind i bevidstheden hos de unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Niels Yde

Formand for Gymnasieudvalget,
Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier – Lederne

“Vi skal skabe mere samarbejde mellem grundskole og htx. Vi skal være bedre til at vise eleverne, hvordan fagene kan anvendes, og hvorfor uddannelsen er spændende. Vi skal i det hele taget øge vidensniveauet om uddannelsen,” siger Niels Yde.

Hvis din storebror, storesøster eller venner har valgt en uddannelse og er glade for den, så er chancen for, at du også vælger den, sandsynligvis større. Med den logik i baghovedet ærgrer Niels Yde sig derfor over den nuværende nedgang.

“Jeg tror, vi oplever en tilbagegang på bagkant af coronaen. Det var en stor ulempe for htx, at eleverne ikke kunne komme på besøgsaften og se laboratorier og værksteder og opleve andre arbejdsformer i praksis,” siger Niels Yde.

En elev på htx har i alt 300 timers flere undervisningslektioner eller timer med fordybelsestid i løbet af uddannelsen sammenlignet med stx og hhx.

Til gengæld er det kun obligatorisk med tre fag på A-niveau, mens elever på stx og hhx skal have mindst fire fag på A-niveau. Det sidste betyder også, at en elev på htx skal vælge to ekstra fag på A-niveau for at opnå muligheden for at gange eksamensgennemsnittet med 1,03, mens elev på stx og hhx kan nøjes med et ekstra fag.

“Der er nogle paradokser i htx-uddannelsen, som politikerne bør kigge på,” siger Niels Yde.

Fra to til én klasse
Stine Wolff  er lærer og studievejleder på Vestskoven Gymnasium i Albertslund, og så er hun medlem af hovedbestyrelsen i GL. På Vestskoven Gymnasium kan de unge vælge alle fire gymnasiale uddannelser. Ansøgningerne til htx er i år gået ned. Skolen må til næste skoleår nøjes med at oprette en htx-klasse, mens der i år er to. Til gengæld er der flere elever, som vælger hhx, hvilket følger tendensen på landsplan.

Der er mange myter om htx blandt eleverne.
Stine Wolff, lærer og studievejleder
Vestskoven Gymnasium

“Uddannelsen har desværre et imageproblem, da unge mener, den er nørdet og er for folk, som er gode til matematik, og som skal være ingeniører. Vi skal blive bedre til at tale om, at htx ikke lukker nogen døre – tværtimod,” siger Stine Wolff.

Stine Wolff

Medlem af hovedbestyrelsen i GL, lærer og studievejleder,
Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

Hun har haft samtaler med htx-elever, som vil skifte til stx eller hhx, fordi de har den opfattelse, at matematikken er nemmere på de uddannelser, på trods af at niveauet er nøjagtig det samme.

“Der er mange myter om htx blandt eleverne,” siger hun,

Hun bemærker dog, at der er en generel krise i forhold til at vælge studieretninger med naturvidenskab og uddannelser med STEM-fag.

“Det løser vi ikke med et snuptag, men skal ændres helt nede fra børnehaven, når børnene kigger på mariehøns, og i grundskolen, når eleverne laver forsøg i undervisningen. Vi skal også blive bedre til  at fortælle lærere og elever ude på folkeskolerne, hvad htx er og kan. Fortællingen om htx skal styrkes, og uddannelsen skal have det gode image, den fortjener,” siger Stine Wolff.

Vælger det samme som vennerne
Kasper Bjørnskov går i 3. g på htx på Odense Tekniske Gymnasium, og så er han næstformand i Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Kasper Bjørnskov

Næstformand, Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Han mener, at en af de store årsager til, at færre vælger htx nu, er, at flere vælger de samme uddannelser som deres venner.

“Jeg tror, det er blevet mere udbredt efter coronaepidemien. Jeg kender flere, som hældte til at vælge htx, men endte med at vælge stx, som deres venner gjorde. Jeg valgte også selv en skole, hvor jeg kender andre,” siger Kasper Bjørnskov, som også peger på, at man på stx også kan tage naturvidenskabelige studieretninger og vælge et fag som bioteknologi.

“På htx er undervisningen bare mere projektorienteret og anvendelsesorienteret, men det er der måske mange, som ikke ved,” siger Kasper Bjørnskov.

Han bekræfter også, at htx er ramt af fordomme.

Problemet er, at fordommene er indgroede og svære at komme af med.
Kasper Bjørnskov, næstformand
Erhvervsskolernes Elevorganisation

“Fordommene handler om, at der ikke går kvinder på uddannelsen, og at alle er computernørder. Men det er ikke korrekt. På htx går der en meget blandet flok af mennesker, som har mange forskellige interesser. Problemet er, at fordommene er indgroede og svære at komme af med,” siger Kasper Bjørnskov.

Han tror til gengæld ikke, det vil tiltrække flere elever at skære i timetallet på htx.

“Jeg tror ikke, at elever kigger på timetallet, når de vælger uddannelse. Til gengæld kan jeg være bange for, at det går ud over fordybelsen i fagene, hvis man skærer i timerne,” siger Kasper Bjørnskov.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater