Artikel
Vintereksamen i SOP presser lærere
Eksamen-moede-laerere-elev-shutterstock-aspect-ratio-348-234

Vintereksamen i SOP presser lærere

Eksamen i SOP på htx kan være forbundet med skævbelastning og stress. Børne- og Undervisningsministeriet overvejer at flytte SRP til vinter for at lette eksamenspres om sommeren.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

Mange lærere på htx har haft ekstra travlt i januar. Det er nemlig sæson for den mundtlige prøve i Studieområdeprojeket (SOP) på langt de fleste erhvervsgymnasier.

Nogle lærere er eksaminator, andre er censor og flere er begge dele. Og samtidig skal undervisningen også passes.

Det betyder, at flere htx-lærere har en periode med ekstra travlhed.

Det fortæller blandt andre tillidsrepræsentant på H. C. Ørsted Gymnasiet Martin Reib Lamberth, som er forperson for Gymnasieskolernes (GL) erhvervsgymnasiale TR-netværk i Region Hovedstaden, og repræsenterer htx-uddannelsen i Uddannelsesudvalget i GL.

Han peger på, at som det er nu, er der store ulemper ved vintereksamen i SOP.

“Både lærere og elever er optagede af SOP, samtidig med at der er undervisning. Det giver en lidt skizofren periode, og for nogle lærere er det en meget stressende periode,” siger Martin Reib Lamberth, der underviser på H. C. Ørstedgymnasiet på Frederiksberg.

Han mener, at det er et dilemma at finde en god løsning på problemet. Hvis man aflyser undervisningen i tre til fem dage i eksamensperioden, kunne det være en lettelse for lærere og elever, men til gengæld vil det være meget svært at lægge de timer på et andet tidspunkt, uden eleverne får ekstra lange dage.

“Men det er heller ikke ideelt, at eleverne skal forlade undervisningen for at gå til eksamen, og så komme tilbage bagefter,” siger han og peger på, at nogle lærere har meget travlt med at forberede eksamen og være eksaminator, mens de skal passe deres undervisning.

Omvendt foreslår han ikke, at SOP flyttes til sommerterminen.

“Det ville betyde en endnu mere presset sommertermin, og for eleverne ville det være et endnu mere presset forår. Det er svært at sige, hvad der vil være bedst,” siger Martin Reib Lamberth, der dog peger på, at en oplagt løsning er at afskaffe en eksamen, så eleverne igen kommer ned på ni prøver. Ved reformen i 2017 blev der indført en eksamen mere, så eleverne gik fra minimum ni til ti prøver.

Ministeriet overvejer at flytte SRP
Spørgsmålet om fordele og ulemper ved vintereksamen i SOP eller SRP er blevet aktuelt, efter det er kommet frem, at Børne- og Undervisningsministeriet overvejer at flytte eksamen i SRP til vintereksamen for at lette noget af presset i sommerterminen.

Læs: SRP som vintereksamen? Ministeriet overvejer ny idé

htx er der flere fag, som er projektorienterede, for eksempel har faget teknik en projektperiode på otte uger i foråret. Det er blandt andet en af grundene til, at eksamen i SOP på htx ligger i vinterterminen. Alternativet ville være et forår med virkelig meget projektarbejde for htx-eleverne.

Det kan være meget uhensigtsmæssigt, at eksamen falder oven i en periode med afvikling af undervisningen.
Anders Nørgaard, tillidsrepræsentant
EUC Nord - HTX

På htx er man vant til at skulle læse SOP’er og forberede sig til eksamen i januar måned, og det kan der bestemt også være ulemper ved.

Det fortæller tillidsrepræsentant på EUC Nord – HTX Anders Nørgaard.

“Det kan være meget uhensigtsmæssigt, at eksamen falder oven i en periode med afvikling af undervisningen. Jeg oplever, at lærere er pressede, når de skal være censor og eksaminator i SOP og samtidig skal passe deres undervisning,” siger Anders Nørgaard og nævner, at eksaminator og censor også skal afvikle forsamtaler inden den mundtlige prøve i SOP.

Ulemper at flytte SOP
Anders Nørgaard ser dog også ulemper for eleverne ved eventuelt at flytte SOP på htx frem til sommerterminen.
Han nævner til eksempel, at faget teknologi har en centralt fastlagt teknologiuge, som i år ligger i uge 17, og teknikfaget har en værkstedsuge i uge 19, hvilket betyder, at to skriveuger til SOP kunne klemmes ind i uge 15 og 16.
“Det vil betyde, at for elever på studieretninger med teknologi vil almindelig undervisning nærmest være afsluttet med udgangen af uge 14,” siger han.

Det handler også om at sprede belastningen mere ud for eleverne.
Niels Yde, formand for gymnasieudvalget
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Niels Yde er formand for gymnasieudvalget i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Han kalder eksamen i SOP i januar på htx en seriøs planlægnings- og koordineringsopgave.

“Det kræver god planlægning af skolerne at afholde undervisning, samtidig med at lærere skal være eksaminator og censor,” siger Niels Yde, som erkender, at det for nogle lærere kan være en periode, hvor de af forskellige årsager bliver skævbelastet.

Han mener dog også, at det vil være en ulempe at flytte SOP til sommerterminen.

“Det handler også om at sprede belastningen mere ud for eleverne. Eleverne på htx har i forvejen meget projektarbejde og prøver i foråret. Derfor tror jeg, at de fleste skoler vælger at placere SOP i vinterterminen,” siger Niels Yde.

Han peger dog også på, at ulempen ved SOP i vinterterminen kan være, at eleverne ikke vælger at skrive SOP i fag, som de først har fra 3. g.

Erhvervsgymnasierne har ifølge bekendtgørelsen mulighed for at placere eksamen i SOP i vinterterminen eller sommerterminen, men i praksis ligger SOP på htx om vinteren, mens SOP på hhx stort set altid ligger om sommeren.

Ifølge Niels Yde skyldes sommereksamen for SOP på hhx, at de forskellige studieområdeforløb, som eleverne skal have op til selve SOP, ellers vil blive for sammenpressede.

Skævbelastning
Cecilie Goll Knudsen er tillidsrepræsentant på Niels Brock Innovationsgymnasiet.

Hun fortæller, at især lærere i faget afsætning er meget skævbelastede, når der er SOP. Langt de fleste elever vælger at skrive i faget afsætning. Hun peger derfor på, at man kunne overveje at ændre på reglerne i forhold til fagvalg i SOP, så det eksempelvis også var muligt at skrive en SOP i eksempelvis engelsk og samfundsfag.

“Det kunne måske give en mindre skævbelastning for enkelte lærere,” siger hun.

Hun tror dog ikke, det ville betyde det store, at flytte SOP fra sommer til vinterterminen.

“Så vil man bare flytte skævbelastningen for lærerne fra sommer til vinter,” siger hun.

SRP som kronen på værket
På Vestskoven Gymnasium i Albertlund udbydes både stx, hhx, hhx og hf.

Rektor Trine Ladekarl Nellemann ønsker fortsat, at SRP og SOP på hhx ligger i sommerterminen.

“Jeg synes, de fungerer godt som en afslutning på fagene som kronen på værket. Og jeg mener også, det er nemmere i sommerterminen at rokere rundt på opgaver, hvis en lærer er meget belastet af SRP eller SOP,” siger hun.

Til gengæld går hun også ind for at beholde SOP på htx som vintereksamen, da der er flere projektperioder på uddannelsen i foråret.

For lidt tid til at forberede SOP
En undersøgelse fra GL viser, at der er grund til at diskutere eksamensbelastning i forbindelse med SRP og SOP. Kun 26 procent af lærerne i undersøgelsen mener, der er afsat den tid, der er brug for til arbejdet, viser undersøgelsen, som Gymnasieskolen omtalte i temaet om SRP og SOP i december.

Læs temaet her

Gymnasielærer Anna Katsina Friis fortalte i en artikel, at hun savner bedre tid til at forberede eksamen i SOP.
I videoen herunder fortæller hun, hvorfor vintereksamen i SOP kan være en udfordring.

Anna Katsina Friis mener, at vintereksamen i SOP er en udfordring. I videoen fortæller hun hvorfor.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater