Artikel
Uden karakterer bliver lærings-rummet bedre
dialog

Uden karakterer bliver lærings-rummet bedre

Mundtlig feedback kan noget helt særligt, siger Sebastian Gulmann. Han er lærer på Øregård Gymnasium, hvor man har afskaffet karaktererne i grundforløbet.

I år er det femte år, at Sebastian Gulmann skruer ned for karaktererne og op for en anden måde at give feedback på.

I skoleåret 2015-2016 lavede Øregård Gymnasium et forsøg med en karakterfri 1.g-klasse. Eleverne fik fortsat karakterer i de fag, de skulle afslutte i 1.g, men i de øvrige fag blev tallene erstattet af grundig feedback. Siden har alle skolens 1.g-klasser været karakterfri i grundforløbet. 

Og erfaringerne er gode. Mindre fravær, øget motivation for at lære og god trivsel er nogle af gevinsterne. 

Uden karakterer bliver undervisningsrummet et mere trygt sted, hvor eleverne tør byde ind, lufte deres tvivl og fejle, fortæller Sebastian Gulmann, der underviser i dansk og oldtidskundskab.

”Det skaber et bedre læringsrum. I grundforløbet er det allervigtigste, at eleverne falder til og lærer hinanden, fagene og deres lærere bedst muligt at kende. Derfor er det et godt tidspunkt at skubbe karaktererne i baggrunden,” siger Sebastian Gulmann, der sammen med en kollega har stået i spidsen for projektet fra start af.

Jeg tror på, at det gør en del af eleverne mere bevidste om deres læring. 

Sebastian Gulmann, lærer
Øregård Gymnasium

Gør en forskel
At afskaffe karaktererne i grundforløbet er Øregård Gymnasiums forsøg på at gøre noget ved det præstationspres, som mange elever oplever.

Naturligvis fikser man ikke lige karakterræset i løbet af tre måneder, og det kan i det hele taget være svært at komme til livs, når eleverne i sidste ende skal bruge deres karaktergennemsnit til at komme ind på en videregående uddannelse, påpeger Sebastian Gulmann. Men han mener, at perioden uden karakterer faktisk gør en forskel.

”Jeg tror på, at det gør en del af eleverne mere bevidste om deres læring,” siger han.

Sebastian Gulmann understreger, at han og kollegerne ikke kun har fokus på den feedback, der bliver givet i en samtale, når en opgave er afleveret, eller undervejs i en skriveproces, men i lige så høj grad på den feedback, der foregår i selve undervisningssituationen.

Han har lært, at de fagligt svage elever ofte har langt sværere ved at forstå den mundtlige feedback end de fagligt stærke elever.

”Derfor prøver jeg hele tiden at arbejde med, hvordan min kommunikation kan blive så klar som overhovedet muligt.”

Afgørende for læring
Det er ikke noget nyt for ham at gøre meget ud af den mundtlige feedback. Det har han altid gjort – også i kombination med karakterer. 

Men de karakterfri grundforløb har gjort det endnu tydeligere, at den mundtlige feedback kan noget helt særligt, der i hans øjne er afgørende for læring.

”Der er en utrolig nuancerigdom, når man kigger meget konkret på fejltyper og taler præcist om, hvor læringen peger hen ad for den enkelte elev,” siger Sebastian Gulmann og fortsætter:

”De ting, vi siger til eleverne, når vi har dem på tomandshånd, er utrolig vigtige. Den tid skal vi bruge rigtig godt, og vi skal prøve at skabe mere af den i den daglige undervisning.”

I dag har han et andet fokus end tidligere, når han holder feedbacksamtaler.

”Til de samtaler, som eleverne har i forbindelse med, at de får karakterer, bruger jeg langt det meste af tiden på at tale om deres næste læringsmål. Mit fokus på deres karakterer er minimalt.”

Sebastian Gulmann understreger, at han ikke drømmer om et gymnasium helt uden karakterer. For ham at se kan karakterer og mundtlig feedback fungere udmærket sammen.

”Karaktererne må bare ikke stå alene. De er en alt for begrænset form for feedback, fordi eleverne ikke får nogen vejledning i, hvordan de bliver bedre,” siger han.

Sebastian Gulmann

 

Skole_ Øregård Gymnasium
Fag_ Dansk og oldtidskundskab

Tema: Nyt skoleår - nye idéer

17 lærere giver deres bedste erfaringer om undervisning videre:

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater