Artikel
Flere lande vil have kortere arbejdstid
globus verden shutterstock_1846700947 komp

Flere lande vil have kortere arbejdstid

En tendens er ved at brede sig i Europa. I flere lande er der kræfter, der arbejder målrettet på at indføre kortere arbejdsuger inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked. Nogle steder er det allerede blevet virkelighed.

I Spanien er man på vej til at lancere et ambitiøst pilotprojekt, der skal introducere en firedages arbejdsuge for tusindvis af arbejdere. Det sker, efter at den spanske regering har vendt tommelfingeren opad til et forslag, som blev bragt på banen af det lille venstrefløjsparti Más País i marts måned.

Det vil i givet fald være det største regeringsdrevne forsøg af sin art hidtil i verden.

Planerne for, hvordan det spanske pilotprojekt implementeres, skal finjusteres over den næste tid, og projektet forventes at være i gang i løbet af efteråret.

Der lægges op til, at det skal løbe over tre år, og foreløbig er der på tegnebrættet afsat knap 400 millioner kroner til at give virksomheder mulighed for at af­prøve en kortere arbejdsuge for deres medarbejdere, uden at virksomhederne risikerer et stort tab. Ifølge forslaget til projektet skal den firedages arbejdsuge dækkes med 100 procent det første år, 50 procent det andet år og 33 procent det tredje år.

Det eneste krav, der stilles til virksomheder­ne, som deltager i projektet, er, at medarbejderne ikke må gå ned i løn, og at det ikke vil blive krævet af medarbejderne, at de skal arbejde hurtigere eller løse flere arbejdsopgaver i løbet af en normal arbejdsdag.

I første omgang satser man i Spanien på at få omkring 200 virksomheder og op mod 6.000 ansatte involveret. Tanken er, at det tal skal vokse støt og inden for en overskuelig fremtid også række ind i den offentlige sektor, forklarer en af initiativtagerne til det politiske forslag, Íñigo Errejón fra Más País, til avisen El Páis.

“Spanien vil være det første land i verden, der gennemfører et nationalt forsøg på denne skala. Og det her er en idé, der taler ind i vores tids virkelige debat,” udtaler han.

Spanien er et af de lande, hvor de ansatte arbejder flest timer. Den gennemsnitlige ar­bejdsuge i Spanien er 38,4 timer om ugen. Det nuværende gennemsnit i EU er 36,8 timer.

”Men vi er ikke blandt de mest produktive lande. Jeg hævder, at det at arbejde flere timer ikke betyder, at man arbejder bedre,” siger Íñigo Errejón.

Det er galskab. At komme ud af den­ne økonomiske krise kræver mere arbejde, ikke mindre,

Ricardo Mur 
Den spanske erhvervssammenslutning CEOE

En lokal inspiration til det nationale pilotprojekt er et softwarefirma fra en lille by tæt ved Granada i Sydspanien, som sidste år indførte en firedages arbejdsuge på prøvebasis. Og ud over en stigende produktivitet oplevede de mindre sygefravær og gladere medarbejdere.

Alligevel møder regeringens planer modstand fra erhvervsfolk, der ser pilotprojektet som umådelig dårligt timet.

”Det er galskab. At komme ud af den­ne økonomiske krise kræver mere arbejde, ikke mindre,” siger Ricardo Mur fra den spanske erhvervssammenslutning CEOE til avisen Heraldo. 

Langt fra de eneste
Men Spanien er langtfra det eneste land, hvor der arbejdes for at få indført en kortere arbejdsuge.

Herhjemme har man også set enkelte eksempler. Blandt andet Odsherred Kommunes treårige forsøgsordning, som er indgået med Dansk Magisterforening og startede i midten af 2019. Her gik man ned til en 35-timers arbejdsuge fordelt på fire dage og fordybelse hjemme.

Også enkelte private firmaer har indført en ekstra ugentlig fridag, som for ek­sempel webfirmaet IIH Nordic. På samme måde har Microsoft i Japan fundet på en ny og kortere arbejdsmodel, som er blevet gjort permanent, fordi både medarbejdere og ledelse har set fordele ved den.

I Storbritannien er der lige nu en mere koordineret kampagne i gang. En gruppe af græsrodsorganisationer, anført af blandt andre politologer og samfundsøkonomer, mener, at en kortere arbejdsuge er den eneste rigtige vej frem – ikke kun for livskvaliteten, men også samfundsøkonomisk.

De laver benhårdt lobbyarbejde og søger politisk indflydelse for at sætte flere pilotprojekter a la det spanske i søen.

Organisationen 4dayworkingweek UK arbejder tæt sammen med den aktivistis­ke New Economics Foundation og den socialistiske tænketank Autonomy. De tre organisationer ønsker overordnet større frihed til de ansatte, men ser også den økonomiske krise forårsaget af coronapandemien – med stigende ar­bejdsløshed og fattigdom – som en kærkommen lejlighed til at gå hårdt til værks og slå to fluer med ét smæk: nedbringe ugentlige arbejdstimer for de ansatte og skabe flere job. En agenda, som de selv kalder både radikal og pragmatisk.

”I stedet for at kaste penge i en allerede svigtende økonomi med evige hjælpepakker kunne regeringen med en kortere arbejdsuge fordele job mere ens på tværs af økonomien. Og samtidig skabe mere livskvalitet. Det ville give os mere fritid til at pleje vores interesser og tilbringe tid med venner og familie,” siger Phil Jones fra Autonomy.

Organisationernes ultimative mål er at få den britiske regering til at indføre en firedages arbejdsuge. Det britiske arbejderparti, Labour, der er i opposition til det konservative regeringsparti, havde med i sit manifest ved sidste valg i 2019, at der skulle indføres en kortere arbejdsuge, og at det ville tage 10 år at indrette samfundsøkonomien efter det. Men det synes de tre organisationer er for lang tid.

”Det kan helt sikkert gøres på fem år ifølge vores analyser og beregninger, siger Joe Ryle fra 4dayworkingweek UK.

Også den offentlige sektor
Indtil videre har 20 små og mellemstore private firmaer meldt sig til forsøget, som 4dayworkingweek UK lancerede i januar i år. Firmaernes ledelse modtager rådgivning og sparring som et led i projektet. Forsøgene skal også række ind i den offentlige sektor, ifølge planen.

“Når vi taler om den offentlige sektor, har flere kommuner nu henvendt sig til os, fordi de ønsker at eksperimentere med en anden arbejdsmodel end den, der eksisterer nu. Det vil være relativt små beløb, regeringen vil skulle investere, for i sektorer som sundhedsvæsnet og i skoler vil der være behov for at ansætte flere medarbejdere. Vi argumenterer jo ikke for, at hospitaler og skoler lukker en dag om ugen,” siger Joe Ryle.

Der eksisterer helt sikkert en trend, og vi tror på, at man snart vil begynde at se mere politisk vilje til at afprøve nye måder at anskue arbejdslivet på.

Phil Jones
Tænketanken Autonomy

Autonomy mener, at uddannelsessektoren bør placere sig i hjertet af debatten og gå forrest i kampen for en kortere arbejdsuge i Storbritannien. I England skyldes mere end hver fjerde sygemelding i denne sektor overanstrengelse på arbejdet.

“Det ville reducere overanstrengelse og stress, der er udbredt både i folkeskolen og på de videregående uddannelser,” siger Phil Jones fra Autonomy.

Men for at organisationernes visioner kan brede sig ud i samfundet, er det nødvendigt at have fagbevægelsen i ryggen, forklarer Joe Ryle.

”Vi kan ikke bare forvente, at chefer og ledelse stikker deres medarbejdere en firedages arbejdsuge uden videre. Der er nødt til at være et pres fra arbejderne selv gennem de fagforeninger, der repræsenterer dem. Vi er allerede i dialog med flere, blandt andet postarbejdernes fagforening,” lyder det.

Og strømningerne fra Storbritannien er ved at vinde indpas andre steder. For eksempel har New Zealands premierminister luftet idéen.

“Vi taler også med partnere i andre lande som Irland, Belgien og Finland, hvor der også vil begynde at ske noget. Der eksisterer helt sikkert en trend, og vi tror på, at man snart vil begynde at se mere politisk vilje til at afprøve nye måder at anskue arbejdslivet på. Bare se på Island,” siger Phil Jones fra Autonomy.

Tema om fremtidens arbejdsliv

Se hele Gymnasieskolens tema om fremtidens arbejdsliv:

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater