Artikel
Lærermøde på Herlufsholm optaget og delt med bestyrelsen
20220506-192333-3-1920x1275we-aspect-ratio-348-234

Lærermøde på Herlufsholm optaget og delt med bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer lyttede til optagelse af et fagligt møde på Herlufsholm. Det er på flere planer grænseoverskridende, mener formand for GL Tomas Kepler.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Hans Meineche/Ritzau Scanpix

Julefreden havde langt fra sænket sig over den traditionsrige skole Herlufsholm den 12. december sidste år, da mange af skolens lærere og ansatte holdt et lukket møde uden ledelsen.

Flere lærere var blevet bekendt med, at samarbejdet mellem et lille flertal i skolens bestyrelse og den daværende rektor Gitte Nørgaard gik den forkerte vej, og lærere og ansatte drøftede situationen i ledelsen på mødet.

Ingen vidste dog, at en kollega i lokalet optog hvert et ord, der blev sagt på mødet. Og efterfølgende delte vedkommende lydoptagelsen med de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen på Herlufsholm.

Gymnasieskolen har fået aktindsigt i en anmeldelse til Datatilsynet for muligt databrud. Anmeldelsen er udfyldt af konstitueret rektor på Herlufsholm Martin Arvedlund, og hændelsesforløbet er beskrevet som et “lærermøde/fagligt møde optaget af en deltager uden de deltagendes viden.”

Dagen før vinterferien den 9. februar blev de ansatte på skolen orienteret om, at lydoptagelsen var blevet delt med bestyrelsen.

Massivt tillidsbrud
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler kalder det “ødelæggende og et massivt tillidsbrud,” hvis ansatte ikke kan mødes og tale fortroligt, uden de skal være bange for, at ledelsen eller bestyrelsen bagefter sidder og lytter med.

“Det er helt essentielt for en skole eller enhver anden arbejdsplads, at de ansatte kan stole på, at de kan mødes og tale frit med hinanden uden at skulle frygte for, at det, de siger, bliver bragt videre,” siger Tomas Kepler.

Gymnasieskolen har information om, at flere bestyrelsesmedlemmer lyttede til lydoptagelsen.

Både moralsk, etisk og ledelsesmæssigt er det helt håbløst.
Tomas Kepler, formand
GL

Det skete i en meget højspændt periode, hvor samarbejdet mellem et lille flertal i bestyrelsen og den tidligere rektor Gitte Nørgaard var på vej ned ad bakke.

Som Gymnasieskolen skrev i sidste uge, stoppede Gitte Nørgaard som rektor på Herlufsholm lige inden juleferien, og det samme gjorde den daværende bestyrelsesformand Jon Stokholm og to andre bestyrelsesmedlemmer.

Det er særdeles kritisabelt, at bestyrelsesmedlemmer har lyttet til optagelser af et lukket lærermøde, mener Tomas Kepler.

“Det er helt uforståeligt for mig, at man som bestyrelse overhovedet vil tage imod informationer fra et lukket møde for ansatte. Det er helt vildt. Både moralsk, etisk og ledelsesmæssigt er det helt håbløst, at bestyrelsen ikke med det samme har afvist at modtage lydoptagelser fra mødet eller slettet dem med det samme,” siger Tomas Kepler, som også mener, at bestyrelsen burde gøre det meget klart overfor vedkommende, som har lavet lydoptagelsen af sine kolleger, at det på ingen måder er i orden.

På lærermødet den 12. december skrev et flertal af lærerne under på et brev til bestyrelsen. I brevet udtrykte de deres støtte til “den siddende ledelses pædagogiske retning.”

“Vi mener, der er taget de foreløbige nødvendige tiltag mod en bedre og mere tidssvarende skole, hvor trivslen blandt alle eleverne prioriteres,” skrev lærerne også i brevet.

Dokumentar påviste usund kultur
Udskiftningen i ledelsen lige før jul kom efter to turbulente år for Herlufsholm.

Dag- og Kostskolen i Næstved kom for alvor i mediernes søgelys, da TV2 i 2022 viste dokumentaren Herlufsholms hemmeligheder. I dokumentaren fortalte tidligere elever om overgreb fra andre elever og om en udbredt tavshedskultur. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) lavede siden et tilsyn, som blev afsluttet i maj 2023.

Her fik Herlufsholm voldsom kritik fra styrelsen blandt andet på grund af kulturen blandt nogle af eleverne præget af mobning, voldsomme handlinger og krænkende adfærd.

STUK konkluderede, at den tidligere bestyrelse og ledelse ikke i tilstrækkelig grad havde gjort nok for at forhindre denne elevkultur.

Det var netop den kultur, som rektor Gitte Nørgaard i 2022 var blevet ansat til at lave om på.

Som Gymnasieskolen skrev i sidste uge, så var der dog flere stærke indflydelsesrige forældre, som var utilfredse med Gitte Nørgaards reformering af Herlufsholm. Hun blev blandt andet hængt ud i lukkede Facebookgrupper.

I sensommeren bortviste rektor fire elever for krænkende og voldelig adfærd. Flere forældre til de bortviste elever var også med til at lægge et pres på rektor og bestyrelsen. Ifølge Gymnasieskolens oplysninger var forældrepresset på rektor med til at forværre samarbejdet mellem et flertal i bestyrelsen og Gitte Nørgaard.

Dårligt arbejdsmiljø
Tomas Kepler peger på, at den lækkede lydfil kan have bidraget til at skabe et dårligt og utrygt arbejdsmiljø for lærere og andre ansatte i en tid, hvor der i forvejen har været uro på grund af udskiftningen af ledelsen.

GL har fået flere henvendelser fra lærere, som er bekymrede for udviklingen på skolen. Tomas Kepler har været i kontakt med flere, som har henvendt sig, og som han efterfølgende har sendt videre til GL’s sekretariat.

“De, jeg har været i dialog med, er bange for at ytre sig, og de understreger, at de skriver fra deres private mail. De er bekymrede for, hvilken retning skolen tager med en ny ledelse,” siger Tomas Kepler.

Han nævner også, at GL er blevet bekendt med, at lærere også er blevet hængt ud på Facebook af forældre, og at nogle forældre har lagt et pres på lærere.

GL påtænker at indberette Herlufsholm til Arbejdstilsynet.

“Der er nogle udfordringer med arbejdsmiljøet, som vi tager særdeles alvorligt,” siger Tomas Kepler.

Han peger samtidig på, at det har været hårdt for de ansatte, at deres skole har været så meget i medierne for det negative.

“Det er selvfølgelig hårdt, at der hele tiden tales om ens arbejdsplads i medierne. Lærerne gør jo et rigtigt godt stykke arbejde hver dag,” siger Tomas Kepler.

I februar blev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen for Herlufsholm, og tidligere bestyrelsesmedlem Hermann Haraldsson blev valgt som bestyrelsesformand.

Vicerektor Martin Arvedlund blev konstitueret rektor efter Gitte Nørgaard.

Det siger vist sig selv, at det er uacceptabelt at optage kollegaer uden deres vidende.
Martin Arvedlund, konstitueret rektor
Herlufsholm

I en mail skriver Martin Arvedlund, at han kan bekræfte, at skolen har lavet en indrapportering til Datatilsynet, fordi en medarbejder tilsyneladende havde optaget et internt møde.

“Efter at have vurderet henvendelsen har Datatilsynet konkluderet, at de ikke vil foretage sig yderligere,” skriver Martin Arvedlund og fortsætter:

“Vi har drøftet situationen og håndterer det internt, men det siger vist sig selv, at det er uacceptabelt at optage kollegaer uden deres vidende. Jeg vil imidlertid gøre alt, hvad der står i min magt til at genopbygge tilliden, og vi er allerede kommet langt. I øjeblikket glæder vi os blandt andet over, at Børne- og Undervisningsministeriets årlige nationale trivselsmåling viser, at Herlufsholm er det bedste gymnasium i landet målt på læringsmiljø, faglighed og social trivsel. Vi kunne ikke have opnået de flotte resultater uden lærernes indsats, og det vil jeg gerne anerkende dem for,” skriver den konstituerede rektor.

Herlufsholm er stadig under tilsyn af STUK.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater