Flere lærere betyder højere kvalitet

Efter mange svære år, hvor landets ungdomsuddannelser fra 2016 til 2019 er blevet ramt af ­nedskæringer med årlige ­toprocentsbesparelser gennem omprioriteringsbidraget, ses der i dag tydelige aftryk af dette. Kombineret med faldende elevtal har nedskæringerne bevirket, at der siden 2016 og indtil i dag er blevet over 1.700 færre lærere på landets stx-, hf- og VUC-uddannelser. Betydningen af disse lærerafgange viser sig ved, at den enkelte lærer i gennemsnit siden 2012 og frem til i dag har fået 10 procent flere elever. Dette har ­ikke blot en negativ indvirkning på lærernes arbejde, men også på undervisningens kvalitet og elevernes læring. Lærernes arbejdsbelastning forøges med flere moduler og mindre forberedelsestid, og lærerne tænker i højere grad på afvikling frem for udvikling af undervisningen. Det betyder samtidig, at lærerne har meget mindre tid til det vigtige relationsarbejde i form af at kunne give den nødvendige feedback til eleverne samt at se og hjælpe de fagligt eller socialt udfordrede elever såvel som de særligt dygtige elever. Disse konsekvenser mærkes ikke kun af lærerne, men selvsagt også af eleverne, og det går ud over undervisningens kvalitet.

Starten på et nyt årti lover forhåbentlig nye tider for ungdomsuddannelserne. I 2020 stoppede omprioriteringsbidraget, og i finansloven fra 2021 er der afsat 220 millioner kroner årligt til ungdomsuddannelserne frem til 2024, indtil videre. Tilbagebetalingen sker via undervisnings­taxametret, hvilket indikerer, at pengene er tiltænkt at skulle ­forbedre kvaliteten af undervisningen. Når de 220 millioner kroner svarer til omkring 350 fuldtidslærerstillinger, og man har midlernes formål for øje, er det min klare opfordring til landets rektorer, at midlerne bruges til fastansættelse af flere lærere. Her er det vigtigt at have blik for landets ledige og ikke-fastansatte gymnasielærere uden pædagogikum, som set i lyset af de seneste års mange afskedigelser har fået endnu sværere forhold. De har dog stadig stærke faglige og personlige kompetencer til en fremtid i sektoren. Ved flere læreransættelser vil man kunne rette op på mange af de konsekvenser, som nedskæringerne har medført, og det vil forbedre både arbejdsmiljøet og kvaliteten af undervisningen.

Thomas Horne Brok
Formand for IFA-udvalget i GL