Et eneste juleønske

Mel: Højt fra træets grønne top

 

Kære folk i UVM

Snart er det på tide

Feriedøren står på klem

Først skal I dog vide

Hvad jeg ønsker mig til jul:

Ikke and og ikke sul!

Nej, her bliver det røbet:

Afskaf grundforløbet!

 

Afskaffelse af grundforløbet deler sektoren, skriver Gymnasieskolen d. 13/12. Grundforløbets formål - at støtte eleverne i deres studieretningsvalg - synes ikke at overtrumfe problemerne, der typisk listes op som a) elevernes trivsel og b) lærernes skæve belastning.

Men man kan da også lige nævne det forhold, at jeg i min ene 1.g-klasse havde udskiftninger nærmest dagligt de første tre uger, fordi eleverne fløj ind og ud mellem vidt forskellige studieretninger, tydeligvis mere optaget af ‘noget med det sociale’ end af det faglige valg.

Først og fremmest er problemet for mig dog dette: Lige nu oplever jeg at undervise på praktisk taget samme niveau som to måneder siden; jeg synes, jeg retter stort set de samme afleveringer og præsenterer de samme faglige begreber.

Nogle af eleverne tilkendegiver at have hørt noget af det før; andre ved ikke helt. Nogle af dem har lært noget, mens andre har lært noget andet. Det er umuligt for mig at have føling med, hvornår det er eleverne, der har glemt at høre efter, og hvornår det er undervisningen, der har haft andet fokus end forventet. Trods et fælles grundforløb i faggruppen sker der alligevel noget forskelligt i timerne. Sådan er det uundgåeligt. Undervisning er dynamisk, og to klasser vil aldrig have præcis det samme forløb. Endelig er indlæringen - især for de unge elever - meget knyttet til læreren. Alene fordi den nye lærer forklarer det samme på en anden måde, eller fordi man har en anden relation til den nye lærer, kan det faglige indhold virke forskelligt for eleverne.

Muligvis udstyrer grundforløbet eleverne med en vis faglig ballast, en studieparathed og en form for modenhed. Det er dog ikke noget, der modsvarer den tid og ikke mindst den energi, vi undervisere bruger på at starte dem op for så at begynde helt forfra - for slet ikke at tale om den energi, eleverne bruger på skiftet.

Så kære UVM: All I want for Christmas is for you to afskaffe the grundforløb.

Glædelig jul og godt nytår.