Artikel
Færre lærere til eleverne
Elever med hænderne i vejret

Færre lærere til eleverne

En gymnasielærer skal i dag forholde sig til væsentligt flere elever end tidligere. Det skyldes først og fremmest nedskæringer, viser beregninger fra GL.

Hvis en lærer i 2012 skulle lære navnene på 160 elever i begyndelsen af skoleåret, skal hun i dag øve sig på 16 navne mere.

I gennemsnit har landets gymnasielærere fået 10 procent flere elever at undervise i dag end i 2012.

Alene på de almene gymnasier og hf-kurser mangler der 773 årsværk, hvis antallet af lærere i forhold til elever skulle være det samme som i 2012. Det svarer til, at to til tre klasser på hvert gymnasium i dag ikke har lærere.

Det viser beregninger fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) af udviklingen i den gymnasiale sektor i de seneste otte år.

På erhvervsskoler og VUC’er betyder sammensætningen af medarbejdere, at det ikke er muligt at lave den samme beregning af lærer-elev-rationen for de gymnasiale uddannelser, men et estimat fra GL viser, at lærerne på hhx og htx i gennemsnit har otte procent flere elever i dag, mens undervisere på hf-enkeltfag har ikke mindre end 15 procent flere elever nu i forhold til i 2012.

1,6 milliarder mangler
Udviklingen skyldes kort fortalt et stort fald i penge til de gymnasiale uddannelser. Staten skulle overføre 1,6 milliarder kroner mere om året til uddannelserne, hvis skolerne skulle være på økonomisk niveau med 2012. Det svarer til, hvad det koster at drive 28 gymnasier om året ifølge en beregning fra GL.

Det store fald på budgetterne på de danske gymnasier og VUC’er skyldes først og fremmest omprioriteringsbidraget på to procent om året fra 2016 til og med 2019. Det er dog kun en del af fortællingen. VUC er for eksempel også blevet ramt af store besparelser på fjernundervisning på hf-enkeltfag, og stx blev beskåret med yderligere 3,4 procent på undervisningstaxameteret i 2017.

Samfundet bruger simpelthen færre penge på en gymnasieelev i dag end tidligere. 12.000 kroner om året for en stx-elev for at være helt nøjagtig.

Det kræver ikke den store regnemaskine at konstatere, at færre midler også betyder færre lærere på skolerne, for eksempel på grund af afskedigelser, eller at pensionerede lærere ikke bliver afløst af friske kræfter. De lærere, som er tilbage på skolen, skal dermed undervise flere elever.

 

Sådan har udviklingen været

 

Kurven viser forholdet mellem antallet af lærere og elever på almene gymnasier og hf-kurser. På grund af medarbejdersammensætningen på erhvervsskoler og VUC er det ikke muligt at lave den samme beregning for hhx, htx og VUC. Et estimat fra GL viser dog, at lærere på hhx og htx i gennemsnit har 8 procent flere elever, og at lærere på hf-enkeltfag i gennemsnit har
15 procent flere.

Rettelse: I den oprindelige infografik manglede der et minustegn foran 19.408 kr. ved hf-enkeltfag. Det er naturligvis en fejl, da der er blevet færre penge pr. elev på VUC. Fejlen er nu rettet. Gymnasieskolen blev desværre sendt til tryk, før fejlen blev opdaget. 

Tema: Flere elever pr. lærer

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater