Så mange penge er der skåret per elev fra 2015 til 2018

Så meget er der sparet

Omprioriteringsbidraget på to procent om året blev indført i 2016 og betyder, at skolerne hvert år skal spare mere end året før.

Stx og VUC har desuden været ramt af nedskæringer i forbindelse med finansieringen af erhvervsskolereformen. Regeringen foreslår, at omprioriteringsbidraget skal fortsætte flere år frem, men at nogle af pengene fra 2022 skal føres tilbage til sektoren.


Kilder: GL og Finansministeriet