Artikel
Nye gymnasieelever skal springe skoletiden i møde
_mg_2774

Nye gymnasieelever skal springe skoletiden i møde

Større fokus på bevægelse, søvn og måltider skal gøre begyndelsen på gymnasietiden lettere for nystartede elever.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Større selvstændighed, nye venner, nye lærere og flere lektier er bare nogle af de ting, som nystartede gymnasieelever skal forholde sig til. Derfor kan starten af gymnasiet også være hektisk, og det kan ende med at gå ud over de unge menneskers sundhed og trivsel. Derfor har Statens Institut for Folkesundhed (SIF) igangsat et projekt, der skal hjælpe de unge med at få en sund begyndelse på gymnasietiden.

”Mange gymnasieelever holder op med at dyrke motion, når de starter i gymnasiet, springer måltider over og føler sig stressede. De unge savner stærke sociale fællesskaber,” fortæller adjunkt fra SIF Rikke Krølner.

Rikke Krølner er projektleder på En go’ Bgym’, som projektet er blevet døbt. Projektet springer ud af en større sundhedsundersøgelse som SIF foretog blandt gymnasieelever tilbage i 2014. Undersøgelsen viste, at der på trods af stor trivsel blandt flere gymnasieelever, også var det som Rikke Krølner kalder ”et større mindretal” af elever, der ikke trives og mangler energi i hverdagen. Derfor skal de unge hjælpes i gang med at fortage sig nogle aktiviteter, som kan styrke den sociale trivsel og sundheden hos den enkelte. Ofte er der nemlig nogle grupper, der slet ikke får rørt sig.  

”De fleste organiserede idrætstilbud i denne aldersgruppe henvender sig til eliteudøvere. Vi burde i virkeligheden være mere opmærksomme på dem, der ikke lige synes, at det er super sjovt at lege med en bold. Vi taber nogle gange dem, der ikke er sportsfreaks, på gulvet,” siger Rikke Krølner.  

Hun mener, det er vigtigt, at man hjælper de unge med at finde tiden til at bevæge sig, da der er mange andre ting, som kan føles vigtigere i starten af gymnasiet.

”Vi skal hjælpe eleverne med at prioritere deres tid. Det at få bevæget sig, skal give en bedre basis for overskud og energi. Det kan hjælpe dem med at afkoble fra præstationsræset,” siger Rikke Krølner.

Young & Active
En go’ Bgym’ er en tredelt indsats, som blandt andet indeholder et inspirationskatalog, med råd og påbud til de involverede skoler. Projektet har også tilrettelagt undervisningsforløb, der både opfylder fagenes læringsmål og giver eleverne et indblik i vigtigheden af bevægelse, søvn og måltider.

Den tredje del af projektet går under navnet Young & Active. Her mødes 1. g’erne med idrætsstuderende fra Syddansk Universitet for at indgå i en innovationsworkshop, hvor de sammen skal finde på aktiviteter, der skal være med til at styrke sundheden og det sociale fællesskab. Meningen er, at de studerende efter workshoppen, gennem leg og ideudvikling skal finde på nogle aktiviteter, som de kan holde fast i deres skoletid.  

Young & Active er allerede blevet afprøvet på nogle skoler. Rikke Krølner oplever, at feedbacken har været god. Hun understreger det vigtige i, at det er unge mennesker, der afholder disse workshops, da dette kan være med til at ramme hele målgruppen bredt.  

 ”Når vi har været ude og afprøvet de her workshops, så har vi faktisk fanget mange af dem, der ikke synes det er sjovt at bevæge sig,” siger Rikke Krølner.  

Efter at 1.g’erne har prøvet Young & Active innovationsworkshoppen, skal de sidenhen selv stå for at afholde innovationsworkshoppen, for de to næste årgange af 1.g’ere.         

Kræver Engagement
En af de skoler, der allerede har afprøvet Young & Active workshoppen er Høje Taastrup Gymnasium. Line Hjermbæk Skriver, der er adjunkt på Høje Taastrup Gymnasium, mener, at workshoppen var vellykket. Skal projektet lykkes kræver det dog, at alle engagerer sig i det, mener hun.  

”Tanken for workshoppen er jo, at det er eleverne selv, som skal tage initiativ til at arbejde videre med deres ideer. Det skal ikke forstås sådan, at vi lærere ikke vil hjælpe dem i processen, for vi gør allerede meget for at iværksætte fysiske aktiviteter og arrangementer for eleverne i kraft af skolens vedholdende fokus på fysisk aktivitet og sundhed,” siger Line Hjermbæk Skriver. 

På Høje Taastrup Gymnasium var projektet velkomment, da det passede ind i skolens sundhedsstrategi. Line Hjermbæk Skriver forklarer dog, at det er skolens erfaring, at sådanne projekter ikke skal stå alene, men at de aktivt bliver fulgt op af lærere og elever.

”Elevernes input kan sagtens materialisere sig til egentlige projekter, men det er et stort arbejde og kræver ressourcer” siger Line Hjermbæk Skriver.

En go’ Bgym’ skal bruge 40 skoler til at deltage i forløbet. Kun 20 af disse vil rent faktisk afprøve forløbet, mens resten vil bruges til at måle op mod, når SIF skal evaluere på resultaterne af projektet.

Young & Active har modtaget 12 millioner kroner i støtte af Nordea-fonden. En del af projektet er også at involvere lokale foreninger, der kan søge op til 40.000 kroner, til at hjælpe med at realisere gymnasieelevernes drømme om aktivitetstilbud. 

En go' Bgym'

En go' Bgym' indeholder tre forskellige elementer, der skal hjælpe skolerne med at fremme stærke fællesskaber samt fremme regelmæssige bevægelses-, måltids- og søvnvaner.

Young & Active
Young & Active er en ung-til-ung workshop, hvor universitetselever hjælper 1.g'ere med at lege og brainstorme sig frem til nogle aktiviteter, som 1.g'erne kan bruge til at styrke fællesskab og bevægelse i hverdagen. i 1.g.

Undervisningsforløb i 1.g
En go' Bgym' har tilrettelagt et undervisningsforløb, der opfylder læringsmålene i fagene dansk, samfundsfag, idræt og naturvidenskabligt grundforløb herunder et AT-forløb. 

Inspirationskatalog
Gymnaisiets ledelse, elevråd, lærere og kantinepersonale vil modtage et inspirationskatalog med obligatoriske og valgfrie tiltag, der skal fremme sundhed og trivsel på skolen. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater