Artikel
Elever savner konsekvens over for useriøse klassekammerater
_MG_4169

Elever savner konsekvens over for useriøse klassekammerater

Gymnasieelever mener, at skolerne ikke er konsekvente over for elever, der dropper lektierne og har et højt fravær, viser ny undersøgelse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Skolerne er slappe og inkonsekvente i forhold til elever, der forstyrrer i timerne, pjækker og ikke laver deres lektier.

Sådan er holdningen hos en stor del af eleverne på landets gymnasier.

Ifølge årets elevtrivselsundersøgelse, der bygger på besvarelser fra 54.000 gymnasieelever, mener mere end hver tredje elev, at deres skole ikke er konsekvent over for useriøse elever.  

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, er ikke overrasket over tallet. Han er godt klar over, at eleverne af og til synes, at der mangler en konsekvent linje i sanktionerne over for fravær.

”Eleverne kender ikke baggrundshistorierne for de beslutninger, skolerne træffer. Vi går ind i hver situation, vurderer årsagen til fraværet og ser på, hvad vi kan gøre for at hjælpe den enkelte elev,” siger Jens Boe Nielsen.

Mere tålmodige
Der er for eksempel forskel på, om man er alvorligt syg eller kommer dryssende op ad formiddagen, fordi man ikke gider stå tidligt op, påpeger rektorformanden.

”Vi behandler eleverne lige ved at behandle dem forskelligt,” siger Jens Boe Nielsen.

Han erkender, at gymnasierne i dag er langt mere tålmodige i forhold til elever med fravær end tidligere. Det skyldes 95-procentmålsætning, og at mange gymnasieelever i dag kæmper med sociale og psykiske problemer, forklarer han.  

”Det er meget sjældent, at en elev med højt fravær ikke også har andre alvorligere problemer. Tidligere var vi hurtigere til at smide elever ud. I dag gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe dem på ret køl, så de kommer igennem gymnasiet,” siger Jens Boe Nielsen.  

Ingen central grænse
Der er ingen centralt fastsat grænse for, hvornår rektor skal skride ind overfor fravær og manglende aflevering af opgaver. Det er ledelsen på det enkelte gymnasium, der fastsætter de studie- og ordensregler, der skal gælde for eleverne på skolen. Det står i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Her står også, hvilke sanktioner rektor kan vælge at gøre brug af.

Hovedreglen er, at landets gymnasieelever skal møde forberedt til al undervisning, deltage aktivt i timerne og aflevere deres opgaver til tiden. I de tilfælde, hvor rektor vurderer, at fysisk fravær eller fravær af opgaver er for højt, kan der sættes ind med samtaler, advarsler, udelukkelse fra konkrete aktiviteter og alvorligere sanktioner som at lade eleverne komme til eksamen i alle fag eller smide dem ud. 

Find årsagen
Elevtrivselsundersøgelsen viser, at der på blot to år er sket en markant ændring i gymnasieelevernes opfattelse af, om skolerne er konsekvente over for useriøse elever. I 2010 gav eleverne i gennemsnit skolernes indsats på området 72 point på en skala fra 0-100, hvor 100 er bedst. I år er det tilsvarende tal 56.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Malene Nyborg Madsen, mener dog ikke, at der er brug for en fastere linje fra skolernes side. Hun er enig med rektorernes formand i, at der ofte ligger dybere problemer bag et højt fravær, og at skolerne altid bør tage en snak med den enkelte elev for at finde årsagen.

”Der er brug for at tage ordentlig hånd om de bagvedliggende problemer. Det sker ikke altid,” siger Malene Nyborg Madsen.  

Hun afviser at svare på, om landets rektorer i dag smider for få elever med højt fravær ud eller lader dem komme til eksamen i alle fag.  

”Så enkelt kan man ikke stille det op. Det vil være forskelligt fra skole til skole og er en meget kompleks problematik,” siger Malene Nyborg Madsen.   

Det er Ennova, der har indsamlet tallene fra gymnasiernes elevtrivselsundersøgelser for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Se hele elevtrivselsundersøgelsen her

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater