Artikel
Elever savner variation i timerne
_MG_4178

Elever savner variation i timerne

Tilfredsheden med lærerne og undervisningen i gymnasiet er generelt høj. Men eleverne ønsker mere variation, viser årets elevtrivselsundersøgelse på landets gymnasier.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Lærerne er generelt fagligt dygtige, engagerede og godt forberedt. Men undervisningen er for ensformig. Mange elever savner større variation i arbejdsformerne.

Det viser den årlige elevtrivselsundersøgelse på landets gymnasier, som 54.000 elever har deltaget i.

På en skala fra 1 til 10 giver hele 85 procent af eleverne 7 eller mere, når de skal vurdere, hvor fagligt dygtige lærerne er. 80 procent uddeler 7 eller mere til lærernes engagement i undervisningen. Til gengæld vender en stor del af eleverne tommelfingeren ned ad, når de skal bedømme variationen i de undervisningsformer, de møder. Her giver næsten hver tredje elev 5 eller derunder.   

Behov for efteruddannelse
Det kommer ikke bag på Malene Nyborg Madsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), at mange elever efterlyser mere variation i undervisningen. Hun mener, at lærerne på det punkt står med en stor udfordring.

”Lærerne er fagligt dygtige, men det vil være en god idé at tilbyde dem nogle efteruddannelsesforløb, som kan give dem pædagogiske redskaber til at skabe alternative og mere elevinddragende undervisningsformer,” siger Malene Nyborg Madsen.

Man kan blandt andet skabe variation ved i højere grad at inddrage it og andre medier i undervisningen, flytte undervisningen ud af klasselokalet og lade eleverne arbejde med problemstillinger, der tager afsæt i virkeligheden, lyder det fra DGS-formanden.    

Hun mener, at behovet for variation i undervisningen er vokset, fordi en meget stor andel af en ungdomsårgang i dag går i gymnasiet. 

”Elevgruppen er blevet bredere. Det betyder blandt andet, at der er nogle elever, der i højere grad har behov for at være aktive og prøve ting af i praksis,” siger Malene Nyborg Madsen.

GL: Ikke overraskende
I Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) glæder man sig over, at der generelt er en stor tilfredshed med undervisningen og lærerne blandt eleverne.

Formand for GL’s uddannelsesudvalg Lis Vivi Fonnesbæk, der underviser på Viby Gymnasium og HF, er heller ikke overrasket over, at eleverne efterlyser mere variation. Hun mener, lærerne med fordel kan sætte mere fokus på, at der ikke kun skal være variation i den enkelte lektion, men også fra lektion til lektion.

”I de enkelte lærerteam skal vi snakke mere sammen om, hvordan vi hver især underviser. Det kan godt være, at der er stor variation i den enkelte time. Men hvis eleverne går fra en historietime til en samfundsfagstime og møder præcis de samme elementer, så oplever de ikke undervisningen som varieret,” siger Lis Vivi Fonnesbæk.

Svært at nå alle
Elevtrivselsundersøgelsen viser desuden, at lærerne har en udfordring, når det handler om at motivere eleverne. Næsten hver tredje elev svarer, at de er helt eller delvist uenige i, at lærerne motiverer dem.

Lis Vivi Fonnesbæk ser resultatet som udtryk for, at gymnasielærere i dag skal være dygtige pædagoger: 

”Det er en stor udfordring at undervise i gymnasiet i dag, fordi man skal ramme en meget større del af en ungdomsårgang end tidligere. Så opgaven med at differentiere undervisningen er vokset. Når du står med 28 elever i en klasse, er der næsten lige så mange måder, eleverne helst vil have stoffet serveret på.”

Hun erkender, at det kan være svært for en lærer at nå alle elever i en time.

”Og det er klart, at det er demotiverende, hvis man ikke føler sig set og hørt,” siger Lis Vivi Fonnesbæk.

Malene Nyborg Madsen mener, at en større variation i undervisningsformerne vil øge elevernes motivation.

”Hvis man er tvunget til at være aktiv, for eksempel i et gruppearbejde, så bliver man mere engageret og lærer mere, end hvis man skal tage noter til 60 minutters tavleundervisning,” siger hun.

Det er Ennova, der har indsamlet tallene til elevtrivselsundersøgelsen.

Se elevtrivselsundersøgelsen her

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater