Artikel
Stramme læreplaner mindsker elevindflydelse
_MG_4175

Stramme læreplaner mindsker elevindflydelse

Kravene i de enkelte fag er blevet så udførlige, at gymnasieelever ikke får indflydelse på emnerne i undervisningen, erkender GL. Ny elevtrivselsmåling viser, at eleverne netop savner indflydelse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Læreplanerne i de enkelte fag er blevet så præcise og deltaljerede, at det stort set er umuligt at give eleverne indflydelse på, hvilke emner undervisningen skal indeholde.

Det siger Lis Vivi Fonnesbæk, formand for uddannelsesudvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Hendes udmelding kommer efter, at den årlige elevtrivselsundersøgelse på landets gymnasier netop har vist, at eleverne savner indflydelse på undervisningen.

Indflydelse på arbejdsformer
I elevtrivselsundersøgelsen, som 54.000 elever har deltaget i, siger hver tredje, at de helt eller delvist er uenige i, at de har indflydelse på undervisningen. 

”I mange fag har vi i forhold til tidligere færre timer til at nå den samme mængde stof. Samtidig er de faglige krav i dag pindet meget ud. Derfor begrænser elevernes indflydelse sig kun til rækkefølgen af emnerne og arbejdsformerne," erkender Lis Vivi Fonnesbæk.

Hun ærgrer sig over, at de stramme læreplaner mindsker elevernes indflydelse.

"Det er ærgerligt, når man tænker på, at vi jo skal opdrage eleverne til demokrati og medansvar," siger Lis Vivi Fonnesbæk.

Hun mener, at man på mange gymnasier gør en indsats for at inddrage eleverne dér, hvor det er muligt.

”Vi har i lang tid haft fokus på at bruge elevevalueringerne aktivt. Det arbejde skal vi fortsætte – og gøre det endnu tydeligere for eleverne, at vi tager deres tilbagemeldinger seriøst, og at de får indflydelse ad den vej,” siger Lis Vivi Fonnesbæk.

En halv times snak
Ifølge Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er undersøgelsen udtryk for, at der mangler en dialog mellem lærere og elever om, hvordan man tilrettelægger undervisningen.

DGS-formand Malene Nyborg Madsen efterlyser, at lærerne tager en halv times snak med eleverne om, hvordan man kan få det til at fungere bedst muligt, når man skal i gang med et nyt forløb.

”På den måde kan lærerne spore sig ind på en god blanding af projektarbejde, elevfremlæggelser, lærerstyret undervisning og øvrige arbejdsformer,” siger hun.   

Bedre undervisning
Bliver eleverne inddraget, bliver undervisningen bedre, mener Malene Nyborg Madsen.  

”Når undervisningen giver mening for eleverne, bliver de mere motiverede og engagerede."

Og eleverne forstår godt, at det primært er arbejdsformerne, de kan få indflydelse på, vurderer hun.  

”Vi ved godt, at pensum er bestemt fra nationalt hold, og at det sætter nogle rammer for undervisningen. Så det handler om at få indflydelse på, hvad man så kan gøre inden for rammerne,” siger Malene Nyborg Madsen.

Læs hele elevtrivselsundersøgelsen her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater