Artikel
Bevægelse i timerne øger elevers koncentration og trivsel
greve_gymnasium_19_idraet_fritid

Bevægelse i timerne øger elevers koncentration og trivsel

Høje Taastrup Gymnasium og Cph West har bevidst indarbejdet bevægelse i undervisningen. Det har givet mere koncentrerede elever og samtidig forbedret trivslen i klasserne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Eleverne går en tur rundt om skolen samtidig med, at de løser en opgave i grupper. Eksemplet er en meget simpel walk-and-talk-øvelse, der kombinerer bevægelse og faglighed.
Det indgår blandt flere øvelser i et projekt på Høje Taastrup Gymnasium og Cph West, der skal få eleverne op af stolen og bevæge sig i løbet af en skoledag.
Både lærere og elever er glade for det afbræk, øvelserne giver på en lang skoledag.

”Mange elever synes, det er hårdt at sidde ned en hel skoledag og har virkelig svært ved at koncentrere sig. Rigtig mange bruger computer og sociale medier i løbet af timerne. I stedet for kun at skulle opstille forbud for eksempelvis facebook kan vi med øvelserne hjælpe dem til at fastholde koncentrationen. Eleverne føler på den måde, at deres situation bliver taget alvorligt samtidig med, at de får nemmere ved at koncentrere sig,” siger Camilla Ralkov, der har været tovholder på projektet på Cph West i Ishøj.

Lærernetværket fra de to skole har arbejdet med bevægelse enten i form af brain breaks – små lette bevægelseslege – eller bevægelse med fagligt indhold, der ofte er mere krævende at gennemføre, men i højere grad understøtter læringen.

Glade og koncentrerede elever
På Høje Taastrup Gymnasium deltog 10 lærere i projektet, der efterfølgende er blevet evalueret af både lærere og knap 240 elever.
Tre ud af fire eIever svarede i evalueringen, at de er tilfredse med indførelsen af bevægelseselementerne i undervisningen.
En lige så stor en andel svarede, at de koncentrerer sig bedre med bevægelse i undervisningen. Samme tilfredshed har der været på Cph West, hvor fire lærere har deltaget i projektet.

”Øvelserne medvirker til, at der sker noget anderledes i timen. Når eleverne har været oppe at stå og bevæge sig, har de samtidig nemmere ved bagefter at fastholde koncentrationen,” siger Inge Reich fra Høje Taastrup Gymnasium og en af tovholderne på projektet.

Ifølge Camilla Ralkov og Inge Reich er det meget svært at måle trivslen i en klasse. Ud fra deres erfaringer fra forløbet og elevernes tilbagemeldinger er det dog deres klare fornemmelse, at bevægelsen også virker positivt på klassens trivsel.

”Især brain breaks-øvelserne kan være lidt udfordrende og mærkelige. Det betyder også, at vi får grint sammen. Når man har grint sammen, er man ofte kommet lidt tættere på hinanden. Det kan være med til at øge trivslen i klassen,” siger Inge Reich.

Eleverne skal være med på idéen
For at mere bevægelse i undervisningen skal blive en succes, er det vigtigt, at eleverne på forhånd ved, hvorfor de skal bevæge sig midt i en time.

”Eleverne skal vide, hvorfor de skal lave øvelserne, og hvad de får ud af dem. Ellers kan det godt være en barriere for nogle elever pludselig at skulle rejse sig op i klassen og lave en masse øvelser. Når eleverne ved, hvad det handler om, er min erfaring, at de så oftest også er helt med på det,” siger Camilla Ralkov.

Hun anbefaler, at man som lærer går sammen med et par kolleger, hvis man vil forsøge at indføre bevægelse i undervisningen. Det er en fordel at have nogle at sparre med for at forstå øvelserne og kunne udveksle erfaringer om, hvilke der fungerer godt. Lærernetværket på Cph West og Høje Taastrup Gymnasium har sammen udviklet et bevægelseskatalog, hvor man kan hente inspiration til både brain breaks og bevægelse med fagligt indhold.

Selvom første del af projektperioden er slut, arbejder begge lærere fortsat med bevægelse i undervisningen.
På Høje Taastrup Gymnasium er ledelsen så begejstret for projektet, at alle lærere på sigt skal integrere bevægelse i deres undervisning.

 

 

 

Brain breaks og bevægelse med fagligt indhold

Brain break: 

Klap 1,2,3 øvelse i par

  • Eleverne stiller sig med front mod hinanden to og to.
  • Når læreren siger: ”1,” klapper de to højre hænder sammen. På ”2” klapper de venstre hænder sammen, og på ”3” klapper de begge hænder sammen.
  • Så siger læreren langsomt de tre tal i en periode, og når det kører fint, prøver man det samme med lukkede øjne.

Bevægelse med fagligt indhold

Stationsundervisning
Klassen inddeles i et antal stationer, og eleverne inddeles i samme antal grupper (evt. niveauinddelt).
Hver station har et specifikt fokus til et overordnet emne, et spørgsmål til en læst tekst. Hver station kan også bruges til repetition af forskellige emner.
Eleverne roterer efter x antal minutter alt afhængig af, hvor mange stationer der vælges, og hvor lang tid man ønsker at bruge på det.

Eksemplerne er fra bevægelseskataloget

 

Om Preventing Dropout

Bevægelse i undervisningen er en del af projektet Preventing Dropout.
Preventing Dropout er et projekt på tværs af Øresundsregionen med deltagelse fra svenske og danske gymnasier.
Skoler, vejledere og forskere er gået sammen om at udvikle viden om, hvordan man får flere unge til at gennemføre en gymnasieuddannelse – og dermed undgår, at eleverne dropper ud.

Se mere om Preventing Dropout.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater