Artikel
Læserne spørger politikerne
Læserne spører-banner

Læserne spørger politikerne

Søren Dahl

Vil I love, at I også ­efter et “kasse­eftersyn” vil stå ved jeres løfte om at ­stoppe nedskæringerne på uddannelse?  Vi har tidligere set kasseeftersyn brugt af tiltrædende ­regeringer til at annullere valgløfter.

Annette Lind, Socialdemokratiet, svarer:

“Ja, vi vil stoppe de årlige besparelser på uddannelse. Det kan ikke siges tydeligere. Der er sparet op mod 20 milliarder kroner på uddannelse siden 2016. Det skal stoppe nu.”

Gorm Anker Gunnarsen

SF siger, at de er imod karakterer og karakterræs. Dette ræs er imidlertid yderligere ­forstærket i folkeskolen af karakterkrav på 5 til stx. Vil SF overveje at leve op til ­deres ord om modstand mod ­karakterer og opsige deres ­deltagelse i dette forlig inden valget?

Jacob Mark, SF, svarer:

“Nej, det vil vi ikke. Hvis SF træder ud af forligene, sidder der partier tilbage, som synes, at karakterer er en god idé, og de, som ikke synes, at karakterer er en god idé, eller at de fylder for meget, har ikke deres stemme inde i kredsen. Så var der aldrig kommet karakterfrie klasser, adgangskravet havde været endnu højere, og vægten af karakterernes betydning i grundforløbet havde været større. Det gavner ikke eleverne, at SF ikke sidder i den kreds, men vi kommer til at lægge pres på en ny regering i forhold til at ændre adgangskravene.”

Ebbe Flemming Andersen

Kan I stadig stå inde for de ødelæggende besparelser på uddannelsessektoren – og med hvilke begrundelser?

Anni Matthiesen, Venstre, svarer:

“Uanset hvilken branche man er i, så er man nødt til en gang imellem at se på, om man kan gøre tingene på en anden ­måde. Jeg har svært ved at se, at omprioriterings­bidraget er ødelæggende. Det er med til at bidrage til, at der er penge til andre ting i samfundet. Jeg ­synes dog også, det er fint, at der nu er sat en slutdato for omprioriteringsbidraget.”

Linda Bjerring Lindegaard

Skal vi uddanne for at ­opfylde ­erhvervslivets ­behov ­eller for ­demokratisk dannelse?

Marie Krarup, Dansk Folkeparti, svarer:

“Vi uddanner for at give folk flere muligheder og ­blive ­klogere. Man skal passe på med ikke kun at se på unge ­mennesker som en arbejdskraft. De unge lærer først og fremmest for deres egen skyld, men der er ingen, som kan leve af luft alene. Vi er nødt til også at have et arbejde.”

Valgtema

Se hele Gymnasieskolens valgtema:

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater