Johan Rasmussen

30. august 2016 af Johan Rasmussen

I stedet for at overvåge samtlige gymnasieelever til eksamen, bør prøverne laves om, så det blive sværere at snyde, mener elever, lærere og skoler.

Læs mere
30. august 2016 af Johan Rasmussen

Som ventet vil regeringen skære yderligere på ungdomsuddannelserne til næste år, viser forslaget for næste års finanslov.

Læs mere
29. august 2016 af Johan Rasmussen

Elever får personer udefra til at lave deres eksamensopgave via delingsværktøjer. Næsten umuligt at stoppe den slags snyd, mener lærer

Læs mere
26. august 2016 af Johan Rasmussen

Undervisningsministeren slår fast, at det skal være sværere at komme på hf efter 9. klasse end efter 10. Lovforslaget om reformen er netop sendt til høring.

Læs mere
26. august 2016 af Johan Rasmussen

Elevernes skærme og aktiviteter på internettet til eksamen skal måske overvåges i fremtiden, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V). Ekspert mener overvågning er ude af proportioner.

Læs mere
22. august 2016 af Johan Rasmussen

Politikerne er enige om gymnasiereformen, men lærerne har stadig mulighed for at påvirke indholdet som for eksempel de nye læreplaner.

Læs mere
22. august 2016 af Johan Rasmussen

På Facebook opsøger elever hjælp til at få lavet opgaver eller klare sig bedre til eksamen. Nogle elever har svært ved at skelne mellem hjælp og snyd, mener lærere, som efterlyser digital dannelse.

Læs mere
22. august 2016 af Johan Rasmussen

Lærerne fra Espergærde Gymnasium og HF har mange meninger om reformen. Spansklæreren efterlyser sproglig mangfoldighed, matematik­læreren mener, at politikerne bruger matematik som en ”bøhmand”, og uddannelseslederen er bekymret for det korte grundforløb.

Læs mere
22. august 2016 af Johan Rasmussen

Børn og unge skal kende svarene på, hvad mennesket er for en størrelse og andre af livets store spørgsmål, mener videnskabsjournalist Lone Frank. Hun efterlyser, at naturvidenskaben fylder mere i almen­dannelsen – ikke blot for at skabe flere ingeniører, men for at vi forstår os selv, hinanden og den verden, vi lever i.

Læs mere
15. august 2016 af Johan Rasmussen

Ledelsen skal være åben, og lærerne skal inddrages, når skolerne skærer ned, mener GL. Samtidigt er det vigtigt, at nedskæringer ikke kun rammer undervisningen.

Læs mere
12. august 2016 af Johan Rasmussen

Skoler tackler nedskæringer forskelligt, men næsten alle steder fører de til mindre tid til forberedelse, siger tillidsrepræsentanter.

Læs mere
10. august 2016 af Johan Rasmussen

Erhvervsgymnasier ser gode muligheder for at lave endnu bedre uddannelser med den nye reform.

Læs mere
9. august 2016 af Johan Rasmussen

Reformen er også et forsøg på at gøre op med “hierarkiet” mellem stx og erhvervsgymnasierne. Et vigtigt skridt på vejen, mener skolerne.

Læs mere
20. juni 2016 af Johan Rasmussen

Både borgerlige og røde politikere kalder de nye adgangskrav til gymnasierne for en politisk sejr. Til gengæld har de skabt en model, som mange elever vil have svært ved at forstå.

Læs mere
20. juni 2016 af Johan Rasmussen

Om lidt over et år tager elever og lærere hul på en ny gymnasiereform. De begynder blandt andet med et kortere grundforløb, inden eleverne skal vælge mellem langt
færre studieretninger, og AT forsvinder.

Læs mere
20. juni 2016 af Johan Rasmussen

Mange medarbejdere jagter selvudfoldelse og frihed i deres arbejde, samtidig med at de kæmper for at overleve på et presset arbejdsmarked. Antropolog Susanne Ekman finder mange paradokser, når hun studerer moderne vidensarbejdspladser.

Læs mere
16. juni 2016 af Johan Rasmussen

Elever skal have 4 til afgangseksamen for at komme på hf efter 9. klasse, fastslår undervisningsministeren. Socialdemokratiet: Det har vi aldrig aftalt

Læs mere
15. juni 2016 af Johan Rasmussen

Informatik og design og arkitektur er nogle af de nye fag, som indføres med gymnasiereformen.

Læs mere
14. juni 2016 af Johan Rasmussen

Nu lyder der to forskellige meldinger om, hvad kravene er for at komme på hf direkte efter 9. klasse. Politikere erkender rod.

Læs mere
10. juni 2016 af Johan Rasmussen

Skolerne skal implementere reformen og skære ned på en gang. Lærere, ledere og elever mener, det giver en rigtig dårlig start.

Læs mere
9. juni 2016 af Johan Rasmussen

Hf med nye fagpakker og fortsat adgang til universitetet får ros af lærere og ledere. Adgang til hf efter 9. klasse møder dog stor kritik.

Læs mere
6. juni 2016 af Johan Rasmussen

Færre studieretninger, øgede adgangskrav, et nyt hf, slut med AT, et kort grundforløb. Få overblikket over det nye gymnasium her.

Læs mere
3. juni 2016 af Johan Rasmussen

Elever, der vil i gymnasiet, skal have 5 i karaktergennemsnit, når de får uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse, men kan i teorien alligevel komme på gymnasiet med 2 i gennemsnit.

Læs mere
2. juni 2016 af Johan Rasmussen

Det nye fag informatik bliver højst sandsynligt en del af den nye reform. Faget vil helt klart vokse i fremtiden, forudser It-lærerforeningen.

Læs mere
1. juni 2016 af Johan Rasmussen

Regeringen vil have større fokus på digitalisering i alle fag. Det vil kræve mere efteruddannelse, mener tre faglige foreninger.

Læs mere
26. maj 2016 af Johan Rasmussen

Karakterkrav og syvtrinsskalaen er en giftig kombination for de fagligt svageste elever, mener SF og Radikale Venstre. DF kan ikke se problemet.

Læs mere
26. maj 2016 af Johan Rasmussen

Karaktersystemet har en indbygget logik, hvor et vist antal elever vil få karakteren 2. Derfor vil et karakterkrav fastholde et skævt uddannelsesdanmark, mener eksperter.

Læs mere
17. maj 2016 af Johan Rasmussen

Studieområdet på hhx skal nytænkes i forbindelse med en ny gymnasiereform, mener regeringen. Hhx-lærerne forventer, at politikerne vil spørge lærerne til råds.

Læs mere
13. maj 2016 af Johan Rasmussen

Færre bindinger og en forenklet struktur på htx lægger regeringen op til. Htx-lærerne siger ja-tak og håber på, politikerne vil lytte til dem.

Læs mere
12. maj 2016 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil til en gymnasiereform har skabt stor debat - også om andet end karakterkravet. Gymnasieskolen.dk giver her et overblik.

Læs mere
4. maj 2016 af Johan Rasmussen

Socialdemokraterne mener, at tal dokumenterer, at regeringens karakterkrav skaber en ”alvorlig skævvridning af Danmark”. Undervisningsministeren afviser.

Læs mere
2. maj 2016 af Johan Rasmussen

Regeringen lægger op til nationale mål for gymnasierne og ranking af skolernes resultater. Der er en stor risiko for, at målstyring bruges forkert, advarer GL.

Læs mere
28. april 2016 af Johan Rasmussen

Stik imod reglerne bliver medarbejderrepræsentanterne på nogle skoler ikke involveret i bestyrelsens arbejde med rektors resultatlønskontrakt.

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Hvordan kan det være, at forholdsvis mange ledere får det maksimale af deres resultatløn?

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolen har spurgt tre bestyrelsesformænd om, hvordan de er kommet frem til, at rektor lever 100 procent op til resultatlønskontrakten. Det bør ifølge Undervisningsministeriet kun ske i ganske særlige tilfælde.

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Mangelfuld dokumentation, forkerte beregninger og uklare mål. Det er nogle af kritikpunkterne fra Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Gymnasieskolen har bedt ham om at nærlæse fire resultatlønskontrakter.

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Hvad mener du om, at forholdsvis mange rektorer modtager det højest mulige i resultatløn?

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Uprofessionelt og skødesløst. Sådan omtaler en professor i økonomistyring den måde, nogle bestyrelser udregner resultatløn til den øverste leder på. En rigsrevisor kalder det påfaldende, at mange ledere er tæt på at opnå 100 procent af deres resultatløn.

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Karakterkrav, færre studieretninger, kortere grundforløb, afskaffelse af AT og en bunke andre forslag. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har fremlagt en plan, der vil forandre gymnasiet væsentligt.

Læs mere
21. april 2016 af Johan Rasmussen

Det er ikke noget problem, at studieretningen biologi A og kemi B ikke giver adgang til eksempelvis ingeniørstudiet, svarer biologi- og kemilærerne efter kritik af studieretningen.

Læs mere
18. april 2016 af Johan Rasmussen

Dumpeprocenten stiger, eller vi må gå på kompromis med fagligheden, hvis alle elever skal have matematik B, mener matematiklærerne. Lærerne roser også dele af regeringens reformudspil.

Læs mere
13. april 2016 af Johan Rasmussen

En tredjedel af de elever, som vil blive udelukket fra gymnasiet med regeringens karakterkrav, har karakteren 7 eller derover i matematik eller dansk. Vi kan godt løfte eleverne, mener skolerne.

Læs mere
11. april 2016 af Johan Rasmussen

Det ligner en reel styrkelse af naturvidenskaben, siger tre faglige foreninger om regeringens gymnasieudspil.

Læs mere
8. april 2016 af Johan Rasmussen

NV og AP afsluttes med medtællende karakterer efter et grundforløb på blot tre måneder. Lærere og elever mener, det er en skidt idé.

Læs mere
6. april 2016 af Johan Rasmussen

GL er især bekymret over regeringens planer for hf. Der er dog også enkelte punkter i udspillet til en gymnasiereform, som GL’s formand er positiv over for.

Læs mere
6. april 2016 af Johan Rasmussen

Færre studieretninger, afskaffelse af AT, karakterkrav og så videre og så videre. Læs regeringens udspil til fremtidens gymnasier.

Læs mere
23. marts 2016 af Johan Rasmussen

Spændingen om årets elevsøgetal har været ekstra stor i år. Nedskæringerne gør ondt, men flere elever kan lindre smerten, fortæller tillidsrepræsentanter.

Læs mere
17. marts 2016 af Johan Rasmussen

Mange skoler afskediger lærere på grund af nedskæringer, men andre skoler skal ansætte lærere i de næste måneder.

Læs mere
7. marts 2016 af Johan Rasmussen

Lærere og ledelse på Virum Gymnasium sammenlignede gymnasiernes tilstand med Titanic i
en kronik i Politiken. Her fortæller de, hvor slemt det står til.

Læs mere
4. marts 2016 af Johan Rasmussen

Lønnen stiger 0,65 procent mindre i år. Det skyldes, at ordningen, som kæder de offentlige lønstigninger sammen med lønnen på det private arbejdsmarked, i år er suspenderet.

Læs mere
1. marts 2016 af Johan Rasmussen

Lærere omkring de 60 år får en stor økonomisk lussing, når de bliver fyret. Og chancerne for at finde et nyt job er små.

Læs mere
26. februar 2016 af Johan Rasmussen

Flere afskedigede lærere mener, de har mistet deres job, fordi de har været kritiske og åbenmundede over for ledelsen

Læs mere
25. februar 2016 af Johan Rasmussen

En historielærer på VUC Aarhus mener, han har mistet sit job, fordi han har kritiseret ledelsen. Det afviser ledelsen dog.

Læs mere
17. februar 2016 af Johan Rasmussen

Offentlige ranglister af grundskoler og nationale test må ikke kopieres i gymnasierne, mener GL forud for regeringens udspil til en ny gymnasiereform. Elever og rektorer er enige.

Læs mere
15. februar 2016 af Johan Rasmussen

AT-eksamen skal knyttes sammen med SRP-opgaven, eleverne skal screenes i 1. g, og karrierevejledningen skal tilbage i gymnasiet. Sådan lyder nogle af GL’s ønsker til en kommende gymnasiereform.

Læs mere
12. februar 2016 af Johan Rasmussen

”Vi står med ansvaret for eleverne, og derfor vil vi også have indflydelse på, hvor og hvordan der skal skæres ned.” Sådan lyder det fra lærerne på handelsgymnasiet Selandia i Slagelse.

Læs mere
12. februar 2016 af Johan Rasmussen

Lærerne på Rødovre Gymnasium vil ikke komme med forslag til, hvor der kan spares, og hvilke opgaver der skal skæres væk. Vi vil ikke legitimere nedskæringerne, siger lærerne.

Læs mere
12. februar 2016 af Johan Rasmussen

En ting er sikkert, vi kan ikke bare fortsætte med at løse de samme opgaver og arbejde på den samme måde, mener fem lærerrepræsentanter.

Læs mere
12. februar 2016 af Johan Rasmussen

Over 400 lærere forventes at gå på pension i år. Ofte bliver stillingerne ikke genbesat, og dermed er pensionering en væsentlig del af skolernes nedskæring.

Læs mere
11. februar 2016 af Johan Rasmussen

Tre unge vikarer, som alle drømte om at blive gymnasielærer, erkender nu, at de på kort tid er kommet meget langt bag i jobkøen.

Læs mere
9. februar 2016 af Johan Rasmussen

Situationen med afskedigelser er nu så alvorlig, at GL blandt flere nye tilbud giver økonomisk støtte til ledige for at finde et job uden for sektoren.

Læs mere
3. februar 2016 af Johan Rasmussen

I mange dele af landet presses gymnasierne både af nedskæringer og af nedgangen i antallet af unge. I København bliver der dog langt flere unge.

Læs mere
26. januar 2016 af Johan Rasmussen

Sporene fra folkeskolereformen skræmmer, når gymnasiereformen skal gennemføres i nedskæringstider, mener SF og Enhedslisten. Dansk Folkeparti mener, at eventuelle ekstra udgifter for gymnasierne skal finansieres.

Læs mere
21. januar 2016 af Johan Rasmussen

Gymnasierne skal prioritere at give lærerne lokale løntillæg også i økonomiske krisetider, mener René von Laer, der repræsenterer erhvervsgymnasierne i Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Læs mere
19. januar 2016 af Johan Rasmussen

Rektorer vil ændre på klasseloftet, og undervisningsministeren ”vil se på det”. GL advarer dog om at bruge klasseloftet til at rette op på skolernes økonomi.

Læs mere
18. januar 2016 af Johan Rasmussen

Set over et langt arbejdsliv kan unge gymnasielærere tabe mange tusinde kroner, hvis de kommende nedskæringer rammer lokallønnen.

Læs mere
15. januar 2016 af Johan Rasmussen

Vikarerne oplever lige nu en meget usikker tid på skolerne. De midlertidigt ansatte er de første, som forsvinder, når skolerne skal spare.

Læs mere
14. januar 2016 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby inviterer blandt andet lærere til at deltage i et praktikerpanel, som skal komme med input til fremtidens gymnasier.

Læs mere
11. januar 2016 af Johan Rasmussen

Nedskæringer og faldende elevtal kunne have kostet syv afskedigelser på Vejen Gymnasier, men frivillige aftrædelser, deltidsstillinger og besparelser ændrede billedet.

Læs mere
7. januar 2016 af Johan Rasmussen

Danmark ligger langt nede på OECD’s liste, når det gælder udgifter per gymnasieelev

Læs mere
5. januar 2016 af Johan Rasmussen

Ifølge en rapport kan ungdomsuddannelserne hente en milliard kroner på at effektivisere på områder, som ikke handler om undervisning. Lederforeninger tvivler på, at potentialet er så stort.

Læs mere
4. januar 2016 af Johan Rasmussen

Tillidsrepræsentant, ledelse og lærere på Gefion Gymnasium har finkæmmet budgetterne for at redde så mange lærerstillinger som muligt.

Læs mere
17. december 2015 af Johan Rasmussen

Det er ikke noget problem, hvis gymnasier vælger at køre med underskud i de kommende år for at afbøde nedskæringer, understreger Undervisningsministeriet.

Læs mere
16. december 2015 af Johan Rasmussen

Fattige og minoriteter halter stadig bagefter i skolesystemet. Sandra Miller og mange andre lærere arbejder for at lukke hullet.

Læs mere
16. december 2015 af Johan Rasmussen

Den canadiske provins Ontarios uddannelsespolitik har siden 2003 været én lang succes­historie, men i det sidste par år har stram økonomi ændret lidt på fortællingen.

Læs mere
16. december 2015 af Johan Rasmussen

I den canadiske provins Ontario har skolerne skabt imponerende faglige resultater. Fra 2003 investerede provinsen mange penge i skolesystemet, men resultaterne kommer også af, at skolerne hele tiden fokuserer på data og viden, mener regeringen.

Læs mere
16. december 2015 af Johan Rasmussen

Ontarios læreres fagforening mener, at politikernes jagt på succes skaber for meget fokus på kvantitet frem for kvalitet i undervisningen.

Læs mere
16. december 2015 af Johan Rasmussen

I provinsen Ontario i Canada er data om ele­verne et vigtigt red­skab for skolerne til hele tiden at gøre det lidt bedre.
På Richmond Green Secondary School ved lærere og ledelse nøjagtigt, hvilke elever der klarer sig dårligt, og laver med det samme individuelle planer for hver enkelt.

Læs mere
15. december 2015 af Johan Rasmussen

Den canadiske provins Ontarios uddannelsessystem er måske den faktor, som har haft størst indflydelse på de danske skoler og undervisningen herhjemme i de senere år.

Læs mere
9. december 2015 af Johan Rasmussen

Lærerne på to VUC-centre mener, at ledelsen afskediger for mange lærere og skærer for dybt for at hente besparelser.

Læs mere
7. december 2015 af Johan Rasmussen

En afgørelse i en voldgiftssag anlagt af GL kan få stor principiel betydning for GL og for andre organisationer på det statslige arbejdsmarked.

Læs mere
4. december 2015 af Johan Rasmussen

Undervisningsministeren har i et svar til Folketinget skrevet, at VUC-nedskæringer godt kan lade sig gøre i 2016, selvom Undervisningsministeriets rapport skriver 2017. Enhedslisten er stærkt kritisk.

Læs mere
3. december 2015 af Johan Rasmussen

Lad være med at lave panikfyringer på grund af nedskæringer, siger formanden for bestyrelserne for VUC. Han peger på, at mange VUC-centre godt kan tåle at køre med underskud i 2016.

Læs mere
26. november 2015 af Johan Rasmussen

Det bliver et eksperiment. Sådan siger lærer på Københavns VUC Søren Ocansey om udsigten til at undervise markant flere fjernundervisningskursister på den samme tid.

Læs mere
24. november 2015 af Johan Rasmussen

Der er flere fordele end ulemper ved at være en del af hovedorganisationen Akademikerne. Det var der bred enighed om på GL's repræsentantskabsmøde.

Læs mere
23. november 2015 af Johan Rasmussen

Regeringen lover gode uddannelser til alle unge og skærer samtidig ned på de samme uddannelser. Formand for GL Annette Nordstrøm Hansen langede ud efter Christiansborg på repræsentantskabsmødet.

Læs mere
19. november 2015 af Johan Rasmussen

Ifølge Undervisningsministeriet kan VUC finde mange penge på at effektivisere fjernundervisning. Men beregningerne bag den påstand kritiseres kraftigt. Enhedslisten drager nu ministeren ind i sagen.

Læs mere
18. november 2015 af Johan Rasmussen

Et bredt flertal i Folketinget er enigt om at gennemføre nedskæringer på gymnasierne. Pengene går til politiet.

Læs mere
18. november 2015 af Johan Rasmussen

Folketingspolitikerne har brugt en rapport om fjernundervisning til at gennemføre store nedskæringer på samme. Rapporten er lavet på baggrund af interview med udbyderne af fjernundervisning, men udbyderne kan langtfra genkende konklusionerne i rapporten.

Læs mere
4. november 2015 af Johan Rasmussen

Annette Nordstrøm Hansen er også GL’s formand de næste tre år. Det står klart efter hovedbestyrelsens tre lister har lavet en konstitueringsaftale.

Læs mere
3. november 2015 af Johan Rasmussen

GL’s medlemmer har sammensat en ny hovedbestyrelse. Mændene er i klart overtal.

Læs mere
30. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Omkring 40.000 mennesker i København og Aarhus demonstrerede mod regeringens planlagte nedskæringer. Især gymnasieeleverne lavede larm.

Læs mere
29. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Undervisere på VUC-centre bliver snart afskediget på grund af de store nedskæringer, som allerede træder i kraft i 2016.

Læs mere
29. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Studerende, lærere og andre vil demonstrere mod de planlagte nedskæringer på uddannelsesområdet. Se, hvor du finder gymnasielærerne

Læs mere
27. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Et flertal i Folketinget støtter nu regeringens planlagte nedskæringer på ungdomsuddannelser. Se, hvor meget der skal skæres på de enkelte uddannelser.

Læs mere
21. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Dårligere kvalitet, ringere tilbud til eleverne og afskedigelser. Syv tillidsrepræsentanter fortæller om konsekvenser af nedskæringerne, som for alvor rammer stx i 2017.

Læs mere
20. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Mattias Tefaye fra Socialdemokratiet erkender, det bliver svært for VUC at skære 138 millioner kroner allerede i 2016. Undervisningsministeren mener dog, ”det er muligt.”

Læs mere
16. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Det er godt, at hhx-taxameteret bliver hævet, men regeringens planlagte besparelse på uddannelse æder hurtigt pengene op, pointerer direktør for uddannelsesinstitutionen København Nord.

Læs mere
15. oktober 2015 af Johan Rasmussen

VUC-Centre med fjernundervisning er nærmest lamslåede over, at de inden nytår skal finde en plan for nedskæringer på 138 millioner kroner til næste år.

Læs mere
15. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Vi skal arbejde for at alle lærere har tid til forberedelse for at skabe god kvalitet til eleverne. Det opnår vi bedst med dialog og samarbejde med alle parter i sektoren, mener formand for Liste 3, Jeppe Kragelund.

Læs mere
14. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby forsvarer regeringens besparelser på uddannelse med, at Danmark bruger flere penge på området end alle andre sammenlignelige lande. Regnestykket bag påstanden giver dog ikke mening, mener eksperter.

Læs mere
14. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Stx mister årligt 235 millioner kroner i taxametertilskud fra 2017. Pengene skal blandt andet bruges til at finansiere erhvervsuddannelsesreformen.

Læs mere
14. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Hhx-taxameteret hæves med 2.300 kroner per årselev. Rektor og tillidsrepræsentant på handelsgymnasiet i Kalundborg mener, at pengene kan bruges til at skabe bedre kvalitet, og så mener de, at konkurrencen med stx bliver mere lige.

Læs mere
14. oktober 2015 af Johan Rasmussen

På Nakskov Gymnasium og HF er det sociale taxameter en vigtig håndsrækning, som blandt andet har gjort det muligt at løfte fagligt svage elever via en udvidet lektiecafé.

Læs mere
12. oktober 2015 af Johan Rasmussen

At skabe ordentlige arbejdsvilkår for alle lærere er stadig en af de vigtigste opgaver for GL, mener Liste 1’s og GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen. Kommende nedskæringer på skolerne gør opgaven endnu større, mener hun.

Læs mere
8. oktober 2015 af Johan Rasmussen

Afskedigelser af lærere og forringet kvalitet. Det vil være konsekvensen af de ekstra nedskæringer på stx, som kommer oven i regeringens planlagte besparelser på uddannelsesområdet.

Læs mere
2. oktober 2015 af Johan Rasmussen

De almene gymnasier og VUC skal afgive et trecifret millionbeløb for at finansiere erhvervsuddannelsesreformen. Til gengæld modtager hhx flere penge.

Læs mere
29. september 2015 af Johan Rasmussen

Regeringen vil som forventet spare på uddannelse, viser finanslovsforslaget. Læs om nogle af konsekvenserne af besparelserne her.

Læs mere
22. september 2015 af Johan Rasmussen

Mistillid, tidsspilde og en højst usikker målemetode. GL vender sig mod ny måling af lærernes tid med eleverne. Danske Gymnasier mener dog, målingen kan bruges til noget fornuftigt.

Læs mere
17. september 2015 af Johan Rasmussen

Skolerne skal registrere og indsende lærernes tid med eleverne til Undervisningsministeriet. I slutningen af året kan offentligheden følge de enkelte skolers tal.

Læs mere
16. september 2015 af Johan Rasmussen

Målinger, data og tal vil højst sandsynligt spille en endnu større rolle i fremtidens gymnasium. Politikerne vil sætte nationale mål for gymnasierne, men det er stadig usikkert, hvad de skal være, og hvordan der skal måles.

Læs mere
16. september 2015 af Johan Rasmussen

Fuld tilstedeværelse for lærere, som scorer dårligt i elevtrivselsmålinger. Individuelle samtaler med ledelsen om dårlige fagevalueringer. Det er to eksempler på, at lærerne ikke altid oplever, at målinger bruges konstruktivt.

Læs mere
16. september 2015 af Johan Rasmussen

Det peger i tre forskellige retninger, når skoler måles på karakterer, frafald og elevtrivsel.
Hvis lærere og ledelse samtidig fortolker skolens tal forskelligt, kan lærerne nemt blive i tvivl om, hvad der forventes af dem, mener professor Peter Dahler-Larsen.

Læs mere
15. september 2015 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby kalder det en ”sund øvelse” at få pengene til at strække længere.

Læs mere
14. september 2015 af Johan Rasmussen

Idræt skal prioriteres højere i gymnasiet, og derfor skal eleverne også til eksamen i idræt på C-niveau, mener idrætslærerne.

Læs mere
11. september 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolen dykker ned i den enorme mængde af data, som er tilgængelig for alle skoler. Med få søgninger opdager vi flere overraskelser.

Læs mere
8. september 2015 af Johan Rasmussen

Beregninger viser, at gymnasierne i dag får væsentligt færre penge per elev end i 2008. Det er et helt andet billede af skolernes økonomi, end regeringen tegner.

Læs mere
3. september 2015 af Johan Rasmussen

Eleverne har ikke timer nok til at fordybe sig i skriftligt dansk, mener formanden og et bestyrelsesmedlem for Dansklærerforeningens sektion for erhvervsgymnasierne.

Læs mere
24. august 2015 af Johan Rasmussen

Medie- og samfundsudviklingen accelererer i et tempo, som betyder, at vi hele tiden må forny os, siger formanden for samfundsfagslærerne.

Læs mere
19. august 2015 af Johan Rasmussen

Astronauten Andreas Mogensen bliver den første dansker i rummet.
Hans mission handler blandt andet om at gøre det muligt for mennesker at komme endnu længere ud i rummet. Men den handler også om at inspirere og lære elever i skoler og gymnasier om rumforskning.

Læs mere
18. august 2015 af Johan Rasmussen

Er fagligheden i gymnasiet stærk, eller er den blevet svækket siden reformen? Deltag i høring om faglighed i gymnasiet.

Læs mere
17. august 2015 af Johan Rasmussen

Matematiklærerne venter spændt på initiativer fra den nye regering. Der er fare for, at faget udvandes advarer matematiklærernes formand.

Læs mere
24. juni 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasielærer Julian Bybeck Tosev har dokumenteret, hvor nemt det er at snyde til den skriftlige eksamen blandt andet ved at betale andre for at lave sin eksamen.

Læs mere
17. juni 2015 af Johan Rasmussen

På Ordrup Gymnasium har de fleste lærere arbejdet med synlig læring i år. Eleverne er blevet mere fokuserede i undervisningen og bevidste om, hvad de skal lære. Men det er nødvendigt, at der bliver afsat tid til at arbejde med synlige læringsmål og teamsamarbejde, siger lærerne.

Læs mere
16. juni 2015 af Johan Rasmussen

Det er en styrke, hvis flere elever vælger fortsættersprog, mener socialdemokraterne, som også mener, at matematik B til de fleste skal fremtidssikre de unges uddannelsesvalg.

Læs mere
11. juni 2015 af Johan Rasmussen

Hvis det stod til gymnasielærerne, ville Folketinget blive sammensat noget anderledes, end det i øjeblikket ser ud til at blive. Se resultatet af gymnasieskolen.dk’s valgundersøgelse.

Læs mere
3. juni 2015 af Johan Rasmussen

Langt færre studieretninger og mere undervisning i de enkelte fag. Gymnasiet skal indskrænkes til at forberede eleverne til universitetet, mener Dansk Folkeparti.

Læs mere
28. maj 2015 af Johan Rasmussen

Der er blevet markant mere arbejdsro i undervisningen i de sidste fire år, viser undersøgelse blandt eleverne. Klasseloftet og fokus på klasserumsledelse får æren.

Læs mere
27. maj 2015 af Johan Rasmussen

Venstre efterlyser også, at forældre tager større ansvar i forhold til, at unge vælger den rigtige uddannelse, siger forsknings- og uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen.

Læs mere
22. maj 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieeleverne har mange roser til lærerne, men der er plads til forbedringer, viser ny stor undersøgelse. Gymnasieskolen taler med tre elever, som storroser deres lærere

Læs mere
21. maj 2015 af Johan Rasmussen

I 50 år har DGS kæmpet gymnasieelevernes sag. En toppolitiker og en journalist ser tilbage på deres arbejde i sammenslutningen, som har betydet meget for eleverne og dem selv.

Læs mere
12. maj 2015 af Johan Rasmussen

Almendannelse har ikke fyldt meget i den politiske debat om fremtidens gymnasier. Men ifølge politikerne skal den almene dannelse fortsat spille en stor rolle i gymnasiet.

Læs mere
12. maj 2015 af Johan Rasmussen

På Odense Katedralskole betyder historie og traditioner, at ledelse og lærere altid husker, at gymnasiet skal rumme en del mere end tre års undervisning og et eksamensbevis. Gymnasiet og ikke mindst livet er meget mere end gode karakterer, mener rektor, som har en ambition om at skabe livs­duelige unge.

Læs mere
12. maj 2015 af Johan Rasmussen

Hvis din årsnorm slutter til sommer, er det nu en god idé at tjekke dit tidsforbrug. Reager hurtigt, hvis du nærmer dig merarbejde, anbefaler GL.

Læs mere
6. maj 2015 af Johan Rasmussen

Halvdelen af lærerne mener, at deres arbejdsplads gør alt for lidt for at forbygge stress. Det viser en ny undersøgelse. Mange lærere oplever, at stress er den enkeltes problem.

Læs mere
30. april 2015 af Johan Rasmussen

Opgaverne for næste skoleår bliver fastlagt i denne tid. Læs her, hvad du kan gøre for at påvirke fordelingen og mængden af dine opgaver til næste år.

Læs mere
29. april 2015 af Johan Rasmussen

Der bliver ikke sat begrænsning på, hvor længe formanden for GL kan blive siddende. Andre lovændringer blev vedtaget ved urafstemning.

Læs mere
22. april 2015 af Johan Rasmussen

Når medarbejdere på offentlige arbejdspladser kritiserer foran­dringer eller strukturelle problemer, bliver kritikken ofte gjort til den enkeltes problem. Arbejdspladsens sprog er blevet inficeret af en cocktail af anerkendende tilgang og et politisk system, hvor alt skal måles og evalueres, mener forsker Rasmus Willig. Resultatet er stress, selvcensur og en ensretning – også på gymnasierne.

Læs mere
22. april 2015 af Johan Rasmussen

Debatten om karakterkrav til gymnasiet er blevet den største uddannelsesdebat på Christiansborg i mange år. Tal og skræmmebilleder fyger gennem luften, og argumenterne falder i øst og vest. Der er ganske enkelt gået værdipolitik i spørgsmålet om karakterkravet. Gymnasieskolen går bag om tallene, som styrer debatten.

Læs mere
20. april 2015 af Johan Rasmussen

GL begyndte for 125 år siden med pædagogiske diskussioner blandt lærere. Den historie og meget meget mere skal GL bygge videre på i fremtiden, siger formand Annette Nordstrøm Hansen i dette interview.

Læs mere
17. april 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieelevers store fokus på deres endelig eksamensgennemsnit skaber et dårligt læringsmiljø. De dårlige vaner bliver flyttet ned i folkeskolen, når karakterkravet bliver indført, mener rektor på RUC Hanne Leth Andersen.

Læs mere
14. april 2015 af Johan Rasmussen

Stressramte og delvis sygemeldte lærere, som kommer tilbage på arbejdspladsen risikerer at blive presset til at gå på deltid. GL mener, det er uetisk.

Læs mere
13. april 2015 af Johan Rasmussen

74 procent af de elever, som forlader grundskolen, har i år søgt ind på en gymnasial uddannelse. Erhvervsuddannelserne oplever et lille fald.

Læs mere
9. april 2015 af Johan Rasmussen

Forhandlingssammenbruddet om gymnasierne kan betyde, at det brede forlig om gymnasierne bliver opsagt. Dermed kan en ny regering bestemme, hvad karakterkravet skal være.

Læs mere
8. april 2015 af Johan Rasmussen

Pauserne er isoleret set den bedste måde at forebygge stress på en arbejdsplads. Men pausekulturen er mange steder for ringe, mener stressekspert Einar Baldursson.

Læs mere
25. marts 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasielærere er blandt de mest stressede faggrupper i Danmark, og siden OK 13 blev rullet ud på skolerne, tyder det på, at stress er blevet et større problem. Stress gør dig bogstaveligt talt dummere og til en dårligere underviser, siger en forsker. Det værste er dog, at for meget stress truer din identitet som menneske, siger en anden.

Læs mere
25. marts 2015 af Johan Rasmussen

En klage fra en elev fik gymnasielærer Helga Falkesgaard til at bryde sammen efter en periode med stress. Efter et år på deltid vender hun nu tilbage på fuld tid med fornyet arbejdsglæde. Det stigende arbejdspres i gymnasiet betyder, at hun sænker ambitions­niveauet – og den erkendelse vil redde hende fra at gå ned en gang til, mener hun.

Læs mere
25. marts 2015 af Johan Rasmussen

Parterne kunne ikke blive enige om lønnen ved overenskomstforhandlingerne for gymnasielærerne i Grønland. Mod forventning bliver det derfor nødvendigt med nye forhandlinger.

Læs mere
23. marts 2015 af Johan Rasmussen

Igen i år stiger antallet af unge, som vil på det almene gymnasium. De unge anser gymnasiet som det sikre valg og ønsker ikke at binde sig så tidligt, siger ungdomsforsker.

Læs mere
18. marts 2015 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil om gymnasierne vil ikke få flere unge til at søge ind på naturvidenskabelige uddannelser, mener ingeniørerne og Dansk Industri.

Læs mere
17. marts 2015 af Johan Rasmussen

Karakterkrav til gymnasiet er blevet debatteret siden 2013, uden politikerne har nærmet sig hinanden. Få et overblik over en meget lang debat.

Læs mere
12. marts 2015 af Johan Rasmussen

Karakterkrav på 4 eller 7 betyder ifølge en ny analyse, at mange unge bliver fraskåret fra at blive pædagog, sygeplejerske og mange andre uddannelser.

Læs mere
12. marts 2015 af Johan Rasmussen

Naturvidenskabslærere forsøger forgæves at forklare undervisningsminister Christine Antorini, at regeringens udspil er en svækkelse af naturvidenskab – ikke en styrkelse.

Læs mere
11. marts 2015 af Johan Rasmussen

Systemet med tidsregistrering fungerer stadig ikke på mange skoler, og det skaber usikkerhed blandt lærerne. Ny pjece fra GL skal hjælpe med at skabe klarhed og styr på tiden.

Læs mere
26. februar 2015 af Johan Rasmussen

Erhvervsskolelederne er positive over for, at den nye overenskomst sætter fokus på lokalløn på erhvervsgymnasierne. Lederne er dog mindre glade for at tale om penge.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolen har spurgt lærerne på Frederiksberg Gymnasium om, hvad en god tillidsrepræsentant skal kunne.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Lokallønnen skal bruges mere på erhvervsgymnasierne. Det blev parterne enige om ved overenskomstforhandlingerne.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Et flertal i GL’s hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til den nye overenskomst, men fem medlemmer siger nej.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

GL’s formand glæder sig over, at Moderniseringsstyrelsen nu vil sætte fokus på at få tidsregistreringssystemet til at fungere. Men hun har ikke armene hævet over hovedet.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Tillidsrepræsentant Bjarne Ove Hansen har sat sit mandat ind på at få gang i lokallønnen på skolen. Det er spændende at have indflydelse på sin arbejdsplads, siger han.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Det er en stor tilfredsstillelse som tillidsrepræsentant at have retten og pligten til at handle, mener Agnete Fog.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolen har spurgt lærerne på Frederiksberg Gymnasium om, hvad en god tillidsrepræsentant skal kunne.

Læs mere
25. februar 2015 af Johan Rasmussen

Ganske få lærere stiller op til valget som tillidsrepræsentant. Det behøver dog ikke være et krisetegn, men kan skyldes at ingen ønsker rollen, hvis deres kolleger ikke på forhånd opfordrer dem til at stille op, siger forsker.

Læs mere
17. februar 2015 af Johan Rasmussen

Det psykiske arbejdsmiljø var i bund, da Erhvervsskolerne Aars fik kortlagt skolens professionelle kapital. Nu arbejder ledelse og lærere for at skabe en bedre skole og arbejdsplads.

Læs mere
11. februar 2015 af Johan Rasmussen

Nu skal der gang i lokallønnen på erhvervsgymnasierne, blev parterne enige om ved OK 15. Højst nødvendigt, mener GL.

Læs mere
10. februar 2015 af Johan Rasmussen

Et flertal i GL’s hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til den nye overenskomst, men fem medlemmer siger nej.

Læs mere
9. februar 2015 af Johan Rasmussen

GL’s formand glæder sig over, at Moderniseringsstyrelsen nu vil sætte fokus på at få tidsregistreringssystemet til at fungere. Men hun har ikke armene hævet over hovedet.

Læs mere
4. februar 2015 af Johan Rasmussen

På nogle erhvervsgymnasier er lokale løntillæg nærmest ikke eksisterende. Nu vil tillidsrepræsentanter arbejde på, at alles løn kommer frem i lyset.

Læs mere
28. januar 2015 af Johan Rasmussen

Begyndersprogene får det svært i regeringens udspil om gymnasier, mener Spansklærerforeningen. Foreningen har nu fået Christiansborg-politikere i tale.

Læs mere
22. januar 2015 af Johan Rasmussen

Samtidig med at naturvidenskabeligt grundforløb (NV) bliver beskåret i timer, skal elevernes karakter i faget tælle på eksamensbeviset. Dumt på flere måder, mener lærerne.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

For første gang i syv år viser prognoserne, at færre unge uddanner sig. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener derfor, det er dumt at indføre karakterkrav til gymnasiet.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

Heller ikke ved disse overenskomstforhandlinger skal offentligt ansatte forvente at få store lønstigninger, mener ekspert.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

Et af de vigtigste krav fra GL til årets overenskomstforhandlinger er at få overenskomsten fra 2013 til at fungere på alle skoler. Andre emner kommer dog også på bordet, når gymnasie­lærerne og andre akademikere i staten skal have fornyet overenskomsten.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

Ledelse og lærere på Svendborg Gymnasium arbejder med GL’s nye redskab til kortlægning af skolens professionelle kapital.
Selv om trivslen er høj på skolen, viser undersøgelsen, at implementeringen af OK 13 har været en stor udfordring. Nu arbejder ledelse og lærere med at skabe en endnu bedre dialog.

Læs mere
16. januar 2015 af Johan Rasmussen

Venstre er imod regeringens forslag om at indføre et ekstra valgfag på C-niveau. Partiet ønsker i stedet at løfte et B-fag til A-niveau.

Læs mere
13. januar 2015 af Johan Rasmussen

”Lederne skal ikke måle og veje ansatte på alle leder og kanter.” Moderniseringstyrelsen mener, at budskaberne i deres ”McKinsey-udkast” er blevet overfortolket.

Læs mere
6. januar 2015 af Johan Rasmussen

Flere resultatmålinger af de ansatte er en del af en ny model for god arbejdsgiveradfærd fra Moderniseringsstyrelsen. GL mener, det er en helt forkert vej at gå.

Læs mere
17. december 2014 af Johan Rasmussen

Danmark skal til valg i det nye år, og det vil påvirke de politiske forhandlinger om gymnasierne.

Læs mere
16. december 2014 af Johan Rasmussen

En beregning viser, at 41 procent af stx-studenterne fra sidste år havde en studieretning, som regeringen vil sløjfe.

Læs mere
11. december 2014 af Johan Rasmussen

Naturvidenskabslærere er stærkt kritiske over regeringens forslag om at reducere timetallet for naturvidenskabeligt grundforløb og de naturvidenskabelige fag på C-niveau.

Læs mere
11. december 2014 af Johan Rasmussen

Kemilærerne er – ikke overraskende – glade for, at regeringen foreslår, at alle elever skal afslutte kemi på C-niveau.

Læs mere
10. december 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne skal aktiveres, når de får respons på deres skriftlige opgaver, siger dansklærer Lisbeth Maria Hansen. Hun underviser andre lærere i at rette opgaver og give feedback, der virker. Gymnasie­skolen fik lov til at se hendes metoder i praksis.

Læs mere
5. december 2014 af Johan Rasmussen

Regeringen foreslår, at kemi C bliver et obligatorisk fag, og det kan presse naturgeografi og biologi som fag.

Læs mere
4. december 2014 af Johan Rasmussen

Grundforløbet er vigtigt, for at eleverne kan prøve sig frem og vælge rigtigt. Forløbet skal dog bruges ordentligt, understreger undervisningsministeren.

Læs mere
3. december 2014 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil om gymnasierne er forholdsvis omfattende. Gymnasieskolen.dk giver her et overblik over de mange forslag.

Læs mere
1. december 2014 af Johan Rasmussen

Mere end 100 nuværende studieretninger forsvinder, og så skal eleverne have mere undervisning, mener regeringen. Der følger dog ikke penge med deres nye gymnasieudspil.

Læs mere
25. november 2014 af Johan Rasmussen

Hovedbestyrelsens debatoplæg om at afskaffe grundforløbet mødte modstand på repræsentantskabsmødet og bliver ikke officiel GL-politik.

Læs mere
24. november 2014 af Johan Rasmussen

På mange skoler er der stadig merarbejde, som ikke er blevet honoreret. Det viser ny undersøgelse, som blev fremlagt på GL's repræsentantskabsmøde.

Læs mere
21. november 2014 af Johan Rasmussen

Ingeniørerne mener, at EVA’s konklusion om, at naturvidenskaben efter reformen er styrket, er en halv sandhed.

Læs mere
20. november 2014 af Johan Rasmussen

Langt flere unge vælger matematik, fysik og kemi, og flere unge tager en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Eleverne undrer sig derfor over den politiske debat.

Læs mere
18. november 2014 af Johan Rasmussen

Skoler glæder sig over ekstra millioner fra det sociale taxameter. Pengene skal blandt andet bruges til flere lærere.

Læs mere
12. november 2014 af Johan Rasmussen

Ofte kræver det kun nogle få søgninger på Google for at afsløre politikernes brug af forkerte tal og fakta. Faktatjekkerne fra DR’s Detektor mener, det er oplagt at overføre deres arbejdsmetoder til undervisningen.

Læs mere
12. november 2014 af Johan Rasmussen

De norske lærere stod til 7,5 timers daglig tilstedeværelse på skolen, men efter en lærerstrejke blev det krav opgivet. De norske lærere ”vandt” måske, fordi kommunernes forhandlere ikke fik opbakning fra den nye regering. Gymnasieskolen har besøgt de norske lærere.

Læs mere
11. november 2014 af Johan Rasmussen

Flere unge skal lære, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse, inden de er parate til at gå på hf. GL ønsker paratpakker til hf udbredt endnu mere.

Læs mere
4. november 2014 af Johan Rasmussen

Ledelsen kan ikke melde faste principper for differentiering af arbejdsopgaver ud, siger formændene for to lederforeninger.

Læs mere
31. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Et nyt debatoplæg fra GL er tænkt som et konstruktivt og nuanceret indspark i de kommende politiske forhandlinger om fremtidens gymnasier.

Læs mere
29. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Differentiering af lærernes arbejdsopgaver er udbredt på skolerne. Tillidsrepræsentanter har dog svært ved at gennemskue, hvordan lederne fordeler arbejdet.

Læs mere
23. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Større differentiering mellem lærerne, en mere fleksibel skole og mere tid sammen med eleverne. Tre ledere gør status over OK 13 og giver deres bud på fremtiden.

Læs mere
21. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne skal have 7 i karakter for at komme i gymnasiet, mener rektor for Birkerød Gymnasium. 39 procent af eleverne på hans skole lever ikke op til det.

Læs mere
16. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Lærerne sparrer med hinanden og er drevet af at gøre en forskel. Det er måske grunden til, at kursisterne på Hf-Centret Efterslægten klarer sig så godt.

Læs mere
15. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Hvis gymnasielærerne vil have større lønstigninger, skal de være klar til at blive målt på deres præ­stationer, mener arbejdsmarkeds­forsker Flemming Ibsen.

Læs mere
15. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolen har fået lov til at se, hvad hver enkelt lærer tjener på et typisk, dansk gymnasium.

Læs mere
9. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Formålet med det fælles brev er at få de nye arbejdstidsregler til at fungere godt på alle skoler.

Læs mere
8. oktober 2014 af Johan Rasmussen

En åben ledelse, den enkelte elev i centrum og et stærkt kollegialt samarbejde. Det er en del af opskriften på at løfte eleverne fagligt, viser undersøgelse af fire skoler.

Læs mere
7. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Mindre læseferie, færre studieretninger og mere obligatorisk matematik. Gymnasiet fyldte meget i statsminister Helle Thorning Schmidts åbningstale i Folketinget i dag.

Læs mere
1. oktober 2014 af Johan Rasmussen

”Fin idé – vi er allerede godt i gang” - sådan siger flere lærere til undervisningsministerens ønske om mere anvendelsesorienteret undervisning.

Læs mere
30. september 2014 af Johan Rasmussen

Regeringen vil have mere anvendelsesorienteret undervisning i gymnasiet. Undervisningsministeren forklarer her hvorfor, hvordan og hvor meget.

Læs mere
29. september 2014 af Johan Rasmussen

Bestyrelsesformændene for VUC og Erhvervsskolerne afviser kritik af, at nogle skoler har for stor egenkapital. Skolerne har en sund økonomi, mener de.

Læs mere
26. september 2014 af Johan Rasmussen

Enkelte skoler opbygger en stor egenkapital, mens andre slider med økonomien. Økonomiprofessor mener, at taxametersystemet derfor skal laves om.

Læs mere
25. september 2014 af Johan Rasmussen

På nogle skoler er der stadig uafklarede sager om merarbejde fra sidste skoleår. Det påvirker det nye skoleår negativt, mener GL.

Læs mere
23. september 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasielærere finder stor glæde ved at lære fra sig, og blandt andet derfor er motivationen for arbejdet meget høj, viser undersøgelse.

Læs mere
19. september 2014 af Johan Rasmussen

Formand for det nye Råd for Ungdomsuddannelser efterlyser mere viden i debatten om ungdomsuddannelser. Holdninger om unge og ungdomsuddannelser er der til gengæld rigeligt af, mener Katherine Richardson.

Læs mere
18. september 2014 af Johan Rasmussen

639 millioner kroner i overskud er sidste års resultat for skoler med gymnasiale uddannelser. De store overskud ligger dog hos forholdsvis få skoler.

Læs mere
17. september 2014 af Johan Rasmussen

På Høje-Taastrup Gymnasium deltager alle i det systematiske arbejde med at undgå frafald. Skolens frafaldsprocent ligger et pænt stykke under landsgennemsnittet, selv om mange elever på papiret er i farezonen for at forlade gymnasiet.

Læs mere
17. september 2014 af Johan Rasmussen

For nogle lærere var det ikke nemt at blive en del af campussen CPH West. I dag kan lærerne dog se flere fordele ved, at eleverne kan vælge mange uddannelser på samme adresse. Der er dog stadig langt til den øverste leder.

Læs mere
17. september 2014 af Johan Rasmussen

Høj faglighed og høj gennemførelsesprocent er to mål, som støder mod hinanden, mener over halvdelen af gymnasielærerne. Lederne ser dog ikke noget problem i at opnå begge dele, viser ny stor undersøgelse.

Læs mere
16. september 2014 af Johan Rasmussen

I Silkeborg samarbejder alle skoler og ungdomsuddannelser tæt om, at alle unge får en uddannelse. Det fungerer bedre end en campus, mener lokal rektor.

Læs mere
11. september 2014 af Johan Rasmussen

Mange arbejdsgivere kræver eller foretrækker, at deres praktikanter har gået i gymnasiet. På den måde ender de unge med to ungdomsuddannelser.

Læs mere
3. september 2014 af Johan Rasmussen

UU-vejledernes store opgave er nu at synliggøre erhvervsuddannelsernes muligheder efter reformen. Det kan koste ansøgere til gymnasierne, mener formanden for vejlederne.

Læs mere
2. september 2014 af Johan Rasmussen

Stress kan være et alvorligt problem for både den enkelte og for skolen, og derfor skal det forebygges, siger Danmarks førende stressekspert Bo Netterstrøm.

Læs mere
29. august 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne får bedre karakterer og mindre frafald, hvis skolerne bruger færre penge på administration og ledelse og mere på undervisning, viser ny forskning.

Læs mere
27. august 2014 af Johan Rasmussen

Hvad skal der til, for at en skole får glæde af det sociale taxameter? Gymnasieskolen.dk har gravet i regeringens nye udspil.

Læs mere
26. august 2014 af Johan Rasmussen

Det bliver alene elevernes karakterer fra folkeskolen, som afgør, hvilke skoler der skal modtage socialt taxameter, viser regeringens forslag til finansloven.

Læs mere
22. august 2014 af Johan Rasmussen

Se både de overraskende og forudsigelige faktorer, som øger chancerne for, at gymnasieeleverne ender med en studenterhue.

Læs mere
21. august 2014 af Johan Rasmussen

Rektorer og ledere opfatter sig selv som bedre ledere, end lærerne mener, de er, viser ny forskning.

Læs mere
21. august 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne bliver dygtigere og får bedre karakterer på de skoler, hvor lærerne mener, at ledelsen er tydelig og har klare visioner, viser forskning.

Læs mere
20. august 2014 af Johan Rasmussen

Et årelangt og massivt lobbyarbejde og stærke alliancer mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på det private arbejdsmarked var med til at skabe den nye reform af erhvervsuddannelserne. Blandt andet karakterkrav fra folkeskolen for at blive tømrer eller smed er lobbyisternes fingeraftryk. Gymnasieskolen fortæller historien om, hvordan uddannelses­politik også skabes bag kulisserne.

Læs mere
20. august 2014 af Johan Rasmussen

Campusser vil få flere unge til at tage en uddannelse, mener undervisningsministeren. Tidligere undersøgelser har dog ikke påvist den sammenhæng, men praktikere mener, at ministeren kan have ret.

Læs mere
19. august 2014 af Johan Rasmussen

Et socialt taxameter må ikke omfordele penge fra gymnasierne til erhvervsskolerne, skriver formændene for elever, lærere og rektorer i et fælles debatindlæg i Politiken.

Læs mere
14. august 2014 af Johan Rasmussen

Færre studenter med behov for suppleringskurser, mere anvendelsesorientering og flere campusser. Det er undervisningsministerens bud på ændringer til gymnasiet.

Læs mere
12. august 2014 af Johan Rasmussen

Flere gymnasielærere fik sidste år psykologhjælp på grund af deres arbejde. Den enkelte, ledelsen og kolleger skal sætte ind nu for at undgå en gentagelse.

Læs mere
11. august 2014 af Johan Rasmussen

Regeringen præsenterer et forslag til socialt taxameter i denne måned. Det betyder blandt andet en ”mindre omfordeling" fra almene gymnasier til erhvervsskoler.

Læs mere
26. juni 2014 af Johan Rasmussen

Rektorforeningen ønsker at sløjfe grundforløbet, mens GL mener, det er fornuftigt at se kritisk på forløbet.

Læs mere
18. juni 2014 af Johan Rasmussen

Ledere vælger at se vidt forskelligt på lærernes merarbejde. Nogle steder er der lavet aftaler om, at merarbejde afspadseres eller udløser ekstra penge på kontoen, men mange steder aner lærerne stadig ikke, hvad ledelsen har tænkt sig at gøre med merarbejdstimer.

Læs mere
18. juni 2014 af Johan Rasmussen

Allerede i februar meldte ledelsen på Rødkilde Gymnasium ud, at lærerne skal have penge for deres merarbejde.

Læs mere
18. juni 2014 af Johan Rasmussen

I år har afstanden til gymnasiet været det altafgørende kriterium for de elever, som er blevet optaget. Rektorer advarer om, at det bliver sværere at oprette særlige studieretninger med de nye regler.

Læs mere
17. juni 2014 af Johan Rasmussen

Yngre og mere udfordrende kursister på VUC gør det nødvendigt med mere efteruddannelse til lærerne, mener formand for VUC’s Lederforening.

Læs mere
16. juni 2014 af Johan Rasmussen

Yngre og fagligt svagere kursister udfordrer VUC-lærerne. En ny rapport viser, hvordan lærerne ændrer læringsmiljøet for at ramme de nye kursister bedst muligt.

Læs mere
11. juni 2014 af Johan Rasmussen

Et forsøg viser, at hvis lektierne læses i skolen, kan eleverne opnå bedre karakterer. Forskeren bag forsøgene mener, det handler om at bruge lektierne intelligent.

Læs mere
28. maj 2014 af Johan Rasmussen

En række skoler skal til samtale i Undervisningsministeriet efter sommerferien. Sidste år blev lignende samtaler opfattet som et pres mod skoler med lokalaftaler.

Læs mere
21. maj 2014 af Johan Rasmussen

Der blev bidt negle, jublet og fældet tårer, da 3. g’erne på Gefion Gymnasium gik til eksamensbingo. Især pigerne havde noget på højkant i spillet om eksamen.

Læs mere
21. maj 2014 af Johan Rasmussen

På 20 procent af skolerne har lærere og ledelse indgået en lokalaftale eller forståelse, viser en ­undersøgelse. De fleste af dem foretrækker dog et stille liv uden Undervisningsministeriets søgelys.

Læs mere
21. maj 2014 af Johan Rasmussen

Sparekrav i staten betyder, at der igen skal skæres ned på ressourcerne til fagkonsulenter. Det sker med jævne mellemrum, viser historisk gennemgang.

Læs mere
19. maj 2014 af Johan Rasmussen

Færre elever søger ind på nogle gymnasier, og det betyder, at flere lærere mister deres job i år.

Læs mere
14. maj 2014 af Johan Rasmussen

Evnen til at løfte elever fagligt på trods af deres sociale og faglige baggrund er én af fire indikatorer i Undervisningsministeriets nye tilsyn med gymnasierne.

Læs mere
8. maj 2014 af Johan Rasmussen

Elever, som ikke lever op til et eventuelt karakterkrav, skal have muligheden for at blive optaget på gymnasiet via optagelsesprøver og samtaler, mener Venstre.

Læs mere
2. maj 2014 af Johan Rasmussen

Karakterkrav kan få minimal betydning eller ramme meget voldsomt, alt efter hvor høje de bliver, viser ny analyse fra Undervisningsministeriet.

Læs mere
30. april 2014 af Johan Rasmussen

På mange skoler er der usikkerhed om, hvordan ledelsen vil håndtere eventuelt merarbejde, viser ny undersøgelse.

Læs mere
28. april 2014 af Johan Rasmussen

Et socialt taxameter står øverst på ønskelisten for gymnasieelevernes nye formand, som tiltræder 1. juli.

Læs mere
25. april 2014 af Johan Rasmussen

Maja Svensson Thaning klarede sig elendigt i folkeskolen, men ved hjælp af en kæmpe viljestyrke og støtte fra lærere fik hun topkarakterer på hf.

Læs mere
23. april 2014 af Johan Rasmussen

Hf samler mange af de elever op, som klarede sig dårligt i folkeskolen. Karakterkrav er derfor en dårlig idé på hf, mener to ledere.

Læs mere
16. april 2014 af Johan Rasmussen

I de kommende år bliver der færre unge. Faldet i antallet af potentielle gymnasieelever er dog meget skævt fordelt i Danmark.

Læs mere
16. april 2014 af Johan Rasmussen

50 lærere fra et tilfældigt udvalgt stx-gymnasium har ladet Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) se deres tidsregistreringer.
Tallene viser, at de fleste lærere ligger i nærheden af gennemsnittet, mens et mindretal af lærerne afviger markant fra gennemsnittet. En enkelt har 250 timer plus, mens en anden har 150 timer minus.

Læs mere
11. april 2014 af Johan Rasmussen

De to fløje på Christiansborg står stejlt på hver deres holdning til karakterkrav. I spørgsmålet om opstramning af studieretninger er der dog større vilje til at forhandle.

Læs mere
9. april 2014 af Johan Rasmussen

Elever, som har svært ved matematik, bør holde sig fra handelsgymnasiet Niels Brock. Fra sommer er matematik på B-niveau et minimumskrav.

Læs mere
1. april 2014 af Johan Rasmussen

Et notat fra Undervisningsministeriet viser, at serviceeftersynet af gymnasierne resulterer i sammenlægning af tre klassiske sprogfag.

Læs mere
26. marts 2014 af Johan Rasmussen

Flere elever har i dag sværere ved eksamen i matematik, når de ikke kan støtte sig til hjælpemidler, mener formand for Handelsskolernes Matematiklærerforening.

Læs mere
26. marts 2014 af Johan Rasmussen

Der er indgået en ny aftale om 60-årsreglen, som er identisk med den folkeskolelærerne har.

Læs mere
19. marts 2014 af Johan Rasmussen

For få år siden var adgang til internettet til eksamen et mindre forsøg. Nu kan 20 procent af eleverne i samfundsfag google til den skriftlige eksamen.

Læs mere
19. marts 2014 af Johan Rasmussen

Eksamen er ikke velegnet til at teste alle læringsmål, og den stjæler tid og fokus fra undervisningen. Det mener ekspert, som ønsker at gøre eksamen til en del af undervis­ningen i stedet for en afslutning på skoleåret.

Læs mere
19. marts 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasiet forandrer sig, og eksamen skal følge med, mener undervisningsminister Christine Antorini, som bebuder forandringer af eksamen.

Læs mere
18. marts 2014 af Johan Rasmussen

Eksamen i dansk på gymnasierne bør justeres for at følge med udviklingen i undervisningen og samfundet, mener formanden for dansklærerne for stx og hf.

Læs mere
13. marts 2014 af Johan Rasmussen

Fra 3 skoler i 2010 til over 50 skoler i 2014. Antallet af erhvervsskoler, som udbyder eux-uddannelsen, stiger fra år til år, og nye uddannelser kommer til.

Læs mere
11. marts 2014 af Johan Rasmussen

Mens folkeskolen og nogle gymnasier går mod mere tilstedeværelse og faste arbejdstider, så er Danmark generelt nærmest europamester i flekstid.

Læs mere
26. februar 2014 af Johan Rasmussen

Over halvdelen af eleverne i hovedstaden har oplevet vedvarende problemer med indeklimaet, viser undersøgelse.

Læs mere
26. februar 2014 af Johan Rasmussen

Flere ledere har svært ved at håndtere store forandringer, mener ledelsesrådgiver Christian Ørsted. Han under­streger, at en god dialog ­mellem ledelse og med­ar­bejdere er afgørende for at skabe en god arbejdsplads.

Læs mere
26. februar 2014 af Johan Rasmussen

”Falsk frihed”. Sådan betegner ledelsesrådgiver Christian Ørsted mange medarbejderes - og ikke mindst yngre læreres - arbejdsliv.

Læs mere
25. februar 2014 af Johan Rasmussen

Ny reform af erhvervsuddannelserne betyder adgangskrav på 2 i dansk og matematik. Adgangskrav til gymnasier er foreløbig skudt til hjørne.

Læs mere
20. februar 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lollad-Falster og i Nordjylland kan meget vel lukke ved indførelse af høje karakterkrav, viser analyse.

Læs mere
18. februar 2014 af Johan Rasmussen

Hvidovre Gymnasium ville miste over halvdelen af eleverne med et karakterkrav på 7. Det ville sandsynligvis lukke gymnasiet, mener rektor.

Læs mere
6. februar 2014 af Johan Rasmussen

10 rappere fortolker 10 gamle danske digte. Gymnasielæreren Claus Nivaa er manden bag undervisningsprojektet.

Læs mere
4. februar 2014 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Christine Antorini (S) skal svare på spørgsmål om ”pressede elever” i Folketinget

Læs mere
30. januar 2014 af Johan Rasmussen

Lærere kan ikke kræve at få udbetalt løn for overarbejdstimer optjent under den gamle overenskomst.

Læs mere
28. januar 2014 af Johan Rasmussen

GL skal fortsat arbejde for at implementere den nye overenskomst så godt som muligt, og så skal der fokus på arbejdsmiljøet. De nye hovedbestyrelsesmedlemmer er enige om retningen for arbejdet de næste to år.

Læs mere
28. januar 2014 af Johan Rasmussen

Omsorgsfuld, moderlig og sjov er nogle af de ord, som sættes på GL’s nye formand. Bestemt, skrap og vedholdende er andre.

Læs mere
23. januar 2014 af Johan Rasmussen

To gymnasieelever skriver i debatindlæg, at elever med søvnproblemer selv har et ansvar.

Læs mere
22. januar 2014 af Johan Rasmussen

900 elever er i år blevet optaget på Akademiet for Talentfulde Unge. Det er blevet cool at være klog, mener sekretariatschef.

Læs mere
21. januar 2014 af Johan Rasmussen

Det er en dårlig idé at tvinge alle elever til at have matematik B, siger matematiklærerne om forslag fra Dansk Erhverv.

Læs mere
20. januar 2014 af Johan Rasmussen

Man kan blive optaget på 123 videregående uddannelser uden matematik på B-niveau. Alligevel mener Dansk Erhverv, at alle gymnasieelever skal have matematik B.

Læs mere
16. januar 2014 af Johan Rasmussen

Dobbelt så mange piger som drenge føler sig dagligt presset i gymnasiet, viser undersøgelse. De har koncentrationsbesvær og kan ikke falde i søvn om aftenen.

Læs mere
16. januar 2014 af Johan Rasmussen

Mange elever er blevet meget mere ambitiøse, og Rungsted Gymnasium opretter derfor nu sit eget talentudviklingsprogram.

Læs mere
10. januar 2014 af Johan Rasmussen

Ungdomsuddannelserne skal inddrages i bekæmpelse af radikalisering. Tidligere PET-chef mener, at lærerne allerede gør det så godt, de kan.

Læs mere
9. januar 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasielæreren Jan Maintz Hansen skriver i en ny debatbog, at det evindelige krav om, at politik skal være konkret, skader demokratiet.

Læs mere
8. januar 2014 af Johan Rasmussen

Allerede i december stod det klart, at Annette Nordstrøm Hansen bliver formand for GL. Idag blev hovedbestyrelsen formelt konstitueret.

Læs mere
7. januar 2014 af Johan Rasmussen

Et nyt digitalt landkort om studievalg skal mindske antallet af unge, som forlader gymnasiet uden adgangsbillet til den rigtige videregående uddannelse.

Læs mere
19. december 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomst satte sit tydelige præg på listen over årets mest læste historier på gymnasieskolen.dk.

Læs mere
18. december 2013 af Johan Rasmussen

Regeringens kontanthjælpsreform betyder, at unge mellem 25 og 29 år også tvinges i uddannelse efter nytår. Flere af dem begynder på VUC.

Læs mere
13. december 2013 af Johan Rasmussen

UNI-C har sammen med rektorforeningen lavet et koncept, så skolerne kan få de lovpligtige databehandleraftaler med Lectio på plads.

Læs mere
12. december 2013 af Johan Rasmussen

Den højere stemmeprocent ved dette års hovedbestyrelsesvalg skyldes blandt andet, at flere unge medlemmer stemte.

Læs mere
11. december 2013 af Johan Rasmussen

Finansloven for 2014 betyder, at skolerne har to procent mere på budgettet, end de regnede med. Handelsskoledirektør mener, det er et vigtigt politisk signal, at skolerne også bruger de to procent.

Læs mere
11. december 2013 af Johan Rasmussen

En lynkonstituering betyder, at Annette Nordstrøm Hansen bliver ny formand for GL. Sigrid Jørgensen fra Liste 2 bliver ny 1.-næstformand.

Læs mere
9. december 2013 af Johan Rasmussen

Flere medarbejdere på Svendborg Erhvervsskole er blevet varslet afskediget. Ifølge GL er afskedigelsesrunder af lærere dog et særsyn i disse år.

Læs mere
5. december 2013 af Johan Rasmussen

Liste 3 er forundret over, at Liste 1 og Liste 2 lavede en hurtig konstitueringsaftale uden at høre hele hovedbestyrelsen.

Det er ikke vores stil, siger formand for Liste 3, Jeppe Kragelund.

Læs mere
5. december 2013 af Johan Rasmussen

Fremgangen for Liste 1 var så massiv, at medlemmernes stemmer skal respekteres. Sådan forklarer Sigrid Jørgensen fra Liste 2 hvorfor, hun lavede en lynkonstituering i går.

Læs mere
5. december 2013 af Johan Rasmussen

Otte gengangere og fem medlemmer er blevet valgt ind i den nye hovedbestyrelse.

Læs mere
4. december 2013 af Andreas Rasmussen

Mindre end en time efter at valgresultatet blev publiceret, offentliggjorde Liste 1 og Liste 2 en konstitueringsaftale, der gør Annette Nordstrøm Hansen til ny formand i GL. Du kan her se det første videointerview med den nye formand.

Læs mere
4. december 2013 af Johan Rasmussen

Allerede inden stemmerne var talt op, havde Liste 1 og Liste 2 indgået en alliance. Annette Nordstrøm Hansen bliver ny formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Læs mere
4. december 2013 af Johan Rasmussen

Det blev spidskandidaterne for Liste 1, 2 og 3, som fik flest personlige stemmer.

Læs mere
4. december 2013 af Johan Rasmussen

Stemmeprocenten til hovedbestyrelsesvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening var højere, end den plejer.

Læs mere
2. december 2013 af Johan Rasmussen

Ganske få skoler har indført fuld tilstedeværelse, og på de skoler, som har gjort det, begynder ledelsen nu at bløde op på kravet, viser en undersøgelse.

Læs mere
28. november 2013 af Johan Rasmussen

Formanden for GL skal kun kunne sidde i en begrænset periode. Det forslår spidskandidat for Liste 1 Annette Nordstrøm Hansen.

Læs mere
28. november 2013 af Johan Rasmussen

Valget til GL’s hovedbestyrelse går ind i slutspurten, og over 4.000 medlemmer har allerede sat krydset.

Læs mere
28. november 2013 af Johan Rasmussen

Først skulle alle skoler spare to procent til den såkaldte omstillingsreserve. Nu får alle skolerne pengene tilbage krone for krone.

Læs mere
21. november 2013 af Johan Rasmussen

En skarpere uddannelsesprofil, pædagogikum til alle nyansatte og afskaffelse af grundforløbet. HB-valget handler ikke kun om OK 13.

Læs mere
20. november 2013 af Johan Rasmussen

Er du en af dem, som ikke er helt klar over, hvorfor du skal stemme på lister til hovedbestyrelsesvalget? Så læs her og blive lidt klogere.

Læs mere
15. november 2013 af Johan Rasmussen

Til januar skal en voldgiftssag anlagt af GL afgøre, om skoler måtte overføre overarbejdstimer fra sidste skoleår til afspadsering i dette skoleår.

Læs mere
13. november 2013 af Johan Rasmussen

Formand for Liste 2 Sigrid Jørgensen mener, det er naivt at tro, at der kommer flere lokalaftaler. Liste 1 er uenig.

Læs mere
13. november 2013 af Johan Rasmussen

På Erhvervsskolen Nordsjælland bliver et hold elever tømrere og får samtidig en gymnasial eksamen. Den slags eux-hold vil regeringen gerne se mange flere af.

Læs mere
13. november 2013 af Johan Rasmussen

Lobbyisme er langt mere udbredt i Danmark, end mange forestiller sig, påvises det i ny bog. Især fagbevægelsen har meget at lære i ”lobbyland”, mener forfatter Peter Mose.

Læs mere
13. november 2013 af Johan Rasmussen

Liste 3’s formandskandidat, Jeppe Kragelund, vil arbejde for, at gymnasielærerne får den anerkendelse, de fortjener. Han mener, at overenskomsten var det bedst mulige resultat efter omstændighederne, og vil nu bruge sin energi på, at alle lærere får de bedst mulige arbejdsforhold.

Læs mere
12. november 2013 af Johan Rasmussen

Sammenlignes elevernes karaktergennemsnit fra 9. klasse, stiger deres karakterer mest på htx og hf og mindst på stx.

Læs mere
8. november 2013 af Johan Rasmussen

GL skal i 2015 stille krav om at få lokal forhandlingsret tilbage, mener Helene Caprani fra liste 1. Det er et urealistisk krav, lyder det fra Alex Young Pedersen fra liste 3.

Læs mere
4. november 2013 af Johan Rasmussen

Den yngste kandidat til HB-valget Sandie Langer Christensen vil blandt andet modernisere GL og tale de nyansattes sag.

Læs mere
25. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Regeringen har planer om, at flere unge skal tage en eux-uddannelse. Det kan betyde, at erhvervsskolerne får brug for flere gymnasielærere.

Læs mere
23. oktober 2013 af Johan Rasmussen

GL skal have ny formand. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, men det kan ende med at blive en helt fjerde.

Læs mere
21. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Skolerne er parate til at opfylde regeringens mål, om at flere unge tager kombinationsuddannelsen eux .

Læs mere
16. oktober 2013 af Johan Rasmussen

De færreste ledere har hidtil været i stand til at give lærerne opgaver, så de præcis rammer årsnormen. Så hvorfor tror de, at de kan gøre det nu, spørger Gymnasieskolen rektor Peter Kuhlman.

Læs mere
16. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Svendborg Erhvervsskole føler ikke, at ledelsen har tillid til dem, og flere mener, at det psykiske arbejdsmiljø er til dumpekarakter. Lærerne har siden sommerferien haft pligt til at lægge alle deres arbejdstimer på skolen. Ledelsen har dog nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal fremme dialog og trivsel.

Læs mere
8. oktober 2013 af Johan Rasmussen

De svageste unge er forfulgt af nederlag fra folkeskolen, og de er dømt til at tabe igen på ungdomsuddannelsen, hvis vi ikke tænker nyt, mener uddannelsesforsker.

Læs mere
3. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Flere lærere på Nykøbing Katedralskole har allerede mange overtimer på timeregnskabet. De er spændte på, hvordan ledelsen vil håndtere det.

Læs mere
2. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Ledelsen for flere gymnasier er blevet kaldt til samtale i Undervisningsministeriet, efter de har indgået lokale aftaler. Bestyrelsesformændene er dog positivt overrasket over møderne.

Læs mere
30. september 2013 af Johan Rasmussen

Langt de fleste ledere vil differentiere lærernes arbejdstid, og flere er allerede gået i gang. Alligevel har mange lærere svært ved at gennemskue, hvordan det sker.

Læs mere
25. september 2013 af Johan Rasmussen

Mange lærere på HF & VUC Fyn skal i år både afspadsere 225 overarbejdstimer og samtidig løse flere opgaver.

Læs mere
23. september 2013 af Johan Rasmussen

De erhvervsgymnasiale uddannelser bruger kun 93-94 procent af deres undervisningstilskud på undervisning.

Læs mere
18. september 2013 af Johan Rasmussen

Kravene for at blive optaget på eller gå i gymnasiet bliver sandsynligvis skærpet, blandt andet fordi regeringen ønsker, at flere elever begynder på en erhvervsuddannelse. GL mener, det er bedre at satse mere på vejledning.

Læs mere
13. september 2013 af Johan Rasmussen

Ungdomsuddannelser styres af ældre mænd. Tre ud af fire bestyrelsesformænd på gymnasierne er over 60 år.

Læs mere
13. september 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasierne skal spare to procent til næste år, men pengene kommer tilbage til skolerne allerede samme år. Det fremgår af et svar fra undervisningsministeren.

Læs mere
11. september 2013 af Johan Rasmussen

Skoler bruger undervisningskroner på administration. Det er dog ingen naturlov, at administration skal fylde mere og mere i det offentlige, siger ekspert.

Læs mere
9. september 2013 af Johan Rasmussen

Langt fra alle de penge, som skolerne modtager til undervisning, får eleverne glæde af. Pengene bliver i stedet brugt på administration og bygninger, viser et svar fra undervisningsministeren.

Læs mere
4. september 2013 af Johan Rasmussen

Hvis lederne ikke giver lærerne ordentlig tid til forberedelse, så lever de ikke op til lovens mange krav om kvalitet i undervisningen, mener GL.

Læs mere
2. september 2013 af Johan Rasmussen

De indledende øvelser til valget af GL’s hovedbestyrelse er gået i gang. Sidste frist for at blive kandidat til valget er 28. oktober.

Læs mere
30. august 2013 af Johan Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen vejleder skolernes ledere i strid med den aftalte overenskomst. Det mener GL, som derfor har begæret et mæglingsmøde med styrelsen.

Læs mere
27. august 2013 af Johan Rasmussen

Regeringens forslag til næste års finanslov betyder som forventet besparelser på gymnasierne. Det nye er, at der bliver bebudet besparelser helt frem til 2017.

Læs mere
26. august 2013 af Johan Rasmussen

Efter det er kommet frem, at gymnasierne mangler kontrakter om datasikkerhed med Lectio, rejser GL igen kritik af, at alle borgere kan klikke sig ind og blandt andet følge med i, hvor mange aflyste timer en lærer har.

Læs mere
21. august 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomst: Hvad forventer du dig af det nye skoleår?

Læs mere
20. august 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolernes Rektorforening kan ikke forklare, hvorfor skolerne ikke har kontrakter med Lectio, men der kommer styr på det, lover næstformand Anne-Birgitte Rasmussen.

Læs mere
19. august 2013 af Johan Rasmussen

GL kræver, at gymnasierne får lavet skriftlige kontrakter med Lectio om blandt andet sikkerheden for personfølsomme data.

Læs mere
13. august 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasier har aldrig haft en lovpligtig skriftlig aftale om datasikkerhed med Macom – firmaet bag Lectio. Gymnasierne bliver afvist, når de efterspørger aftalen.

Læs mere
12. august 2013 af Johan Rasmussen

Bestyrelsesformændene for de skoler, som har indgået lokale aftaler, er blevet indkaldt til møde i Undervisningsministeriet. Uhørt, mener GL’s formand Gorm Leschly.

Læs mere
26. juni 2013 af Johan Rasmussen

Det er korrekt, at Macom ikke kan lave en databehandleraftale. Men det skyldes, at UNI-C i flere år ikke har lavet en systemgodkendelse af Lectio, forklarer direktør i Macom Martin Holbøll. UNI-C afviser forklaringen.

Læs mere
26. juni 2013 af Johan Rasmussen

Erhvervsskoler undrer sig over, at de ikke kan få en lovpligtig aftale om blandt andet sikker opbevaring af personfølsomme data fra Macom – firmaet bag Lectio.

Læs mere
25. juni 2013 af Johan Rasmussen

Cirka 13 procent af danske unge mellem 15 og 19 år var i 2011 ikke i gang med en uddannelse. Det viser OECD’s publikation Education at a Glance 2013.

Læs mere
19. juni 2013 af Johan Rasmussen

Mange lærere skal enten løbe stærkere eller arbejde mere effektivt til næste år. Det viser en stor opgørelse fra GL. Lærerne mener, at det går ud over kvaliteten.

Læs mere
19. juni 2013 af Johan Rasmussen

Mens nogle lærere skal regne med at være fuld tid på skolen efter sommerferien, bliver øget tilstedeværelse ikke nævnt med ét ord på andre skoler. En del lærere er bekymrede for, at der ikke er plads og ro til at arbejde på skolerne.

Læs mere
18. juni 2013 af Johan Rasmussen

Tidsregistrering af arbejdstiden er nu integreret i systemerne Ludus Suite og Lectio. Målet er, at det skal være nemt og enkelt at bruge, siger virksomhederne bag systemerne.

Læs mere
17. juni 2013 af Johan Rasmussen

Søren Ryge Petersen, som netop har vundet Modersmål-Prisen, begyndte på Høng Studenterkursus i 1963. Forelskelser, fysikundervisningen og Kennedys død står stærkest i hukommelsen.

Læs mere
12. juni 2013 af Johan Rasmussen

Facebook-gruppen ”jeg havde en gang en elev, der …” er de sociale mediers svar på lærerværelset, hvor de gode historier bliver fortalt. Til tider er det stærkt underholdende.

Læs mere
11. juni 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasieelever får i gennemsnit højere skriftlige årskarakter, end de får til eksamen. Det viser en analyse fra Momentum.

Læs mere
10. juni 2013 af Johan Rasmussen

Nærmest ingen gymnasier vil afskedige lærere. Det varslede flere rektorer ellers i forbindelse med den nye overenskomst.

Læs mere
31. maj 2013 af Johan Rasmussen

Rektorer mener, de bliver presset af Ministeriet for Børn og Undervisning. Lederne bliver bedt om at svare på, om de indgår lokale aftaler. Hvis de gør, skal de indsende dem til ministeriet.

Læs mere
29. maj 2013 af Johan Rasmussen

Mens mange lærere og tillidsrepræsentanter sukker efter en lokalaftale, har fællestillidsrepræsentant på VUC Fyn det anderledes. Hun er gået benhårdt efter at få en ordentlig tidsregistrering.

Læs mere
24. maj 2013 af Johan Rasmussen

Aalborghus Gymnasium og HF og Nakskov Gymnasium og HF har også indgået lokalaftaler. Det handler om at bevare et godt arbejdsklima, siger en tillidsrepræsentant.

Læs mere
22. maj 2013 af Johan Rasmussen

På flere skoler bliver der indgået skuffeaftaler eller forståelser efter den nye overenskomst. Flere rektorer mener, det er fornuftigt at aftale akkorder, men vil ikke sige det højt på grund af pres fra Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere
14. maj 2013 af Johan Rasmussen

Vores pessimisme holdt desværre stik, siger afdelingschef i Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Regeringens dagpengeudspil sikrer dog de udfaldstruede et vist forsørgelsesgrundlag

Læs mere
3. maj 2013 af Johan Rasmussen

På flere skoler skal lærerne være mere til stede efter sommerferien. Lærerne på VUC Vestegnen er bekymret for, om de har nok plads til at forberede sig og holde møder.

Læs mere
2. maj 2013 af Johan Rasmussen

Borgerlige partier kræver, at elever skal have 02 i matematik og dansk for at komme på ungdomsuddannelse. GL ønsker derimod tidligere indsats.

Læs mere
2. maj 2013 af Johan Rasmussen

Ledelse og lærere på Vestfyns Gymnasium laver en ny lokalaftale med blandt andet studietimer uden forberedelse og færre undervisningstimer for uerfarne lærere.

Læs mere
30. april 2013 af Johan Rasmussen

Rektor på Lemvig Gymnasium går imod Moderniseringsstyrelsens anbefalinger og laver en lokal aftale. Men aftalen betyder, at lærerne skal løbe lidt stærkere.

Læs mere
25. april 2013 af Johan Rasmussen

Lønudgifterne for at uddanne en gymnasie- eller hf-elev var 1.500 kroner højere i 2009, end de bliver i næste skoleår. Alligevel varsler flere rektorer besparelser.

Læs mere
24. april 2013 af Johan Rasmussen

Rektorerne skal tage tidsregistrering alvorligt. Det slår Moderniseringsstyrelsen fast i et brev til lederne. Tidsregistrering er en forudsætning for at kunne opgøre lærernes merarbejde, skriver styrelsen.

Læs mere
24. april 2013 af Morten Jest

Helt som ventet stemte en overvældende del af GL’s medlemmer nej til OK 13 ved urafstemningen. Og helt som ventet blev det samlet et overvældende ja i det akademiske forhandlingsfællesskab.

Læs mere
24. april 2013 af Johan Rasmussen

Tidsregistrering skal tages alvorligt af rektorerne. Det er både et vigtigt ledelsesredskab og et værn mod det grænseløse arbejde, mener formand for GL Gorm Leschly. Han er forundret over rektorformand Jens Boe Nielsens fortolkning af tidsregistrering.

Læs mere
24. april 2013 af Johan Rasmussen

Lønudgifterne for at uddanne en gymnasie- eller hf-elev var højere i 2009, end den bliver i næste skoleår. Alligevel varsler flere rektorer besparelser.

Læs mere
24. april 2013 af Johan Rasmussen

Rektorformand Jens Boe Nielsen siger på den ene side, at han ikke vil bruge tidsregistrering til at holde øje med, hvor mange timer den enkelte lærer arbejder. På den anden side mener han, det skal tages alvorligt, hvis en lærer arbejder for meget.

Læs mere
18. april 2013 af Johan Rasmussen

På trods af mange nej-stemmer fra GL's medlemmer, er der samlet blevet stemt ja til overenskomsten for akademikerne i staten. 73,6 procent af AC's medlemmer har stemt ja.

Læs mere
18. april 2013 af Johan Rasmussen

85 procent af GL’s medlemmer har stemt nej til den nye overenskomst. Det har en vigtig signalværdi, siger tillidsrepræsentanter.

Læs mere
16. april 2013 af Johan Rasmussen

I fire danske dagblade ser læserne tirsdag en finansminister uden andet end ”gymnasielærernes aftale” for sin nøgne krop. GL har indrykket annoncerne.

Læs mere
15. april 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasielærere og hf-lærere på syv skoler nedlagde mandag arbejdet i to timer blandt andet for at støtte folkeskolelærerne. Arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig.

Læs mere
10. april 2013 af Johan Rasmussen

De lockoutramte lærere får en økonomisk støtte på 10 millioner kroner fra GL. Der er blandt andet penge til fængselslærerne.

Læs mere
10. april 2013 af Johan Rasmussen

Tidsregistrering er et helt centralt element i den nye overenskomst. I en ny elektronisk håndbog fra GL om den nye overenskomst beskrives det, hvordan registrering af arbejdstiden kan bruges i praksis.

Læs mere
8. april 2013 af Johan Rasmussen

Formanden for dansklærerne er enig med matematiklærerne i, at for mange elever i gymnasiet har for store faglige udfordringer. Engelsk- og fysiklærerne er uenige.

Læs mere
3. april 2013 af Johan Rasmussen

Igen i år søger flere elever ind på det almene gymnasium. Dem bliver der også plads til på fremtidens arbejdsmarked, mener rektorformanden.

Læs mere
25. marts 2013 af Johan Rasmussen

Det er tydeligt i matematiktimerne, at flere elever har svært ved at klare det faglige niveau i gymnasiet, mener formand for matematiklærerforeningen.

Læs mere
21. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Campus Bornholm skal efter sommerferien skrive ned, hvor mange timer de arbejder. Tillidsrepræsentant mener, det er den mindst dårlige løsning.

Læs mere
21. marts 2013 af Johan Rasmussen

På eux-uddannelsen er gymnasielærere med til at uddanne håndværkere, som kan gå direkte ind på en videregående uddannelse. Uddannelsen passer til unge, som vakler
mellem gymnasiet og erhvervsuddannelserne, viser ny rapport.

Læs mere
20. marts 2013 af Johan Rasmussen

Flere skoler er ved at lave nye lokale aftaler i stedet for at indføre tidsregistrering, fortæller tillidsrepræsentanter. Andre mener, at netop tidsregistrering er den bedste løsning.

Læs mere
20. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Frederiksberg Gymnasium mener, det skal stå krystalklart, at lærerne er imod den nye overenskomst. De ville gerne have taget en konflikt for at markere deres modstand.

Læs mere
20. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Vestfyns Gymnasium er kede af den nye overenskomst, men de stoler på, at det var den bedst mulige aftale, de kunne få

Læs mere
19. marts 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasier oplever, at flere elever er talblinde. I Nordjylland er skoler og ungdomsuddannelser gået sammen om at screene og hjælpe eleverne med at forstå tal.

Læs mere
13. marts 2013 af Johan Rasmussen

GL er gået sammen med Danmarks Lærerforening og andre undervisningsorganisationer om store demonstrationer i næste uge.

Læs mere
6. marts 2013 af Johan Rasmussen

Hvis lærerne bliver lockoutede vil GL yde økonomisk støtte. Det har GL's repræsentantskab besluttet.

Læs mere
5. marts 2013 af Johan Rasmussen

Elever skal ifølge et nyt lovforslag have mulighed for at vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt fag. Biologi- og naturgeografilærerne mener, det vil skade naturvidenskaben i gymnasiet.

Læs mere
1. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lidt over 100 lærere mødte op til stormøde på Frederiksberg Gymnasium for at arbejde for et nej til overenskomstaftalen.

Læs mere
28. februar 2013 af Johan Rasmussen

Et nyt lovforslag skal få flere elever til at vælge matematik B i gymnasiet. I dag tager mange suppleringskursus i faget for at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere
25. februar 2013 af Johan Rasmussen

I stedet for at fokusere på at 95 procent af alle unge får en ungdomsuddannelse, skal fokus være, at den enkelte unge kommer i gang med at lave det rigtige, mener formand for Danske Skoleelever.

Læs mere
21. februar 2013 af Johan Rasmussen

Det er misvisende at bruge det samlede karaktergennemsnit til at sammenligne ungdomsuddannelser, mener eksperter.

Læs mere
21. februar 2013 af Johan Rasmussen

Efter omstridt brev til rektorerne bekræfter Bjarne Corydon og Finansministeriet, at gymnasierne godt kan lave lokale aftaler.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Formand Gorm Leschly mener, det var klogest at gå efter at få så meget som muligt ud af en ny aftale.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Samtidig med at mange flere elever tager en studentereksamen, stiger deres karakter­gennemsnit en anelse. Det kan lyde som et paradoks, men behøver ikke at være det. Til gengæld siger tallene måske mere om lærernes evner end elevernes ditto.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Den nye danske karakterskala – som efterhånden ikke er ny mere – blev primært indført for at gøre danske karakterer sammenlignelige med internationale karakterer.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Næstformand Annette Nordstrøm Hansen mener, at en lockout havde været et bedre alternativ.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Der er aldrig blevet uddelt så mange 12-taller som ved det seneste kuld studenter. Det viser, at lærerne nu har lært at bruge den højeste karakter korrekt, mener skalaens ”moder”.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Regeringen har gået benhårdt efter at tage et opgør med lærernes arbejdstidsregler. Chancen for at bevare aftaleretten var lig nul, mener formand for AC. Ekspert kalder
regeringens forhandlingsmetode ”utraditionel”.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomst kan betyde, at de yngre lærere underviser færre timer end de erfarne, mener tre ledere. Lederne vil ikke gennemtrumfe en ny model, men vil gå i dialog med lærerne.

Læs mere
20. februar 2013 af Johan Rasmussen

Karaktergennemsnittet steg støt og roligt fra 1970’erne til 1990’erne. Historisk set sker der altid forskydninger af karakterer, mener ekspert.

Læs mere
19. februar 2013 af Johan Rasmussen

Finansminister Bjarne Corydon (S) skal i Folketinget svare på spørgsmål om omstridt brev til rektorer.

Læs mere
18. februar 2013 af Johan Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen sender brev til rektorer om ikke at indgå lokale aftaler, selv om den nye aftale giver mulighed for det. ”Gammeldags og centralistisk”, siger arbejdsmarkedsforsker.

Læs mere
14. februar 2013 af Johan Rasmussen

Årets overenskomstforhandlinger har været utraditionelle, da regeringen har antydet, at aftaleretten ville forsvinde lige meget hvad, mener ekspert i offentlige overenskomster.

Læs mere
12. februar 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomstaftale, som blandt andet ophæver aftaleretten, er siden blevet kritiseret og debatteret. Det er den bedst mulige aftale efter omstændighederne, mener formand Gorm Leschly.

Læs mere
12. februar 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomstaftale har delt vandene i GL’s hovedbestyrelse. Næstformand, Annette Nordstrøm Hansen, mener ikke, at GL skulle have været en del af aftalen, fortæller hun i dette interview.

Læs mere
9. februar 2013 af Johan Rasmussen

På trods af et spinkelt flertal af Repræsentantskabet i går vendte tommelfingeren nedad til den nye OK-aftale, kan GL ikke forlade aftalen, slår AC-formand Erik Jylling fast.

Læs mere
29. januar 2013 af Johan Rasmussen

Det var et stort kulturchok, da Henrik Stagetorn kom fra den lille kommuneskole i Slangerup til en gymnasieklasse i København. Forsvarsadvokaten kom dog hurtigt efter det.

Læs mere
23. januar 2013 af Johan Rasmussen

Taxakørsel i weekenden og småjobs i hverdagene. Det er den nye virkelighed for den ledige gymnasielærer Christian Holten, som netop har mistet retten til dagpenge.

Læs mere
23. januar 2013 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Christine Antorini elskede dansk i gymnasiet, men diskuterede med sin matematiklærer, om det var nødvendigt at lære andengradsligninger.

Læs mere
23. januar 2013 af Johan Rasmussen

Det er et billigt politisk trick og vildledende, når finansminister Bjarne Corydon bruger ordet ”normalisering” om lærernes arbejdstidsregler. Det mener professor i retorik Christian Kock.

Læs mere
22. januar 2013 af Johan Rasmussen

Arbejdsgiverne ønsker effektiviseringer. GL frygter, at arbejdsgivernes krav vil gå ud over kvaliteten. Der arbejdes stadig intensivt for at finde en løsning.

Læs mere
21. januar 2013 af Johan Rasmussen

Det er blevet tid til, at du skal have en ny overenskomst. Gymnasieskolen fortæller her om forløbet.

Læs mere
21. januar 2013 af Johan Rasmussen

Danskerne er blevet krisebevidste efter flere års økonomisk nedtur, og det kan indirekte få stor indflydelse på overenskomstforhandlingerne. Også på den del, som handler om lærernes arbejdstid, mener to eksperter.

Læs mere
18. januar 2013 af Johan Rasmussen

846 elever er blevet bedt om at beskrive den perfekte undervisning. Svarene viser, at det er tæt på umuligt som underviser at gøre alle elever tilfredse.

Læs mere
17. januar 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasierne sender i stigende grad talentfulde unge på talentkurser, skriver Jyllands-Posten. Læs Gymnasieskolens tidligere artikler om tilbud for talentfulde elever.

Læs mere
16. januar 2013 af Johan Rasmussen

Nogle unge opdager først de er ordblinde i gymnasiet. I Esbjerg skal et tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelser og uddannelsescentre spotte de ordblinde tidligere.

Læs mere
10. januar 2013 af Johan Rasmussen

Som flere andre gymnasier og hf-kurser starter Viborg Gymnasium og HF også en lektiefri hf-linje efter sommerferien. Vicerektor Martin Kristiansen forsikrer, at det ikke er en nem måde at få hf-eksamen på - tværtimod.

Læs mere
7. januar 2013 af Johan Rasmussen

En samling udenlandsk forskning om klassestørrelser viser blandt andet, at færre elever i klassen giver mindre uro.

Læs mere
18. december 2012 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Christine Antorini ønsker, at gymnasielærerne er mere sammen med eleverne. Hun efterlyser dog ikke mere traditionel undervisning, men mere af den elevkontakt, som også foregår uden for klassen.

Læs mere
17. december 2012 af Johan Rasmussen

Finansminister Bjarne Corydon vil blandt andet tage et opgør med gymnasielærernes arbejdstidregler, viser overenskomstkrav til de statsansatte.

Læs mere
17. december 2012 af Johan Rasmussen

Mange lærere oplever, at elevernes koncentration ofte eller hele tiden forstyrres i timerne på grund af Facebook, spil og andre ”tilbud” på skærmen. Det viser ny forskning om it i gymnasiet.

Læs mere
12. december 2012 af Johan Rasmussen

De fysiske rammer på gymnasierne er langt fra optimale til at vejlede og holde samtaler med eleverne. Over halvdelen af lærerne mangler plads og ro til det tætte arbejde med eleverne, viser spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere
12. december 2012 af Johan Rasmussen

Det fleksible klasseloft på 28 elever har i gennemsnit betydet to færre elever i gymnasieklasserne. Det er især gavnligt for de fagligt svageste elever, mener GL’s formand. Der er dog stadig skoler med mere end 28 elever i klasserne i gennemsnit.

Læs mere
12. december 2012 af Johan Rasmussen

Forfatteren Peter Øvig Knudsen var med egne ord både dygtig og dumstædig, da han gik i gymnasiet, og havde utallige diskussioner med lærerne.

Læs mere
11. december 2012 af Johan Rasmussen

Nye tal viser, at 92 procent af alle unge forventes at få en ungdomsuddannelse. Piger med dansk baggrund er snublende tæt på at ramme målsætningen om, at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse.

Læs mere
10. december 2012 af Johan Rasmussen

Eleverne hjælper hinanden og deler i stor stil informationer og viden, når de laver individuelt arbejde. Samtidig har teknologien også forandret gruppearbejdet.

Læs mere
4. december 2012 af Johan Rasmussen

Undervisningstid, forberedelsestid, gruppearbejde, elevtid og rettetid flyder i højere grad sammen, viser et forskningsprojekt om it i gymnasiet.

Læs mere
26. november 2012 af Johan Rasmussen

Danske gymnasieelevers kamp for at få indført et klasseloft udløser GL's uddannelsespris.

Læs mere
22. november 2012 af Johan Rasmussen

Det fleksible klasseloft på 28 betyder, at der nu sidder to elever færre i gymnasieklasserne. Det er blandt andet godt for de fagligt svage elever, mener GL's formand Gorm Leschly.

Læs mere
20. november 2012 af Johan Rasmussen

Markant flere studenter bliver optaget på naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser efter gymnasiereformen, viser en undersøgelse.

Læs mere
19. november 2012 af Johan Rasmussen

Markant flere elever vælger fagkombinationen matematik A med fysik og kemi på mindst B-niveau nu end før reformen, viser nye tal.

Læs mere
15. november 2012 af Johan Rasmussen

Stor udstilling fra Dansk Design Center om fremtidens materialer og design er på besøg på Vejle Tekniske Gymnasium. Den skal blandt andet inspirere eleverne til at løse fremtidens affaldsproblemer

Læs mere
14. november 2012 af Johan Rasmussen

Ledige akademikere har fået muligheden for at komme i jobrotation i gymnasierne. GL opfordrer lederne til at bruge muligheden.

Læs mere
12. november 2012 af Johan Rasmussen

I krisetider er der risiko for, at det almendannende bliver betragtet som flødeskummen, vi ikke har råd til. Det er livsfarligt, mener Alexander von Oettingen, forsker i pædagogisk filosofi.

Læs mere
5. november 2012 af Johan Rasmussen

På et år bliver der i gymnasierne udbetalt overarbejdstimer for, hvad der svarer til 650 stillinger. GL vil med kampagne forsøge at få konverteret noget af overarbejdet til nye stillinger.

Læs mere
29. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Stenhus Gymnasium & HF har forbudt alkohol på studieture. De er en del af undervisningen og skal ikke være drukture, mener rektor.

Læs mere
24. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Hver tiende stillingsopslag i gymnasiet bliver ikke besat af en fastansat lærer, viser tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening. Der skyldes blandt andet mangel på matematiklærere.

Læs mere
22. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasieskolen udlodder i samarbejde med Happydays et hotelophold i Berlin for to personer i tre dage.

Læs mere
18. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Over 1.100 medlemmer af Magistrenes A-kasse risikerer at miste deres dagpenge inden for et halvt år. En del af dem søger job i undervisningssektoren.

Læs mere
17. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Den 60-årige ledige gymnasielærer Christian Holten står til at ryge ud af dagpengesystemet efter nytår. Han har ikke opgivet at vende tilbage til gymnasiet, men har et taxakørekort i baghånden.

Læs mere
15. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Et storstilet projekt med nye e-lærings-materialer skal være med til at fastholde flere elever i ungdomsuddannelserne. E-læring giver læreren bedre muligheder for at skabe differentieret undervisning og ramme den enkelte elev, mener projektleder.

Læs mere
15. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Der er færre overvægtige unge i gymnasierne end på andre ungdomsuddannelser, viser en rapport fra SFI. Det har intet med uddannelserne at gøre, men skyldes, at overvægt har en voldsom social slagside i Danmark, slår professor fast.

Læs mere
15. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Da hf-lærer Klaus Bjerre trådte ind i bestyrelsen på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse i 2008, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at han skulle være med til at afsløre bedrageri i millionklassen.

Læs mere
15. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Som lærer kan du få meget indflydelse som medarbejderrepræsentant i en bestyrelse. Det er dog et stort ansvar at sidde i en bestyrelse, mener Anette Rachlitz, konsulent i GL.

Læs mere
15. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Et stort projekt med nye e-lærings-forløb skal blandt andet styrke undervisningen af unge med faglige udfordringer. Hf-kursister på Københavns VUC tester fremtidens undervisningsforløb.

Læs mere
12. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Kun ganske få medlemmer af GL vil miste retten til dagpenge ved årsskiftet. De skal til gengæld have hjælp til blandt andet efteruddannelse, har GL besluttet.

Læs mere
10. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Lærere kan komme i klemme i reglen om, at ledige kun kan få supplerende dagpenge i 30 uger, mener Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere
10. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Den ledige gymnasielærer Jytte Brønnum sagde et årsvikariat op to måneder før tid på grund af uklar rådgivning fra sin a-kasse. I dag er et fast job i gymnasiet endnu længere væk.

Læs mere
10. oktober 2012 af Johan Rasmussen

En gymnasieelev blev i går dømt for at have logget sig ind på Lectio og ændret karakterer. Den slags snyd vil blive opdaget før eller siden, mener firmaet bag Lectio.

Læs mere
2. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Hvis du som lærer ikke har fået en skriftlig klage, får du her fire stykker på én gang. Lærer Casper Dahl Rasmussen har givet gymnasieskolen.dk lov til at dele fire klager med læserne.

Læs mere
2. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Matematiklærer Casper Dahl Rasmussen har fået en til to elevklager om året de sidste seks år. Ingen elever har fået medhold, men klagerne har alligevel ændret hans praksis.

Læs mere
26. september 2012 af Johan Rasmussen

Lærere på skoler med Lectio har fået en plagiatkontrol til skriftlige opgaver. Forsker på DTU Philip Bille afslører her hemmeligheden bag systemet.

Læs mere
25. september 2012 af Johan Rasmussen

Elever fra Avedøre Gymnasium & HF bliver ringet op i undervisningstiden og tilbudt pladser på andre gymnasier. Rektor Kirsten Jensen mener, at kampen om eleverne har taget overhånd.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Hvis en konflikt har vokset sig stor, eller indlæringsklimaet er blevet for dårligt, yder virksomheden Link Kommunikation konsulentbistand i gymnasieklasser.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasiet og hf er en succes målt i antallet af elever, men samtidig kæmper nogle lærere med flere umotiverede og uengagerede elever. Arbejdsmiljøkonsulent opfordrer ledelsen til at tage lærernes frustrationer alvorligt.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Hhx-lærer Peter Due Jensen mener, at gymnasierne i for høj grad betragter eleverne som kunder i stedet for deltagere. Han er selv med i et projekt, der skal gøre det klart for eleverne, hvad lærerne forventer af dem. Målet er større fagligt udbytte for gymnasiefremmede elever.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Flere elever klager over deres karakterer. Rungsted Gymnasium havde for eksempel sidste år 22 klager fra elever. GL får henvendelser fra lærere, som ikke får opbakning fra deres leder i klagesager om karakterer.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Det er en usund tendens, når flere elever klager over lærerne. Det er omkostningsfrit for eleven at klage, mens det kan ramme den enkelte lærer meget hårdt, mener konsulent i psykisk arbejdsmiljø Tage Søndergård Kristensen.

Læs mere
18. september 2012 af Johan Rasmussen

Elever klager i stigende grad over karakterer, melder flere gymnasier. Det er blevet mere acceptabelt at være uenig med læreren, mener elevernes formand.

Læs mere
17. september 2012 af Johan Rasmussen

Et år inde i ungdomsuddannelserne er frafaldet på ungdomsuddannelserne blandt de ikke-uddannelsesparate overraskende lavt.

Læs mere
7. september 2012 af Johan Rasmussen

Der blev blandt andet undervist i økonomisk krise, da folketingspolitikere besøgte hf-klasser på Københavns VUC. Politikerne ser vuc som en vigtig brik til, at flere unge får en uddannelse.

Læs mere
5. september 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasierne bør reklamere for sig selv som arbejdsplads over for studerende på universitetet, mener Magistrenes Arbejdsløshedskasse, hvor ledigheden er tårnhøj.

Læs mere
29. august 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasier langt fra universitetsbyerne har hidtil været hårdest ramt af manglen på matematik- og fysiklærere. I år har flaskehalsproblemerne også ramt større byer.

Læs mere
27. august 2012 af Johan Rasmussen

Danske gymnasieelever ligger helt fremme i verdenseliten inden for naturvidenskab. Det beviser syv bronzemedaljer ved det internationale ungdoms-OL i naturvidenskab.

Læs mere
24. august 2012 af Johan Rasmussen

Vollsmose i Odense er igen kommet i medierne på grund af vold og uro. Lærere og elever på Mulernes legatskole i Vollsmose bliver påvirket af urolighederne.

Læs mere
23. august 2012 af Johan Rasmussen

Samtidig med at ledigheden stiger voldsomt for akademikere generelt, er der jobfest i gymnasierne. Det er en udfordring at integrere mange nye lærere.

Læs mere
22. august 2012 af Johan Rasmussen

Lasse Windeløv Andersen, 27 år, begyndte sidste august på Brøndby Gymnasium, hvor han underviser i engelsk. Har desuden dansk som hovedfag.

Læs mere
21. august 2012 af Johan Rasmussen

Hvordan motiverer jeg eleverne, og skal jeg kunne svare på alle spørgsmål om mit fag? Udfordringerne er mange, når man er ny lærer. Her er nogle af de største udfordringer, og hvordan du tackler dem.

Læs mere
21. august 2012 af Johan Rasmussen

Som lærer skal du forstyrre elevernes opfattelse af sig selv, og hvordan verden hænger sammen, mener skuespiller og underviser Jens Arentzen. Gør eleverne sultne, skab magi i undervisningen, og vær en autoritet, lyder nogle af hans mange råd til nye lærere. Erfarne lærere må også godt læse med.

Læs mere
21. august 2012 af Johan Rasmussen

Ørestad Gymnasium i København indførte en stram fraværspolitik for et år siden. Det skriftlige fravær er faldet betragteligt, og hele 80 elever kom til eksamen på særlige vilkår før sommerferien på grund af for meget fravær.

Læs mere
29. juni 2012 af Johan Rasmussen

64 procent af de unge, som for tre år siden blev vurderet til at være ”måske egnede” til gymnasiet, er netop blevet studenter, viser opgørelse fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere
28. juni 2012 af Johan Rasmussen

Der er aldrig før blevet givet så mange 12-taller til studentereksamen, viser foreløbige tal.

Læs mere
27. juni 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasierne og udbydere af gymnasiale uddannelser har samlet set et overskud på over en halv milliard kroner. GL mener, det er et problem, at skoler genererer store overskud i stedet for at bruge pengene på uddannelse.

Læs mere
25. juni 2012 af Johan Rasmussen

Der er stadig et for stort spænd mellem antallet af unge, som bliver vurderet til ikke at være uddannelsesparate, og som alligevel ender med at begynde i gymnasiet, mener GL.

Læs mere
21. juni 2012 af Johan Rasmussen

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt tyrkisk som 2. fremmedsprog på Københavns Private Gymnasium. Gymnasiet har tidligere fået afslag på en ansøgning om at udbyde tyrkisk som 2. fremmedsprog.

Læs mere
20. juni 2012 af Johan Rasmussen

Elever fra de øverste socialgrupper har siden gymnasiereformen fået højere karakterer, mens karaktergennemsnittet ikke er steget for elever fra lavere socialgrupper, viser en ny undersøgelse. Den nye karakterskala kan også have haft indflydelse på den udvikling.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Brian Lorenzen mener, at gymnasierne har for få talenttilbud i de humanistiske fag. Derfor har han i år oprettet et særligt tilbud for litteraturnørder på Aalborghus Gymnasium og HF.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Sofie Flykt har i dette skoleår lært, at planlægning ikke er ensbetydende med, at tingene går, som de skal. Slet ikke på en studietur til Malta.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Historie- og tysklærer Lone Jeppesen har i år oplevet, hvordan det er at have svært ved at følge med i undervisningen. Hun er begyndt at læse samfundsfag på univer­sitetet og tog derfor et supplerings­kursus i matematik og gik til eksamen i foråret.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Som ny lærer bruger man ofte rigtig mange timer på at forbe­rede sig. Nogle gange for mange. Sådan var det også for Bonnie Bay Andersen. Indtil hun i efteråret gav sig selv en udfordring.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Mange af Miriam Kruses elever bliver fjerne i blikket, når snakken falder på dansk gramma­tik. I år satte hun dem derfor til at lave undervisningsmateriale til en 8. klasse. Det virkede.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

I år har Lars Høyer Holmqvist for første gang haft rollen som tillidsrepræsentant. I starten var han nervøs for, om han kunne leve op til kollegernes forventninger. Nu glæder han sig over at være en del af skolens maskinrum.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Seks lærere fortæller om deres første erfaringer med en ny udfordring eller begivenhed i skoleåret, som snart er slut. Læs om litteraturklubben for nørder, koks på studieturen, det første år som lynafleder og tre andre fortællinger om den første gang …

Læs mere
18. juni 2012 af Johan Rasmussen

På Københavns Åbne Gymnasium bliver ipaden også brugt som et middel til at fastholde eleverne. Hvis hf’erne bliver studenter får de lov til at beholde deres ipad.

Læs mere
15. juni 2012 af Johan Rasmussen

Sammenbruddet i trepartsforhandlingerne kan i sidste ende gå ud over gymnasielærere og andre offentligt ansatte, mener formand for Akademikernes Centralorganisation (AC), Erik Jylling.

Læs mere
11. juni 2012 af Johan Rasmussen

En ændring af ferieloven betyder, at sygdom i ferien udløser erstatningsferie. Det gælder dog først efter fem sygedage.

Læs mere
11. juni 2012 af Johan Rasmussen

Mariager Fjord Gymnasium & HF opretter et tilbud for blandt andre unge med ADHD. Formand for ADHD-foreningen roser initiativet og efterlyser flere lignende tilbud i resten af landet.

Læs mere
4. juni 2012 af Johan Rasmussen

Hele 65 procent af gymnasieeleverne overvejer at tage en lang videregående uddannelse.
Krisen har gjort de unge meget bevidste om, at uddannelse er vigtig, siger ungdomsforsker.

Læs mere
4. juni 2012 af Johan Rasmussen

Kravene til at undervise en gymnasieklasse har måske aldrig været større. Niveauforskellen er stor, eleverne ønsker større variation i undervisningen, og mig-generationen er knap så god til at vente på sin tur. Til gengæld er mange unge meget ambitiøse. En ny undersøgelse sætter tal på nutidens gymnasieelever.

Læs mere
4. juni 2012 af Johan Rasmussen

I regeringens store 2020-plan om Danmarks økonomi bliver gymnasielærerne direkte nævnt. Formand for GL Gorm Leschly tror ikke, det er realistisk at undgå, at gymnasielærere også kommer til at levere effektiviseringer og besparelser.

Læs mere
31. maj 2012 af Johan Rasmussen

I regeringens store 2020-plan om Danmarks økonomi bliver gymnasielærerne direkte nævnt. Formand for GL, Gorm Leschly, tror ikke, det er realistisk at undgå, at gymnasielærere også kommer til at levere effektiviseringer og besparelser.

Læs mere
30. maj 2012 af Johan Rasmussen

Halvdelen af gymnasieeleverne bruger ofte eller altid computeren til underholdning i timerne, viser nye tal. Ekspert advarer om, at det går ud over koncentrationen og kan betyde større frafald fra gymnasierne.

Læs mere
29. maj 2012 af Johan Rasmussen

Færre gymnasieelever overvejer at tage en mellemlang videregående uddannelse, viser nye tal. Professionshøjskolerne vil gøre noget ved problemet sammen med gymnasierne.

Læs mere
22. maj 2012 af Johan Rasmussen

Hele 65 procent af gymnasieeleverne overvejer at tage en lang videregående uddannelse. Krisen har gjort de unge meget bevidste om, at uddannelse er vigtig, siger ungdomsforsker.

Læs mere
8. maj 2012 af Johan Rasmussen

For to år siden var den første Ipad ikke kommet til Danmark, nu opretter gymnasier Ipad-klasser på stribe.

Læs mere
8. maj 2012 af Johan Rasmussen

Martin Hjorth, 45 år, underviser på CPH West, hhx i Ishøj, underviser i afsætning og innovation.

Læs mere
12. april 2012 af Johan Rasmussen

It-forsker efterlyser, at gymnasierne får skabt en god it-kultur i de enkelte klasser. I dag er der store forskelle på, hvordan it og sociale medier bruges eller ikke bruges i undervisningen, mener Michael Paulsen, it-forsker fra SDU.

Læs mere
3. april 2012 af Johan Rasmussen

Skoler forsømmer at lave klare mål og strategier for it i undervisningen, mener kritikere. I stedet fokuserer ledelsen mere på teknik og overlader indholdet til ildsjælene. Problemet er, at de gode erfaringer for, hvordan it bruges i undervisningen, ikke bredes ud til resten af lærerne.

Læs mere
3. april 2012 af Johan Rasmussen

I en 1.g-klasse på Handelsgymnasiet i Skive er det sociale medie Twitter integreret i alle fag. Klassen er en del af et forskningsprojekt, som opstod på grund af frustrationer over, at computerspil og Facebook gik ud over indlæring og undervisning.

Læs mere
7. februar 2012 af Johan Rasmussen

Økonomisk krise og ledighed får endnu flere unge til at tage gymnasiale og videregående uddannelser. Det er positivt, at flere vælger en uddannelse, men studievejlederne er bange for, at uddannelsessystemet ikke er gearet til at give alle de nye unge den uddannelse, der passer til dem.

Læs mere
7. november 2011 af Johan Rasmussen

Det giver ikke mening at lave en skarp måling af lærernes undervisningstid og bruge den som et udtryk for kvalitet i gymnasierne, mener tre forskere i undervisning. Alle aktiviteter, som fører til god undervisning, har lige så stor værdi som selve undervisningstiden, mener de.

Læs mere
24. oktober 2011 af Johan Rasmussen

Akademiet for Talentfulde Unge - Region Midt åbner på Viby Gymnasium i Aarhus efter nytår. Uddannelsesleder Dinna Balling mener, at tiden er moden, fordi det er blevet acceptabelt at snakke om, at alle ikke kan det samme.

Læs mere
24. oktober 2011 af Johan Rasmussen

Smartphones og brugen af Google Translate er nogle af forklaringerne på, at flere elever i år blev taget for at snyde til studentereksamen. Ministeriet for Børn og Undervisning varsler nye eksamensformer, og det bakkes op af skolerne.

Læs mere
2. maj 2011 af Johan Rasmussen

Religions- og dansklæreren Jan Aasbjerg Petersen fra Rysensteen Gymnasium har deltaget i et forskningsprojekt om klasseledelse - og han er blevet fremhævet som et godt eksempel. Vi tog med ham på arbejde for at finde ud af, hvad han gør rigtigt.

Læs mere