Undervisningsministeriet blev advaret mod at benytte den digitale prøvevagt

Jeg deltog i sommeren 2018 i et panel under uvm, som skulle diskutere problemer med snyd i gymnasiet. Efter to møder forlod jeg panelet, da jeg ikke kunne stå inde for arbejdet. Vi måtte ikke diskutere den digitale prøvevagt, og vores arbejde ville på ingen måde, efter min mening, forhindre snyd. Her er nogle af vores arbejdspunkter:

• Oplysningsmateriale til elever om snyd
• Hjemmeside om snyd til institutioner
• Anbefalinger til antal af eksamensvagter

I november 2018 deltog jeg i endnu et møde, hvor jeg kunne stille kritiske spørgsmål til den digitale prøvevagt. På dette møde medbragte jeg 37 spørgsmål til den digitale prøvevagt, som kan ses herunder. Jeg advarede på det kraftigste mod at benytte den digitale prøvevagt, da jeg mener, at det er en udansk løsning, der bryder med alle de principper vores samfund er bygget på. Jeg gjorde opmærksom på, at den digitale prøvevagt vil medføre en masse teknisk bøvl og frustrationer hos elever, lærere og ledelse, og at programmet på sigt ikke vil forhindre snyd, da nogle kvikke gymnasieelever vil bryde programmet og distribuere deres erfaringer med resten af landet.

Mine spørgsmål til den digitale prøvevagt fra mødet den 19. november 2018:

1) Hvilket sprog er programmet skrevet i?

2) Er det nødvendigt at installere et eksternt program på sin computer, inden man kan installere monitoreringsklienten?

3) Hvor længe opbevarer I data fra monitoreringsklienten på jeres servere?

4) Kan eleven få udleveret al data, som I har i forbindelse med monitorering af eleven?

5) Bliver der oprettet kurser for lærere, vagtansvarlige og IT-ansvarlige i, hvordan man benytter og betjener programmet, inden monitoreringsklienten sættes i brug?

6) Har ministeriet et bud på, hvor meget det samlet koster et gymnasium at implementere og vedligeholde kompetencer i forbindelse med monitoreringsklienten?

7) Anbefaler undervisningsministeriet, at en vagt konstant monitorer samtlige elevers aktivitet under hele den skriftlige prøve?

8) Bliver der udarbejdet retningslinjer og vejledninger i forbindelse med implementeringen af monitoreringsklienten?

9) Forestiller man sig, at eleverne kan finde ud af, forstå og betjene programmet uden undervisning, eller bør skolerne afholde kurser for eleverne i brug af programmet?

10) Hvad anbefaler undervisningsministeriet, man gør, hvis man ikke kan få monitoreringsklienten til at fungere på en elevcomputer? Hvis svaret er, at eleven kan gå til eksamen uden monitoreringsklienten, men under øget tilsyn, kommer der så retningslinjer til, hvad man mener med øget tilsyn? Kunne det betyde, at der skal flere vagter til at føre tilsyn under eksamen?

11) Kan man spare på antallet af eksamensvagter, når man bruger monitoreringsklienten?

12) Hvis man under eksamen mistænker en elev i at snyde, enten ved at en vagt ser noget mistænkeligt eller hvis monitoreringsklienten gør opmærksom på mistænkelig aktivitet, hvordan anbefaler undervisningsministeriet så, at man handler som skole? Må vi få den IT-ansvarlige til at afbryde elevens eksamen og gennemgå elevens computer?

13) Hvis hverken vagter eller monitoreringsklient har bemærket noget mistænkeligt under eksamen, men elevens lærer mistænker eleven i at have snydt, når karakteren frigives, hvad er så den anbefalede procedure? Må læreren få adgang til data fra monitoreringsklienten? Skal man søge om adgang til data? Må læreren sidde alene med data?

14) Hvis man efter en eksamen mistænker en elev i at have snydt, anbefaler ministeriet, så at man indkalder eleven til en samtale for at afklare om eleven virkelig har snydt?

15) Kan ledelse på skole, IT-vejledere eller lærere få adgang til data fra monitoreringsklienten, selvom der ikke er mistanke om snyd? Man kunne forestille sig, at en lærer gerne vil se, hvordan eleverne arbejder med opgaverne, så læreren kan forbedre sin undervisning fremover.

16) Hvem er ansvarlig for, at monitoreringsklienten fungerer korrekt på elevens computer under eksamen?

17) Er der mulighed for, at eleven flere uger inden den skriftlige eksamen kan teste om monitoreringsklienten fungerer korrekt på sin computer?

18) Er det korrekt forstået, at eleverne skal installere en ny udgave af monitoreringsklienten ved hver skriftlig eksamen?

19) Kommer undervisningsministeriet til at udarbejde konkrete retningslinjer for, hvad man betragter som snyd, og som resulterer i at elevens besvarelse annulleres eller ligger dette ansvar hos rektor?

20) Bliver eleven gjort opmærksom på, hvilke data der bliver indsamlet, hvorfor data bliver indsamlet, hvor længe data opbevares, hvordan data indsamles, hvor data opbevares, og hvilke muligheder eleven har i forbindelse med GDPR.

21) Får ministeriet et samtykke fra eleverne, inden programmet benyttes, og kan man læse samtykket inden eksamen.

22) Hvad er proceduren, hvis en elev ikke vil acceptere samtykket?

23) Bliver data krypteret, inden det sendes til jeres servere?

24) Gemmer monitoreringsklienten noget data på elevens computer?

25) Kan I redegøre for, hvordan I beskytter data, så data ikke falder i de forkerte hænder?

26) Hvem i ministeriet har adgang til data?

27) Vil det være tilladt at sammenkøre data fra monitoreringsløsning med et andet offentligt register, hvis man har et godt formål?

28) Hvor meget data producerer en elev i timen?

29) Er det korrekt forstået, at der bliver taget 2 screeenshots i minuttet.

30) Hvad har det kostet at få lavet monitoreringsløsningen?

31) Hvor meget koster det om året at vedligeholde monitoreringsløsningen.

32) Har i gjort nogle etiske overvejelser i forbindelse med implementering af monitoreringsløsningen? Det kunne være overvejelser om stress.

33) Er monitoreringsløsningen blevet testet med en korrekt målgruppe?

34) Har nogle af de personer, som har udarbejdet monitoreringsklienten, nogen erfaring fra gymnasiet, som det ser ud i dag?

35) Har nogle personer fra gymnasiet (Rektorer, lærere, elever) været med til at udarbejde og tilpasse programmet?

36) Hvis man opdager fejl, sårbarheder eller andre problemer med programmet, hvad er så processen fremover? Skal programmet videreudvikles og eventuelt omfatte flere funktioner og muligheder?

37) Det virker som en uoverskuelig opgave at bevise at en elev har snydt vha. monitoreringsklienten. Hvor længe kan man regne med at bruge til at vise, at en elev har snydt vha. data fra monitoreringsklienten.

Julian Bybeck Tosev, gymnasielærer, Herlev Gymnasium og HF.