Skriftlighed i grupper - ifølge eleverne

På mit danskhold er stort set alle skriftlige produkter blevet skrevet i grupper. Det foregår i Google Docs, og eleverne lægger links til opgaverne, så de altid er synlige for alle, og så alle kan kommentere i alle opgaver.

Undervejs, mens grupperne er i gang med at skrive opgaverne, skal de give input på de andre gruppers opgaver efter nogle fastlagte fokuspunkter.
Jeg kommenterer også, både på gruppernes opgaver, og på de kommentarer som de giver til hinanden.

Til sidst, når jeg har kommenteret og givet karakterer for opgaverne, kan eleverne også se, hvad de forskellige grupper har fået og hvorfor.

Min erfaring viser, at eleverne ender med at blive bedre individuelle skrivere af at have skrevet i grupper i langt det meste af deres gymnasietid. De får en meget veludviklet genrebevidsthed, stort indblik i forskellige måder at skrive på og en god værktøjskasse.

Men hvad siger eleverne? På mit 3.g-hold har vi lige lavet en anonym evaluering af arbejdsformen efter et forløb, hvor vi trænede at skrive analyserende artikler med filmklip. Evalueringen viste, at 70 % eleverne syntes, at det havde hjulpet dem meget eller en del at skrive stile i grupper. Kun 2 elever på holdet skrev, at de slet ikke har fået noget ud af det.

Da vi efterfølgende snakkede om evalueringen i klassen, var de bedste elever overraskede over, at så stor en del af kammeraterne følte sig hjulpet gennem gruppeskrivningen. De bedste elever var også dem, der undervejs gennem de sidste par år har efterlyst individuelle afleveringer, og for dem var det øjenåbnende, at de faktisk hjælper deres kammerater rigtig meget, ved at de skriver i grupper.

Vi evaluerede også arbejdet med peer feedback. 85 % syntes, at det havde hjulpet dem at give input (peer feedback) på andre gruppers stile, mens 80 % følte sig hjulpet af de andre gruppers input på deres egne stile. Selvom det selvfølgelig ikke er statistisk holdbart at basere konklusioner på data fra én klasse, så tyder det Interessant nok på, at det er mere værdifuldt at give input på andres opgaver end at få input på egen opgave - måske netop fordi det udvider horisonten at se andres måder at gå til samme opgave på.

3,g-holdet har skrevet i grupper siden starten af grundforløbet, og først nu, på dette tidspunkt i 3.g, får de mulighed for at vælge at skrive individuelt. Det er selvfølgelig vigtigt, at de får trænet at arbejde individuelt med skriftlig dansk inden eksamen, men de arbejder stadig i grupper i en del af tiden. De starter i grupper med at analysere tekstgrundlaget for stilen, brainstorme over indhold, lave disposition og mindmap, så alle kommer i gang med rugbrødsarbejdet. Senere i skriveprocessen skal de give hinanden input, som de plejer. De skal hver især skrive tre fokuspunkter, som de gerne vil have input på, med rød skrift øverst i stilen. Og så får alle input på fokuspunkterne fra to kammerater og fra mig - og alle giver input på to kammeraters stile. Det foregår i Google Docs, så der ikke bliver rod i filversioner, og så det samme ikke kommenteres flere gange.

Resultaterne viser altså, at denne klasse mener, at de har stor glæde af at skrive sammen, og at de lærer mere på den måde, hvilket i øvrigt stemmer godt overens med forskningen på området.