Skoletrends og digital dannelse

Jeg har lige haft fornøjelsen af at være på den kæmpestore messe og konference BETT (British Educational Training and Technology Show) i London. På BETT er alverdens it-teknologi til uddannelser udstillet, det ene mere dyrt og avanceret end det andet. Det er efter min mening ikke så interessant i forhold til de danske ungdomsuddannelser, der har begrænsede økonomiske midler at gøre godt med. Det, der derimod er interessant på BETT, er de oplæg, der holdes på konferencedelen. Her fortælles om forskning og undervisning på den it-baserede måde, og der er meget inspiration at tage med hjem.

Lærernes har ansvaret for den digitale dannelse
Jeg hørte blandt andet om to universiteter, der samarbejdede om at udvikle digital dannelse hos de studerende. Det ene universitet var i Boston, det andet i Rumænien. De studerende arbejdede i 4-mandsgrupper med to fra hvert sted. De skulle fremstille et digitalt produkt om nogle aktuelle trends indenfor it uden på noget tidspunkt at mødes i “virkeligheden”. Med de praktiske erfaringer fra dette projekt fik de studerende trænet en række “digital literacy”-kompetencer på den praktiske måde. Spændende og praktisk anvendeligt.

Et andet spændende oplæg var også om digital dannelse hos studerende. Professor Rhona Sharpe fra Oxford Brookes University, der forsker i learner experience, gjorde opmærksom på at der er stor spredning i de unges digitale kompetencer, og hendes overbevisning var, at vi som lærere har pligt til at hjælpe dem til at anvende digitale teknologier på hensigtsmæssige måder. Interessant nok nævnte hun, at OECD for nylig har tilføjet en ny nødvendig kompetence til listen over 21st century-kompetencer, som uddannelsesinstitutioner bør træne hos de unge:  At kunne organisere sin tid. Det ligger fint i forlængelse af mine erfaringer med elever…’

Fokus på indhold, ikke på form
På Nordic @ bett, en event arrangeret af Styrelsen for It og Læring i samarbejde med de andre nordiske lande, hørte jeg oplæg fra lærere og elever om udvikling af 21st century skills. De deltagende klassers undervisning var præget af at eleverne arbejdede meget selvstændigt med at udarbejde forskellige it-baserede produkter. De fik input på produkterne undervejs og til sidst fra læreren på en måde, der tvang eleverne til selv at reflektere over deres læreproces. Det var interessant, men der var også produkter, hvor formen havde taget overhånd, og hvor indholdet var tyndt - selvom pågældende elevers lærere var imponerede.
Hvis man skal arbejde med undervisning på den måde, er det vigtigt at stille nogle produktkrav, der gør, at det ikke er muligt blot at copy-paste fra nettet, sætte det ind i en imponerende ramme og så få topkarakterer. Der var klart behov for mere kritisk sans hos lærerne på det område.

Finland: Væk fra tests
Mest interessant på Nordic @ bett var, at åbningstaleren, Finlands repræsentant Aulis Pitkälä, general director of the Finnish National Board of Education, klart tog afstand fra PISA-presset med tilhørende test-fokus:

School is not for PISA but for life” og “PISA is not important”. Hans budskab var klokkeklart og tydeligt, at der bør være større tillid til lærerne og deres undervisning: Vi skal uddanne til hele mennesker, og ikke kun til det, der kan testes.

Der er lavet et EMU-modul om Nordic @ bett her