Robotformand: Lærerne tager vores arbejde

Reciprok Tidende af Lektor Linda Lillelund Rom, ZBC

Reciprok Tidende har talt med forbotten for Robotternes Fagforening Robert Pall-E, der er stærkt bekymret over den nye fraværslov på landets gymnasier: "Hvorfor skal lærere registrere fravær automatisk og referere direkte til Undervisningsministeriet, når vi robotter er bedre til det og kan gøre det uden menneskelige følelsers indvirkning?" bipper han retorisk, mens han forsøger at genstarte sit system for tredje gang.

Beklagelsen kommer som svar på den meget omtalte ”Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser”:

”I medfør af § 43, stk. 3, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes: Kapitel 1
Målrettet indsats imod fravær, herunder lokale måltal og offentliggørelse af fraværstal".

Bekendtgørelsen dikterer blandt andet, at lærerne skal registrere eleverne fraværende for hele lektionen, hvis de misser bare 5 minutter af helt menneskelige eller umenneskelige årsager.

Robert Pall-E trøster sig dog med, at robotterne på mange andre områder vinder ind på lærernes arbejdsområde. Fx er han meget begejstret for de mange selvrettende tests og delbare PowerPoints, som nærmest er gået viralt inden for undervisningsområdet de senere år. Lærerne har nemlig skullet optimere for at kunne installere mere software på eleverne med mindre kapacitet.

"At lærerne nu skal bruge energi på at registrere fravær i stedet for at producere delbar masseundervisning, er et stort bit i den helt forkerte retning", summer Robert Pall-E, mens han scroller nogle SRP'er igennem sin plagiatkontrol.

Robotterne har da også vist sig yderst effektive i lignende jobfunktioner. Fx er det robotter, der tjekker passagerer ind og ud af togene via rejsekortet, og man kan i visse kæmpesupermarkeder købe sine varer i fuldautomatiske kasser helt uden at skulle møde et rigtigt levende menneske.

Mange lærere er også menneskeligt vrede og skuffede over, at de nu skal styres direkte af et program fra serverens motherboard, selvom hverken de eller eleverne i virkeligheden fungerer som nogen af de ovennævnte maskiner.