Kan det virkelig være rigtigt?

Af kærlighed til fremmedsprog til behagelig overvejelse – ikke mindst blandt politikerne

Talen om at erstatte alle små, fremmede sprog med amerikansk-engelsk og spansk må være en eksotisk tanke - sået, mens politikerne tog sig en lur.
Hvis ikke opfordrer jeg til en offentliggørelse af, hvilke ”små” og fremmede sprog, politikerne ønsker skrevet på listen over ”Uddøde sprog”! Så vi kan indstille os på et liv i andedammen – eller tage flugten.
Frygten eller rædslen for, at dansk skulle uddø er minimal, men frygten og rædslen for at andre ”små”, fremmede sprogfag skal uddø, er reel. Efter sigende adskiller helvede, skærsilden og Himmelen sig fra hinanden som håbløshed, fortvivlelse og tryghed. Jeg er næsten nået til stadiet håbløsheden, for UVM´s tal fortæller mig den barske sandhed:
Der var 42 studenter med engelsk, fransk og tyskB og 33 med engelsk, spansk og franskA, vel at mærke ud af 27.000 mulige (stx, 2017).
Det er sikkert og vist, at når pengene klinger i kisten, når skolernes ledelser ønsker at optimere summen af taxameterkroner, så reducerer de valgholdene, herunder sprogholdene. Ulykkeligvis er der en sammenhæng mellem flere penge og færre fremmedsprogshold.
Jeg opfordrer alle, der kan og vil forsvare de ”små” fag om at sende en hilsen til politikerne med ordene: ”Jeg er tilhænger af sprog. Derfor skal der tages konkret stilling, hvis politikerne vil redde fortsættersprogene og øvrige fremmedsprog. Da skolerne styres af taxametret, opfordrer jeg til, at man opretter et sprogtaxameter med konkrete sprogmål, om ikke andet så i en forsøgsperiode på 5 år.”
Politikerne kan eller vil tilsyneladende ikke forsvare de ”små” fag på universiteter og professionshøjskoler, og de kan eller vil heller ikke gerne blande sig i og forsvare de ”små” sprogfag i de gymnasiale uddannelser. Men hvorfor? Hvorfor lammes politikerne ved ordet ”selveje”?
Det kan ikke være rigtigt, at politikerne lader stå til i selvejets navn? Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en konkret sprogstrategi, der gør os i stand til at forstå og tale med vores nærmeste naboer.