Hvor går grænsen mellem en lægefaglig vurdering og politisk bestillingsarbejde?

Det har højeste prioritet for regeringen at holde ungdomsuddannelserne åbne – trods Corona.

Fair nok, men måske skulle man lige gøre sig præmisserne helt klart. En forudsætning for at kunne holde åbent, er jo at de enkelte gymnasier med stigende smitte ikke i eksorbitant omfang hjemsender elever og hele klasser.
Den har Børne – og Undervisningsministeriet så behændigt taget højde for allerede i september med ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser”, som er en vejledning udarbejdet i Sundhedsstyrelsen.
I vejledningen hedder det bl.a.: ” Det anbefales i denne sammenhæng (konstateret smitte i en klasse, PH) ikke, at hele klasser som udgangspunkt anses for at være nære kontakter til den smittede, da kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel i denne aldersgruppe.”

Og videre:

”Screening af den resterende del af klassen i forbindelse med et smittetilfælde finder ikke anvendelse i denne gruppe af unge og voksne elever, da de forventes at kunne holde afstand og god håndhygiejne tilsvarende den øvrige befolkning.”

For enhver må det stå blændende klart, at det her intet – siger og skriver intet – har med en lægefaglig vurdering af gøre. Det er i klartekst antagelser om 16-19-åriges adfærdsmønster på et aldeles udokumenteret grundlag. Hvor har SST sin viden om de unges kontaktmønstre fra? Bygger man på ungdomssociologiske undersøgelser? Er det noget SST normalt beskæftiger sig med? Og at ”gruppen af unge elever kan forventes at kunne holde afstand… tilsvarende den øvrige befolkning”, behøver man bare at have opholdt sig 2 minutter på et af landets gymnasier for at blive klar over, at det er hinsides enhver realitet.

Den officielle konsekvens, som ministeriet vil have draget af dette pseudovidenskabelige makværk er så, at vi som undervisere i gymnasieskolen ikke er udsat for særlig risiko og heller ikke kan gøre krav på de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger (læs: hjemsendelse af hele klasser). Smittespredningen følger ikke klassemønstre og de unge er forsigtige og holder den fornødne afstand. Den holder bare ikke en meter i ordets bogstaveligste forstand.

Ikke desto mindre er det grundlaget for at kommandere os på arbejde og i givet fald gennemtvinge undervisning i Coronaramte klasser. For så vidt det blev meldt klart ud, at vi fanme bare har at påtage os den risiko, så var det i hvert fald ærligt. Nu vækredigerer man med en vejledning enhver risiko og en evt. interessekonflikt med de ansatte i Gymnasieskolen.

GL bør sige klart fra. Klasser med konstateret Covid19 skal hjemsendes, i isolation og testes. Uden undtagelse.

Peter Hottenroth, lektor, Birkerød Gymnasium