Hvad kan vi stille op med kanon-forfatterne?

Som medlem af ideudvikling for dansklærere ser jeg hyppigt spørgsmål om, hvilke forløb ”kanonforfatterne” kan indgå i, og heldigvis er der mange muligheder, om end nogle er mere oplagte end andre, og nogle måske lidt mere tidskrævende.
I starten forsøgte jeg primært at lade kanonforfatterne indgå i mit forløb om litteraturhistorie, men da jeg her primært har valgt at fokusere på kønsroller fra vikingetid til i dag, har det ikke altid været lige let at finde en velegnet tekst.

Jeg fik i stedet en ide om, at hver elev skulle vælge en af de 14 forfattere, som de selv skulle finde et digt eller en kortere tekst af, således der ikke blev et stort forarbejde for mig. Dernæst skulle de udarbejde en podcast, hvor de skulle præsentere forfatteren og læse teksten højt. Eventuelt kunne de vælge at interviewe forfatterenfiktivt - mulighederne var kort sagt flere. Men det var et temmeligt tidskrævende projekt. Alene det at finde en selvvalgt tekst, finde informationer om forfatteren og udarbejde podcasten tog mindst 120 minutter. Dernæst skulle hver elev præsentere sin forfatter, hvilket blev til mindst 14 podcasts, og det tog tid at komme igennem, når der også skulle gives feedback fra både lærer og elever.  

Netop det tidskrævende element gav mig sidste år ideen til at gøre kanon-forfatterne til et stilemne. Til at starte med fandt jeg frem til, hvilke forfattere jeg enten allerede havde præsenteret mindst en tekst af eller ville komme til i løbet af året. Således kunne jeg se, jeg manglede at krydse fem forfattere af. Herefter fandt jeg selv frem til to digte af disse forfattere, enten ved hjælp af internettet eller 1000 danske digte, og udarbejdede dernæst en stil til eleverne. Eleverne skulle først læse alle teksterne, hernæst skulle de vælge, hvilket digt de ville lave en analyse og fortolkning af. Til slut skulle de perspektivere det givne digt til det andet digt af den samme forfatter samt til perioden. Dette tog ikke timer fra min undervisning, men sikrede alligevel, at eleverne fik kendskab til de resterende kanon-forfattere, således de allesammen kunne registreres på min undervisningsbeskrivelse. Analyserne blev i øvrigt super gode og er klart noget, jeg kan anbefale, at man gør. På denne måde synes jeg også, det blev mere tydeligt for eleverne, at der var tale om et særligt udvalg af forfattere.