GL og klimakampen

Fra fredag den 20. september løber den såkaldte globale klimastrejke af stablen. Begivenheden placerer sig i forlængelse af Greta Thunbergs skole- og ungdomsstrejker for klimaet under mottoet ”FridaysForFuture”. Tanken er denne gang, at protesterne skal forløbe over en hel uge og kulminere på fredag den 27. september med en total klimastrejke, der involverer hele det globale samfund og ikke kun de unge.

I Danmark har fagbevægelsen forpligtet sig til den danske model, og derfor kan GL naturligvis ikke støtte en overenskomststridig strejke. Men det betyder ikke, at vi ikke kæmper klimakampen. Ganske vist er temaer som klima, miljø og bæredygtighed historisk set ikke klassiske dagsordner for en fagforening, sådan som arbejdsmiljø, løn og overenskomst er det. Men de mange sejre, som fagbevægelsen har vundet gennem tiderne på de felter, vil forvitre, hvis vi negligerer klimakampen. For den handler hverken om at undgå, at der om 100 år bliver lidt for varmt om sommeren, eller om at redde nogle dyrearter fra udryddelse. Nej, klimakampen handler om at redde den menneskelige civilisation, som vi kender den. Vi kan ikke fortsætte og overleve vores mildest talt lemfældige omgang med jordens ressourcer: Vi løber tør for plads, for rent vand, for landbrugsjord og for energi, og skal beskytte os mod mere og mere ekstreme vejrforhold. Krige om knappe ressourcer, flygtningestrømme af hidtil uset omfang og usikre levevilkår bliver fremtiden for os alle, hvis vi ikke handler i tide.

Derfor må vi bredt set indtænke klimakampen som en naturlig del af fagbevægelsens kamp for ordentlige vilkår.
Som gymnasielærere har vi en særlig forpligtelse, fordi vi uddanner og danner en stor del af den danske ungdom. Det er oplagt - ja faktisk en forpligtelse - at vi ude på de enkelte lærerværelser forholder os aktivt til klimakampen (og bæredygtighed helt generelt) og tænker det ind i vores undervisning og skolens hverdagsliv. Derfor er GL gået med i alliancen Broen Til Fremtiden (repræsenteret ved Anders Frikke og Helene Caprani), hvor fagbevægelse, NGO’er og forskere samarbejder om at finde konkrete klimaløsninger ude på arbejdspladserne og lægge pres på politikere og meningsdannere for at sikre en grøn og retfærdig omstilling af vores samfund.
Det er tid til at trække i det grønne arbejdstøj.

Anders Bærholm Frikke og Helene Caprani

Læs mere her: Broentilfremtiden.dk