Er htx blevet overset i farten?

På Sukkertoppen Gymnasium undrer vi os over, at Undervisningsministeriet skyder en reform i gang uden at have vigtige aspekter på plads som f.eks. eksamensformen. Måske skulle man have ventet et år, så vi kunne have undgået at asfaltere, mens vi kører.
Reformen kører nu på andet år, og vi har modtaget meget få typeopgaver. Læreplanerne og vejledningerne til fagene kom i sidste øjeblik inden studiestart sidste år. Nu fem måneder før vores terminsprøver kan vi kun spørge: hvor er typeopgaverne til htx i f.eks. engelsk og dansk, foruden en del andre fag? Vores elever kan blive udtrukket til skriftlig eksamen i engelsk B allerede til maj, og vi ved, at opgaverne er blevet ændret væsentligt. Alligevel mangler vi opgaver og vejledninger, som vi kan bruge til at træne eleverne i de nye opgavetyper, som vi endnu ikke har set på skrift. Vi står helt på bar bund med hensyn til udformningen af opgavesættene, og hvad vi skal arbejde hen i mod. Den ene typeopgave, vi har til det ene fag, skal vi bruge til vores snarlige terminsprøve. For lærere og elever skal der simpelthen mere materiale til, så lærerne føler sig hjemme i de nye genrer. Det er svært at planlægge hensigtsmæssig undervisning til vores 26 klasser på den nye ordning, når vi ikke ved, hvad der forventes af eleverne til eksamen.
Vi håber, at der bliver arbejdet på højtryk med udarbejdelse af typeopgaver og gerne introducerende kurser for htx-lærere, så vi bliver i stand til at klæde vores elever ordentligt på til eksamen og videregående studier.

Lærerkollegiet på Sukkertoppen Gymnasium, htx