Digital dannelse ind i fagene

Jeg har tidligere skrevet om vores projekt med digital dannelse på Køge Gymnasium.
I dette skoleår er det blevet rullet ud til alle årgange, og både for lærere og elever er det ved at være en naturlig del af hverdagen. Vi afholder såkaldte studiekompetencemoduler (stk-moduler), hvor de digitale kompetencer trænes efter progressionsplanen på denne hjemmeside. Her kan både elever og lærere kan følge med i, hvad modulerne indeholder, og hvornår de ligger. Før de enkelte stk-moduler skal afholdes, laver it-vejlederne en workshop for lærerne, hvor stoffet introduceres, og hvor der arbejdes praktisk med det. Og hvis en lærer alligevel føler sig utryg med de digitale kompetencer, som vedkommende skal undervise i, kan man få en it-vejleder med.

Så langt, så godt. Der er system i tingene, og det er ikke længere noget nyt og ukendt. Jeg oplever at flere - både elever og lærere - tager stoffet til sig. Vi har fået et fælles sprog om de digitale kompetencer, hvilket vi ikke har haft før, så vi kan nu lettere snakke om det og indarbejde det som en naturlig del af det at være på Køge Gymnasium.

Men der er et stykke vej endnu. Det er ikke ideelt med stk-modulerne, der mere eller mindre er løsrevet fra fagene. Der er tendens til, at eleverne ikke i høj nok grad ser nødvendigheden af at anvende de digitale kompetencer praktisk, og til at lærerne i en travl hverdag glemmer at følge op på dem.

Det ideelle ville være, hvis vi kunne lægge de digitale kompetencer, som vi gerne vil træne hos eleverne, ud i de enkelte fag - netop fordi de lige passer ind i fagenes kernestof eller arbejdsform. Det ville hjælpe alle, både elever og lærere, til at tage ejerskab og føle det relevant at arbejde med dem. Så målet er - fra mit perspektiv - at vi i løbet af et par år får afskaffet stk-modulerne. De har været, og er stadig, et nødvendigt skridt på vejen for os i Køge, men de skulle gerne overflødiggøre sig selv hen ad vejen.

Vi er så heldige, at vi er kommet med i aktionsforskningsprojektet DiDak - Digital Dannelse og Kompetenceudvikling som en ud af fem demonstrationsskoler, og jeg tror, at det kommer til at hjælpe os godt på vej. Vi starter med it-vejledergruppen, og senere udvides det til at omfatte flere lærere.

I sidste uge havde vi kick-off-dag, hvor forskergruppen fra CUDiM på Aarhus Universitet besøgte os. Forskerne præsenterede blandt andet nogle spørgsmål, som ville være ret interessante at prøve at besvare i fagene. Det var følgende:

  • Hvordan kan digitale kompetencer integreres i fagene - og hvordan farver fagene de digitale kompetencer?
  • Hvordan kan eleverne søge på, forholde sig kritisk til og udnytte internettet aktivt som læringsresurse?
  • Hvordan bliver eleverne bedre til at forstå, udvælge og anvende digitale værktøjer?
  • Hvordan bliver eleverne bedre til at indgå i online fællesskaber med henblik på at opbygge fælles viden og styrke relationer?
  • Hvordan bliver eleverne kreative producenter af indhold og udtryk i flere digitale genrer og medieformater?

Vi har ikke lagt os fast på, hvilken vej vi vil gå endnu, men jeg vil selv prøve at finde ud af, hvordan ovenstående spændende og udfordrende spørgsmål kan besvares i mine to ret forskellige fag, kemi og dansk.