Artikel
Ungdommen i centrum
No image

Ungdommen i centrum

LEDER

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Ungdommen i centrum

T emaet i dette nummer af Gymnasieskolen handler om det generationsskifte, landets lærerværelser i større eller mindre grad i øjeblikket undergår. At der kommer nye og yngre medarbejdere, er som sådan ikke noget nyt; mængderne af dem begynder imidlertid at blive så store, at det kan betyde omvæltninger og ændringer i kulturen, pædagogikken og rutinerne på skolen.??Hvad betyder det for samarbejdet? Hvordan sikrer man, at viden bibeholdes på arbejdspladsen og overføres til de nye generationer? Hvilke krav stiller mange yngre medarbejdere til skolens ledelse???Umiddelbart ser det ud til at gå fint – lærerne siger, at det skaber dynamik. At vidensdelingen går begge veje. Men samtidig viser den nyeste forskning, at de unge lærere har en anden didaktisk tilgang end de ældre, som til gengæld er mere fagligt orienterede og besidder en stor litteraturfaglig sikkerhed. De unge har en mere pragmatisk tilgang til faget og udfolder stor didaktisk fantasi for at fange eleverne, hvor det for mange af de ældre lærere er stoffet, der skal fange interessen.??Læs mere fra side 10.??Til gengæld kan du længere inde i bladet også læse et interview med to dansklærere om skriftlighed – eller måske nærmere den manglende skriftlighed. De vil ikke betegnes som it-forskrækkede, men deres ærinde er, at nye digitale rammer ikke bare uden videre kan erstatte de skriftlige opgaver. Der er forskel på mundtligt og skriftligt sprog, og hvis man for ofte lader podcast eller lignende erstatte en traditionel skriftlig aflevering, vil noget gå tabt, mener de.??Det store interview i dette nummer handler også om ungdommen. Om ungdommens fremtid, både dem, der skal undervise vores børn på gymnasierne, og dem, der skal være med til at sikre fremtidens velfærd og velstand.??Kort sagt handler det om viljen og modet til som samfund at investere tilstrækkeligt i uddannelse og forskning, så vi kan følge med de nye stærke økonomier, der allerede er ved at ændre verdens magtfordeling. Det er simpelthen Europas eneste håb, fastslår tidligere udenrigsminister, finansminister med mere og nuværende formand for Folketinget Mogens Lykketoft, der i en samtale med Gymnasieskolen har fået lov til at optræde som “gæstelærer” i samfundsfag med Europas krise på dagsordenen.??God læsning!??Morten Jest, chefredaktør

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater