Artikel
Klart ja til lavere kontingent
No image

Klart ja til lavere kontingent

Klart ja til lavere kontingent

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Med dundrende flertal har GL?s medlemmer ved en urafstemning sagt ja til en række lovændringer med kontingentnedsættelse som den mest prominente.

Tekst: Morten Jest

Der var ikke tvivl om udfaldet, da resultatet af urafstemningen om ændring af nogle af GL?s love blev opgjort: Ja, lød det fra de medlemmer, der benyttede sig af muligheden for at stemme.??Der var udsendt stemmesedler til 12.294 medlemmer, og lige godt halvdelen – 6.224 – valgte at sætte deres kryds. 5.987 stemte ja, mens blot 66 stemte nej. 116 stemte blankt, og 5 stemmesedler var ugyldige.??Medlemmerne stemte således blandt andet ja til at sænke kontingentet; det var først og fremmest hovedbestyrelsens ønske om dette, der var baggrunden for ændringsforslagene.??Kontingentet i skoleåret 2011/2012 er på 5.000 kroner årligt. Dette bliver med virkning fra 1. august i år nedsat med 1.000 kroner til 4.000 kroner årligt. Samtidig skal dimittender fremover betale halvt kontingent ved de første to kontingentopkrævninger efter indmeldelse. Dette er en besparelse på 800 kroner for nyuddannede nyindmeldte.??Sådan en nedsættelse er selvfølgelig ikke gratis. Til at dække kontingentnedsættelserne skal der derfor ifølge forslaget årligt overføres et bloktilskud fra reservefonden på 11,5 millioner kroner. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at den mindreværdi, som trækket på reservefonden giver, ikke vil sænke GL?s konfliktpotentiale nævneværdigt.??Endvidere indeholder forslaget en ændring af den nuværende bestemmelse om, at udmeldelse alene kan ske årligt per 31. juli, så det i fremtiden vil være muligt at melde sig ud med 3 måneders varsel.??Herudover foretages en række mindre ændringer, blandt andet omkring tidsterminer i forbindelse med kandidatlister til hovedbestyrelsesvalg, valg af GL-repræsentanter og så videre.

Ændringerne af GL?s love træder som nævnt i kraft per 1. august 2012. Alle ændringer kan ses og downloades på www.gl.org.?

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater