Artikel
Fællesskab og støtte er vigtigt for sårbare elever
tema_baggrund2_banner

Fællesskab og støtte er vigtigt for sårbare elever

Gode relationer til lærerne, flere fællesskaber og tryghed i klasserummet giver bedre trivsel.

Tekst_ Vorre

Eleverne må ikke blive syge af at lære. Det skal Louise Meldgaard Bruun, der er studievejleder og psykolog på Aarhus Statsgymnasium, sikre.

Hun er den ekstra hånd, der griber og hjælper, hvis tankemylderet tager over, og overskuddet siver bort.

“Eleverne kommer oftest til mig, hvis de oplever at være stressede. Jeg undersøger elevens studiehverdag. Hvad tager energi, hvordan får de energi, og hvordan kan vi få det regnskab til at være i balance,” siger Louise Meldgaard Bruun.

Eleverne har typisk tre-fem samtaler hos Louise Meldgaard Bruun, hvor de i fællesskab eksempelvis udarbejder et ugeskema med, hvilke opgaver der skal prioriteres højt, og hvilke der kan vente. Her har hun et tæt samarbejde med lærerne.

Psykologhjælp og relationsarbejde
Der er flere pressede elever på gymnasierne. Det mener ledende psykolog Gunnþórunn Arnarsdóttir fra Hold Fast, som er et uddannelsespsykologisk rådgivningscenter.

Centret samarbejder med størstedelen af ungdomsuddannelserne i Randers.

“Vi ser typisk elever med symptomer på angst, depression, stress og søvnproblemer. Vi ser flere elever, der kæmper med at fungere på uddannelserne, og sværhedsgraden af deres symptomer er tiltaget,” siger Gunnþórunn Arnarsdóttir.

Hun hjælper mange elever med at få overblik over hverdagen og ikke mindst at acceptere de svære følelser, som udfordringerne giver.

Det er vigtigt, at lærerne er opmærksomme på og har tid til at opbygge relationer. Langt de fleste lærere kender deres elever og ved, hvor skoen trykker, mener Gunnþórunn Arnarsdóttir.

“Men lærerne hverken kan eller skal være psykologer i undervisningen. Samarbejdet mellem lærer, studievejleder og psykolog giver de bedste forudsætninger for at tilbyde elever den støtte, der skal til for at komme igennem en svær periode og dermed kunne gennemføre deres uddannelse,” siger Gunnþórunn Arnarsdóttir.

Elevtrivsel er en helskoleindsats
Fællesskaber, tryghed og støtte er de tre nøgleord i en ny undersøgelse af elevtrivslen i gymnasiet, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) netop har offentliggjort. 

Studievejledere, elevcoaches og lærere spiller en afgørende rolle, når det kommer til trivsel. Undersøgelsen viser, at flere skoler blandt andet arbejder med makkerskabsordninger, klasselærere, mentorforløb og Mary Fondens projekt Netwerk.

Undersøgelsen fokuserer også på undervisning og arbejdsformer. Et trygt klasserum med plads til at svare forkert, og hvor alle elever oplever at bidrage med noget, er en forudsætning for god elevtrivsel. Formativ feedback og lærere, som laver grupper til gruppearbejde, er også gode værktøjer.

Lærerne hverken kan eller skal være psykologer.

Gunnþórunn Arnarsdóttir, ledende psykolog
Hold Fast

Eleverne skal opleve, at der er et fællesskab til alle, fortæller chefkonsulent Kristine Hecksher fra EVA.

Derfor er frivillige aktiviteter efter skoletid også vigtige, for på volleyballholdet kan der også dannes værdifulde fællesskaber.

“Faglig og social trivsel hænger meget tæt sammen i gymnasiet. Men vigtigst af alt så er elevtrivsel en helskoleindsats. Ledelsen skal gå forrest, og der skal være et beredskab, som støtter op om lærernes arbejde med at sikre et trygt klasserum og den gode lærer-elev-relation, som er så vigtig for trivslen,” siger Kristine Hecksher. 

Tema om sårbare unge

Læs hele Gymnasieskolens tema om sårbare unge.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater