Artikel
Ekspert: Derfor er gode kolleger vigtige
Tema-eksper-banner

Ekspert: Derfor er gode kolleger vigtige

Gode kolleger er en af de faktorer, der betyder ­allermest for, om man trives på jobbet. Samtidig er det den vigtigste buffer mod stress, siger arbejds­miljøforsker Signe Pihl-Thingvad.

Gode kolleger er en af de allervigtigste faktorer for, om vi trives på arbejdspladsen. Det siger Signe Pihl-Thingvad, der er lektor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, hvor hun forsker i psykisk arbejdsmiljø.

“Der er flere faktorer, der betyder meget. Kollegerne er en af de helt centrale,” siger hun.

Definitionen på at have gode kolleger er ifølge Signe Pihl-Thingvad, at man er en del af et arbejdsfællesskab, hvor man støtter hinanden socialt og professionelt og er fælles om at håndtere udfordringer på arbejdspladsen. Man hjælper hinanden med arbejdsopgaver, taler åbent om problemer og ­lytter.

“Vi ved fra forskningen, at det på rigtig mange måder har en positiv effekt på medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, blandt andet øger det motivationen og reducerer stress,” siger Signe Pihl-Thingvad.

Gode kolleger kan hjælpe hinanden med at komme igennem de frustrationer, der kan være i en forandringsproces.

Signe Pihl-Thingvad, arbejdsmiljøforsker
Syddansk Universitet

Gode kolleger er for mange med­arbejdere lige så afgørende som at ­have spændende arbejdsopgaver, indflydelse på jobbet og kunne se en mening med det, fortæller hun. Tætte relationer må bare ­ikke ­blive for indspiste, for så er de en ulempe, pointerer hun.

“For eksempel skal en faggruppe med en meget stærk kultur ­være opmærksom på, at den ikke lukker sig om sig selv, så det bliver svært at ­være den nye i flokken, der gerne vil gå nye veje.”

Gavner hele arbejdspladsen
I sin forskning beskæftiger Signe ­Pihl-Thingvad sig meget med social kapital. Det er et begreb, der netop kredser om, hvad en god kollega er, og hvor man kigger meget på oplevelsen af tillid mellem medarbejderne, forklarer hun. 

“Tillid er en rigtig vigtig ting i relationen til vores kolleger,” siger Signe Pihl-Thingvad og uddyber:

“Det handler både om, at man har tillid til, at en kollega kan arbejde videre med en opgave på en god måde, og at ting, man har sagt i fortrolighed, ikke kommer videre.”

Retfærdighed er også et nøgleord i forhold til social kapital, fortæller arbejdsmiljøforskeren. Det handler ikke kun om ledelsens fordeling af arbejdsopgaver, men også om, hvordan medarbejderne i et team får fordelt arbejdet.

“Oplevelsen af tillid og retfærdighed øger samarbejdsevnen,” siger ­Signe Pihl-Thingvad.

Et godt kollegaskab gavner ikke kun den enkelte, men arbejdspladsen som helhed.

Signe Pihl-Thingvad, arbejdsmiljøforsker
Syddansk Universitet

Hun har selv været med på et forsk­nings­projekt i en af landets ­store kommuner. Her var det tydeligt, at en høj professionel kapital reducerede sygefraværet. Medarbejderne havde også mindre risiko for at få stress.

Kollegerne er ikke kun vigtige for ens trivsel, men også for, om man tør være innovativ og finde på bedre og smartere måder at løse arbejdsopgaverne på, påpeger Signe Pihl-Thingvad. 

“Et godt kollegaskab gavner ikke kun den enkelte, men arbejdspladsen som helhed,” siger hun.

Ekstra vigtigt i nedskæringstider
Ifølge Signe Pihl-Thingvad er tillidsfulde relationer faktisk den vigtigste buffer mod stress og forandringer. Når nedskæringer og fyringer rammer en arbejdsplads, sådan som landets gymnasier oplever i øjeblikket, er tillid og et stærkt sammenhold blandt medarbejderne ekstra vigtigt, påpeger hun.

På gymnasierne kan lærerne i deres respektive faggrupper for eksempel hjælpe hinanden, hvis undervisningen skal tilrettelægges på nye måder, nævner hun. Men problemet er, at det netop er møder og snakken ved kaffemaskinen, vi typisk dropper, når vi er pressede på tid. Derfor er det vigtigt, at ledelsen forsøger at støtte det gode kollegaskab og skabe rammer, der fremmer fællesskabet, lyder hendes anbefaling.

“Ledelsen skal prioritere åbenhed i beslutningsprocesserne. Det styrker oplevelsen af retfærdighed og tillid. Desuden skal lærerne involveres så meget som muligt,” siger Signe Pihl-Thingvad og uddyber:

“Betyder nedskæringerne, at lærerne skal undervise mere, så kan ledelsen lægge op til snakke i faggrupperne om, hvad det så er, man til gengæld kan skære væk.”

Hver enkelt medarbejder har også et ansvar for det gode kollegaskab, påpeger hun og foreslår, at man i alle lærerkollegier får sat ord på, hvad en god kollega er.

“Og så er det vigtigt at minde hinanden om, at der altid skal være tid til en snak ved frokostbordet og over en kop kaffe. At skære det væk er en virkelig dårlig strategi,” siger Signe ­Pihl-Thingvad.

Tema om gode kolleger

Læs hele Gymnasieskolens tema om gode kolleger:

 

Har du verdens bedste kollega?

At have gode kolleger er for mange gymnasielærere ensbetydende med arbejdsglæde. Der er mange fantastiske kolleger ude på skolerne – dem vil vi på fagbladet Gymnasieskolen gerne hylde i en travl hverdag.

Derfor sætter vi nu en konkurrence i gang, hvor man kan nominere sin gode gymnasie­lærerkollega. Skriv til godekolleger@gl.org, og fortæl, hvorfor han/hun er en god kollega. Sidste frist er den 1. september 2019.

Den 12. september kårer og offentliggør vi den allerbedste kollega på gymnasieskolen.dk.

Vinderen får 5.000 kroner til et socialt arrangement sammen med kollegerne.

Vi glæder os til at høre om alle de mange gode kolleger.

Gymnasieskolens redaktion

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater