Artikel
Bliver stx snydt?
No image

Bliver stx snydt?

Bliver stx snydt?

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I sidste nummer af Gymnasieskolen omhandler bonusordningen for ekstra A-fag i de gymnasiale uddannelser. Elever på det tekniske gymnasium (htx) ligger her helt i front med 87,7 procent, som har taget ekstra A-fag mens det kun er 15,2 procent i det almene gymnasium (stx).

Formand for de almene gymnasiers rektorer Jens Boe Nielsen mener, det er uretfærdigt.

Uretfærdigheden har sit udspring i, at elever fra htx “kun” obligatorisk har 3 A-fag, mens elever fra stx har 4. Umiddelbart en urimelighed og uretfærdighed i systemet. Men, hvad rektorformanden ikke nævner, er, at elever på stx har et “gratis” A-fag. Historie er et af de 4 obligatoriske A-fag på stx. Faget fylder 190 timer og svarer derfor i timetal til et B-fag. Htx derimod har et B-fag, teknologi, som er på 330 timer, hvilket i timetal svarer til et “normalt” A-fag.

Stx er derfor ikke forfordelt på baggrund af antallet af obligatoriske A-fag, tværtimod. De mange små C-fag i stx kan have en betydning, og det samme kan gøre sig gældende for de almene gymnasiers sammensætning af studieretninger.

Af betydning er det også, som også Poul Søe Jeppesen nævner, at htx-elever har meget mere undervisning end stx-elever. Faktisk 6 uger. Det giver mere plads i fagrækken til flere A-fag, og Jens Boe Nielsen kunne advokere for flere timer på stx, så eleverne her har plads til at komme op på samme høje niveau som htx-eleverne.

Størst betydning for htx-elevernes markante forspring i opnåelse af bonus er dog, at det tekniske gymnasium har den skarpeste profil med de højeste obligatoriske niveauer i de naturvidenskabelige fag. Det tiltrækker målrettede elever, for hvem det er naturligt at hæve naturvidenskabelige B-fag op på et A-niveau.

På htx har vi heller ikke tradition for at blande os i andre skoleformer. Men det er nødvendigt nu, hvor andre føler, vi snyder dem.

Allan T. Nielsen
Uddannelseschef, TEC-HTX Ballerup

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater