Artikel
7 med ét smæk
No image

7 med ét smæk

7 med ét smæk

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

– åbent brev til undervisningsministeren

I forbindelse med årets eksamensopgave i almen studieforberedelse bredte der sig en idé blandt flere lærere på Svendborg Gymnasium. I Gymnasieskolen den 9. februar 2012 kunne vi se, at andre har tænkt i samme baner. I al sin enkelhed går den ud på i højere grad at samtænke almen studieforberedelse med fordybelsen i studieretningsprojektet. Herved kan man slå 7 fluer med ét smæk:

Den faglige fordybelse vil være sikret – ingen elever vil længere føle sig fristet til at skrive synopsis om en “tænkt” opgave, men kan basere synopsis på en reel faglig fordybelse.
Eleverne vil få den nødvendige tid til arbejdet – blandt andet via de 2 ugers skriveperiode i forbindelse med studieretningsprojektet.
Der vil stadig være deltagelse af mange forskellige fag – men i stedet for det stive fakultetskrav, der i praksis i dag udelukker oplagte fagkombinationer, vil almen studieforberedelse efter dette forslag tage udgangspunkt i fagkombinationer og emner, hvor tværfagligheden er oplagt og meningsfuld.
Den tid, der i dag anvendes til almen studieforberedelse på alle tre klassetrin, kan anvendes til tværfaglige forløb i bred forstand, jævnfør læreplanerne.
De øvrige store skriftlige opgaver – studieretningsopgaven (SRO) og dansk-historie-opgaven – kan på en naturlig måde indgå i almen studieforberedelse.
I forbindelse med mundtlig eksamen i almen studieforberedelse vil det blive tydeligt, hvis eleven ikke selv har udarbejdet væsentlige dele af studieretningsprojektet – vi kommer plagiat til livs.
Skole og ministerium vil spare ressourcer – der skal ikke laves et stort ressourcerum.

Den konkrete udformning og placering af såvel opgaveskrivning som eksamen kan naturligvis diskuteres – men ideen er hermed givet videre til fri afbenyttelse.

Rune Bech Lauesen, Uffe Brendstrup Nielsen,
Per Brændbyge Petersen, Bent Lahn Sørensen
Svendborg Gymnasium

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater