Unormale arbejdsforhold i unormale tider

De færreste havde nok forestillet sig, hvordan forløbet i gymnasieskolen i 2020 ville være, da vi startede året. Med særligt COVID-19-pandemien har lærere på de danske ungdomsuddannelser oplevet et usædvanligt arbejdsår. Med nedlukninger, nødundervisning og aflyste eksamener som blot nogle af de kedelige højdepunkter, har fokus i år nok nærmere været på lærernes arbejdsvilkår frem for på lønnen.

Når jeg nu taler om arbejdsvilkår, så leder jeg og mange andre kolleger stadig med lys og lygte efter en arbejdstidsaftale, der kan sikre lærerne på ungdomsuddannelserne ordentlig tid til at forberede kvalitetsundervisning samt ordentlig tid feedback på skriftlige opgaver. Akkorderne fra OK11, der sikrede kvalitetsundervisning, forsvandt som bekendt med en ”normalisering” af arbejdstiden i forbindelse med OK13. Kigger man på A20, som blev indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) tidligere på året, så lader sådan en aftale efter min mening meget tilbage at ønske. For eksempel har jeg en glimrende dialog med min ledelse på skolen, som A20 påkræver. Det betyder imidlertid ikke, jeg har fået bedre tid til at forberede undervisning eller rette skriftlige opgaver, ligesom det heller ikke sikrer folkeskolelærere bedre tid til at forberede undervisning eller rette skriftlige opgaver.

Vi bør, efter min mening, insistere på en tilbagevenden til faste akkorder frem for de alt for flydende tidsestimater, vi oplever på flere ungdomsuddannelser. Uagtet at dette ønske rent realpolitisk bliver svært at opnå ved OK21, så bør vi ikke opgive kampen for et lovretmæssigt krav på tid til at gennemføre kvalitetsundervisning.

Som et absurd eksempel på, hvordan denne ”normalisering” af arbejdstiden har ramt mine kolleger, fik nogle af mine kolleger fredag aften den 18. december 2020 efter klokken 16 at vide, at eksamenerne mandag morgen den 21. december klokken 8 var aflyst. Hvis mine kolleger havde været strikse i forhold til arbejdstidens ”normalisering”, var nogle af mine kolleger mødt op til en stor overraskelse mandag morgen.