Til politikerne på Christiansborg: Hvad er kerneydelsen i gymnasiet anno 2019?

I debatten om besparelser i gymnasiet ville jeg ønske, at man blev mere konkret. At man dykkede ned i tallene og bad politikerne om at prioritere mellem de forskellige opgaver i gymnasiet.
For eksempel hvad koster det at undervise eleverne i digital dannelse? Hvad koster studieturene? Hvad koster individuelle opgaveformuleringer til de store skriftlige opgaver? Hvad koster de flerfaglige forløb? Hvad koster skoleudvikling? Hvad koster grundforløbet og de konstante ændringer i skemaet? Hvad koster formativ evaluering? Hvad koster studievejledning og hvad koster efteruddannelse af lærerne?
Nogle skoler har tal på de forskellige opgaver, som lærerne har adgang til. Disse må kunne omregnes til et beløb. Herefter kunne man så gå i pressen og bede politikere vælge, hvad de mener, at gymnasiet skal levere i 2019.
Der må være et gymnasium, som kan være en god case, og hvor man dykker ned i budgettet for alvor? Ellers bliver udmeldingerne om besparelser for overfladiske og ukonkrete. Det nuværende fokus på mindre individuel feedback og mindre afvekslende undervisning er for overfladisk. Og helt ærlig: Da jeg gik i gymnasiet (før besparelserne) fik vi ikke bedre feedback eller mere afvekslende undervisning end i dag.
Dykker man ned i tallene vil det tydeliggøre, at der ikke er flere poster, som der kan spares på. Eller også vil det starte en diskussion af, hvad kerneydelsen i gymnasiet er. Det er efterhånden min opfattelse, at der er forskellige opfattelser heraf. Så måske det kunne være ganske sundt?