Tæt på ligestilling

Betragtninger i forhold til Gymnasieskolen, december 2020.

I en tid med tiltagende pseudo­arbejde, uklare arbejdsmål og stress er det glædeligt at se, at hele 31 procent af mine kvindelige kolleger ­finder økonomisk råderum til at ­lette arbejdsbyrden for at prioritere ­nære familieværdier. Desværre lykkes det kun for 18 procent af mine ­mandlige kolleger. Vist rammer nedsat arbejds­tid kønsmæssigt skævt, hvad angår indtægt og pension, men man må håbe, at en stadig udbredt fællesøkonomi i husholdningerne kan råde bod på dette, ligesom kvinders generelle længere levealder må skønnes at ­rette op på de umiddelbart ulige pensionsvilkår kønnene imellem.

At kønsforsker Jo Krøjer ­betragter det som et arbejdsmiljøproblem, at knap en tredjedel af kvinderne arbejder på deltid, beror vel på forestillingen om, at ønsket om fuld tid er udbredt? Hvorvidt fuld tid er et ­ideal, afklares desværre ikke i bladets ­artikler.

Kristian N. Jensen
Thy-Mors HF & VUC