Sæt klimaet på skoleskemaet – vær med til Ungdommens Klimafolkemøde 2.-3. september 2021.

Kære alle gymnasielærere, GL’ere og jeres klasser!
Igen i år vil vi byde jer alle velkommen til Ungdommens Klimafolkemøde. Vi sender live torsdag d. 2. og fredag d. 3. september, og det er naturligvis helt gratis for alle at være med. Sæt allerede nu kryds i skolekalenderen.

Ungdommens Klimafolkemøde er en alletiders lejlighed til at sætte klima på dagsordenen på jeres skole. Hvorfor ikke sætte den ene eller begge dage af til klimadebat og klimaundervisning? Følg med på vores professionelle live-stream, og diskuter klimadagsordnen med jeres klasser undervejs.

I år er arrangementet udvidet betragteligt. Vi sender live fra tre gymnasier: Middelfart Gymnasium og HF, Alssundgymnasiet og Aurehøj Gymnasium. Samtidig er IBC-Fredericia medarrangør, således at de erhvervsgymnasiale retninger også er med. Til sammen tilbyder vi mere end 30 live-streamede arrangementer, og jeg tør næsten love, at hele gymnasiets fagrække er repræsenteret. Som en særlig indsats i år tilbyder vi også arrangementer til fremmedsprogene. De er ofte lidt nedprioriteret, men vi forsøger os med et arrangement på tysk, et arrangement med og på spansk, desuden er engelsk og svensk/nordisk med.

Indholdet spænder vidt. Mød vores klimaminister og vores transportminister. Mød Connie Hedegaard og Sebastian Mernild. Gå i debat med Tor Nørretranders og diskuter med den hårdeste kerne af klimaaktivismen i Danmark nemlig Esther Kjeldahl. Hør Anders Morgenthaler, Phie Ambo og Caspar Eric. Hør om modellering og klimamodeller, ”climate fiction”, biodiversitet og klima og diskuter ”effektiv klimaaktivisme”. Desuden holder Goetheinstituttet oplæg om klimaperspektiver i Tyskland, og Mette og Josefine fra den spanskfaglige podcast ”Qué Pasa” kommer forbi og sætter Latinamerika på dagsordenen – og meget, meget mere herunder politiske debatter med partiernes ungdomsrepræsentanter.
Desuden vil der være en lang række programpunkter om, hvordan man kan arbejde med klimadagsordnen lokalt og nationalt med fokus på eksempelvis genbrug, plasticproblematikken, klimavenlig mad, og ”det billige og klimavenlige studieliv”.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål undervejs bl.a. via mobiltelefonen, og man kan allerede nu stille spørgsmål til de enkelte programpunkter via mail på ungescenen@gmail.com. Linket til streamet vil være offentligt tilgængeligt, når programmet løber af stablen bl.a. via Klimafolkemødets hjemmeside.
Det er min faste overbevisning, at gymnasiet og gymnasiets fag først for alvor lever, når vi tør sætte vores egen samtids problemer og udfordringer i spil igennem vores faglighed sammen med eleverne. Selvfølgelig ikke hele tiden og i alle moduler, men hvis vi fryser fast i konkrete læreplaner og forudbestemte curricula, dør vore fag og vores faglighed. Klimakrisen er den kommende generations største udfordring – måske er det den største udfordring nogen generation hidtil i verdenshistorien har stået over for. Derfor er det nødvendigt, at vi gymnasielærere sætter klima-sagen i spil i vore fag for vores egen og vore elevers fremtids skyld. Og hvorfor ikke lade Ungdommens Klimafolkemøde være anledningen hertil?

Vi glæder os til at se jer!

Det endelige program bliver offentliggjort den 15. juni på Klimafolkemødet.dk.

Anders Bærholm Frikke, Tovholder på Ungdommens Klimafolkemøde på Middelfart Gymnasium og HF.