Øv for plagiat

Jeg tror, vi alle kan skrive under på, at plagiat virkelig er øv. Det er blandt andet øv for os at opdage, at vores elever tager chancen og snyder, selvom de ved, at det kan få store konsekvenser for dem og øv for os, at vi skal bruge tid på at ”fange” dem. Sagen er den, de fleste, der snyder, tror, de er snedigere end os, og hvis de bare omskriver teksten lidt hist og her, vil det ikke blive opdaget. Skulle uheldet være ude, bliver det formentligt blot en løftet pegefinger, i hvert fald i første omgang. Går den, så går den, virker tankegangen til at være. Men lige som eleverne prøver at være kreative med deres omskrivninger og dækken over deres ”tyveri”, kan vi heldigvis være kreative i vores metoder til at afsløre dem. Desværre kræver det bare en stor portion tid og overskud, hvad vi dog ikke altid har. Kort sagt kan det være ekstremt tidskrævende at ”tage” ens elev i at snyde, for det er sjældent helt ligetil.

I forbindelse med dansk-idehistorieforløbet på 2. år har jeg besluttet at gå nærmere i dybden med, hvad plagiat egentlig er. Eleverne ved godt, det er snyd at copypaste afsnit fra andre rapporter ind i deres egen rapport, men de fleste bliver chokerede over, at omskrivninger eller oversættelser rent faktisk også anses som plagiat, hvis der ikke følger en kildehenvisning med.

Af samme årsag har jeg afsat to moduler i min undervisning til, at eleverne kan finde ud af alvoren i plagiat. Til at starte med beder jeg eleverne om at finde synonymer til ordet ”plagiat”. Her kommer der ord frem som: ”låne, efterligne, efterabe, kopiere”, men også ord som ”hugge, stjæle, tyveri”, som pludselig er mere voldsomme. Synonymerne noterer jeg på tavlen, og listen bliver hurtig lang. Eleverne bliver ofte rystet over, at det rent faktisk kan blive opfattet som ”tyveri” at plagiere. Det er jo ulovligt at stjæle, og det er strafbart, hvorimod det at ”kopiere”/”låne”, ifølge deres tankegang, egentlig ikke skader nogen. Efter denne øvelse plejer jeg at give eleverne et indblik i ”plagiatfunktionen” i Lectio, så de kan se, at det ikke bare er en funktion, som vi påstår, er der, men at den rent faktisk er i stand til at sætte navn på den eller de person(er), de har valgt at plagiere fra.

Efter ovennævnte øvelse får jeg eleverne til at klikke ind på stopplagiat.nu, som er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse. Her får jeg eleverne til at læse hovedafsnittet: ”Hvad er plagiat”, hvori der indgår en ”definition af plagiat”, ”eksempler på plagiat”, ”hvorfor plagiat er et problem”, ”hvordan man undgår plagiat”, ”almen viden vs plagiat” og ”konsekvenser ved plagiat”. Dernæst får jeg eleverne til at klikke ind på det næste hovedsnit på hjemmesiden, som hedder: ”Sådan gør du”, hvor eleverne kan blive klogere på ”dokumentation”, ”teksthenvisninger”, ”citat”, ”parafrase”, ”reference-standarder” og ”referencehåndteringsprogrammer”. I slutningen af modulet skal eleverne teste deres viden på hjemmesiden og høre forskellige eksperter udtale sig om ”plagiat og konsekvenser”. Eksperterne er blandt andet en studiechef, en pædagogisk konsulent og en jurist.

Til modul to får eleverne til lektie at læse artiklen: ”Hjemmeeksamen fik Louise til at snyde: ’Det er meget nemt’” fra  dr.dk. I timen arbejder eleverne med at indsætte teksten i Ciceros pentagram: Hvem er afsender (hvad ved vi om hende - direkte og indirekte)? Hvem er målgruppen (hvad ved vi om denne gruppe - primær, sekundær)? Hvad er budskabet i teksten (hvordan ses det i teksten)? Hvilken situation er der tale om? Hvordan svarer sprogbrugen til målgruppen.? Dernæst skal eleverne finde frem til, hvilke forklaringer Louise kommer med, diskutere disse samt konsekvenserne af muligt snyderi for hendes vedkommende- her tænkes ikke blot på bortvisning, men også på tab af læring, dårligt omdømme etc.

Plagiat vil nok altid foregå i et vist omfang, men jo færre elever, der gør det, jo større er vores succes. Det er vigtigt, at vi får vores elever til at indse alvoren af plagiat, og den bedste måde, dette kan ske på, er, for mig at se, gennem undervisning og praktiske eksempler.  Jeg er klar over, at der findes flere årsager til, at en elev vælger at snyde, bl.a. forventningspres fra omgivelserne, men snyd er nu engang snyd og ikke lovligt. Min erfaring med disse moduler er, at en stor det af eleverne erkender dette og husker, at plagiat er lig med tyveri.