Lokalløn kan give mere retfærdige arbejdstider

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at størstedelen af ledelsen hos GL er imod Sophie Løhdes ønske om mere lokalløn på gymnasierne. Men klap lige hesten, for spørgsmålet er, hvor meget den lokalløn betyder for innovationsministeren, og hvor meget forbedrede arbejdsvilkår betyder for os. Hvis Løhde virkelig brænder så meget for lokalløn, som hun påstår, så må hun også være parat til at betale en pris for det. Den pris, vi gymnasielærere burde få for dette, er mere retfærdige og gennemskuelige arbejdstider. For hvis lokalløn virkelig skal virke og ikke bare blive noget, der bliver tildelt dem, som knokler sig halvt ihjel for at få de ekstra lønkrummer, så er man nødt til at give os forberedelsestiden tilbage. Det vil dels give os bedre og mere retfærdige arbejdsvilkår igen, men også gøre det mere gennemsigtigt at finde ud af, hvem der leverer en bedre vare indenfor de samme tidsnormer.

Hvis innovationsministeren er parat til at give os en tilfredsstillende forberedelsestid tilbage pr. undervisningstime, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget galt i, at de, som får de bedste resultater, også får mere i løn. Men hvis ikke der er lighed på forberedelsestiden, så er jeg også bange for, at lokalløn ikke vil være gavnlig. Det vil bare blive endnu en mystisk elastik, som kan uddeles i metermål.

Et A- og et B-hold
Når det så er sagt, så burde GL’s ledelse også lige vågne op og ”smell the coffee”. For der er allerede i dag masser af folk, der får tillæg, men ikke pga deres gode resultater, men fordi der er ved at opstå et A- og et B- hold blandt os gymnasielærere. Det er bl.a. sket pga. OK13, hvor vi mistede den faste forberedelsestid, som var uafhængig af fagene. I dag har flere ledere fundet ud af, at det er rigtig svært at finde naturvidenskabelige undervisere med de rette kompetencer. For at tiltrække dem eller for at beholde dem, man har, så giver man dem flere steder i dag mere i løn og bedre arbejdsvilkår. Det betyder, at der er andre, der må løbe hurtigere og tilmed ikke får fat i de tillæg, man ellers kunne ønske sig. Den gruppe er så B-holdet, der i grove træk er humanisterne. For de er i modsætning til de naturvidenskabelige ret nemme at finde på arbejdsmarkedet. Jeg ved godt, at mange politikere og ledere troede, at OK13 ville betyde, at man kunne sætte de naturfaglige til at undervise mere. Men der er flere af dem, der lidt sent har fundet ud af, at der er noget, der hedder udbud og efterspørgsel. Og hvis udbuddet er lavt, men efterspørgslen stor på naturfaglige undervisere, så vælger underviserne de steder, som giver de bedste arbejdsvilkår og lønninger! Godt for de naturfaglige, men ikke for humanisterne.

Personlig kunne jeg være ligeglad med dette, for jeg underviser i matematik og har mit på det tørre. Men der er altså noget rart ved, at lærerne på gymnasierne ikke bliver opdelt i A- og B-hold. For selve det, at vi har den samme forberedelsestid pr. time, gør, at alle fagene er lige meget værd. Det er også med til at give en naturlig respekt for hinandens faglighed og øger dermed ligheden på vore arbejdspladser. Det vil jeg foretrække, fremfor at vi pga. markedskræfterne får skabt et skel på lærerværelserne, som ikke er gavnligt for arbejdsmiljøet.

Behøver ikke være en besparelse
For resten så skal vi også passe på med at anklage lokallønstanken for at være en skjult måde at lave besparelser på. For man kan sagtens lave en aftale om lokalløn på en måde, så den ikke kan bruges til besparelser. Det er jo bare at sørge for, at der er en klart defineret andel af gymnasiernes budgetter, som skal være lønpuljebestemt. Hvis man kan blive enige om det og give os forberedelsestiden tilbage pr. undervisningstime, så kan jeg ikke se nogen som helst problemer i lokalløn.  
For resten vil jeg også foretrække at få min forberedelsestid tilbage end det underlige ønske om en jævn arbejdsbelastning, som åbenbart er et stort emne i forhandlingerne. At min arbejdsbelastning svinger har aldrig været et problem, så længe jeg ved, at det er indenfor årsnormen. Det er kun blevet et problem, fordi forberedelsestiden forsvandt.