Jeg ønsker ikke en ny generation af konkurrencestatens fodsoldater

Jeg ønsker ikke, at fremtidens unge bliver uddannet til at være en ny generation af konkurrencestatens fodsoldater. Ej heller at de har fået 12 i alle fag. Ej heller at de som 18-årige bliver specialister i naturvidenskab, hvis de samtidig mangler dannelse og kreativitet. Jeg ønsker idemagere. Samfundsforandrere. Hele mennesker. Sociale mennesker. Glade mennesker. Kreative mennesker. Frie mennesker.

Det får vi ikke, hvis vi gør gymnasierne til mini-universiteter. Det får vi ikke, hvis vi devaluerer dannelsesfag som religion, historie og oldtidskundskab.
Det får vi ikke, hvis vi fjerner de praktisk/musiske fag. Gymnasierne skal være alment dannende, studieforberedende og institutioner, der skaber mønsterbrydere.

Den almene dannelse er truet
Med Regeringens gymnasieudspil lægger et politisk flertal op til at sætte øget fokus på karakter, test og mål. Den almene dannelse skal erstattes af ministerievalgte kompetencer. Eleverne skal have ringere mulighed for at vælge kreative fag. Og historie, religion og oldtidskundskab nedlægges som selvstændige fag.

SF vil trække forhandlingerne en anden vej. SF ønsker fortsat, at historie, oldtidskundskab og religion skal være selvstændige fag på gymnasierne. SF ønsker fortsat at historie skal være et B-niveaufag på HF. SF mener fortsat, at der er brug for litteraturundervisning og fremme af elevernes sprogforståelse. Og så vil vi ikke erstatte dannelsesbegrebet med et anvendelsesfokuseret kompetencebegreb.

En almen dannelse sikrer, at det unge mennesker forstår at indgå i det omgivende samfund. At de forstår at forholde sig til de mennesker de omgås med. At de forstår at reflektere og respektere. At de forstår at forstå.

SF har tillid til gymnasierne
Regeringen lægger også op til at lave flere nationale mål. Det lyder jo meget uskyldigt, hvis det ikke var fordi, vi er blevet klog af de erfaringer, vi har gjort os af implementeringen af folkeskolereformen.

I udspillet til gymnasiereformen står der, at man fra ministeriets side vil følge op på konkrete resultatmål. De konkrete resultatmål bliver fastsat efter redegørelse fra to ekspertudvalg. Der skal evalueres på gymnasierne årligt. Der skal føres statslige kvalitetstilsyn, og man vil lave gymnasieranglister.

Det er simpelthen én stor mistillidserklæring til gymnasierne. Lad os nu stole på, at institutionerne faktisk selv arbejder med at fremme elevernes læring og trivsel. Lad os stole på, at den undervisning som kommer fra langtuddannede undervisere er god nok. I stedet for at styre gymnasierne, skal vi sætte dem fri.

Frihed, tillid, faglighed og dannelse. Og så en målrettet indsats på at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund. Det er min ideologi. Det kæmper SF for.