Hvad skal vi med GL?

GL's overordnede formål er at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og faglige interesser, men Gymnasieskolen minder i overvejende grad om et pædagogisk tidsskrift med eksempler fra dagligdagen blandt udvalgte GL-medlemmer. Hvor nyttigt og interessant dette end måtte være, undrer jeg mig over den prioritering, som GL's formand, bestyrelse og sekretariat har for ­vores fagforening. Havde vi på vores ­skole ikke haft et par særdeles ­dygtige tillidsfolk, som med fuld opbakning fra personalet yder en virkelig krævende indsats, kunne jeg let komme i tvivl om, hvorfor jeg er medlem af GL. I en tid hvor ansattes rettigheder mindskes, og hvor antallet af arbejdsopgaver øges, har jeg derfor nogle spørgsmål til de mennesker, som vi har valgt til at bestyre vores fag­forening, GL:

Hvor højt prioriteret er medlemmernes løn- og arbejdsforhold i forhold til pædagogik?

Kunne det være en mulighed i højere grad at informere om rettigheder og opgavefordeling på de enkelte ­skoler?

Hvad er en fagforenings vigtigste opgave, i en tid hvor antallet af gymnasielærere må formodes at falde i store dele af landet?

En stor del af kontingentet til GL går tilsyneladende til administration og løn. Hvordan fordeles alle disse penge, og hvor kan man søge oplysning om regnskab og aflønning af GL's personale?

Hvor mange ansatte er der i GL?

Rundtom i landet har jeg gennem mange år talt med adskillige gymnasielærere, der har været uhyre kritiske over for GL's fokusområder. Kritik ytres overvejende mundtligt, da det er en udbredt formodning, at skulle man selv få brug for GL, ville det være uklogt at have blandet sig i, hvad GL's inderkreds beslutter. Hvor meget har det på sig?

Peter Winther Carlsen,
Fjerritslev Gymnasium

 

Svar på læserbrev

Kære Peter Winther Carlsen

Det glæder mig, at du er glad for dine tillidsrepræsentanter, og at du anerkender, at de er dygtige. GL anvender en stor del af sine ressourcer til at uddanne og rådgive tillidsrepræsentanterne.

Fagbladet Gymnasieskolen redigeres hverken af mig, GL’s hoved­bestyrelse eller sekretariatet. Gymnasieskolen har en selvstændig redaktion, som naturligvis orienterer sig imod de strategiske indsatsområder, GL løbende opstiller, men som altså har en udstrakt frihed til at definere og prioritere stofområder og udmønte journalistiske opgaver. Jeg vil for mit eget vedkommende gerne markere, at jeg ser med tilfredshed på Gymnasieskolens arbejde, såvel i det trykte blad som i digitale medier – men jeg er altså ikke redaktør for Gymnasieskolen.

Når du efterspørger, at Gymnasieskolen eksempelvis i højere grad skal “informere om rettigheder og opgavefordeling på de enkelte skoler”, må jeg for det første sige, at jeg oplever, at Gymnasieskolen faktisk løbende – direkte og indirekte – beskriver sådanne forhold på forskellige skoler, men også, at en sådan fremstilling, som du efterspørger, givetvis er svær at levere. Dels fordi sådanne forhold netop er uigennemsigtige på mange skoler, dels fordi det ofte kan være et lokalt ønske om, at disse forhold ikke udbasuneres i Gymnasieskolen. Når det er vores egne medlemmer og tillidsrepræsentanter, der ikke ønsker at stå frem eller få lokale forhold udstillet, er det mit indtryk, at Gymnasieskolen normalt respekterer dette.

Der er 34 ansatte i GL’s sekretariat og fem medarbejdere (heraf en journalistpraktikant) på Gymnasieskolen. Cirka 37 procent af GL’s omkostninger går til at drive sekretariatet. Ud af GL’s samlede ordinære omkostninger på 69.752.000 kroner går cirka 26 millioner kroner til løn (inkl. Gymnasieskolen). GL’s højeste myndighed – repræsentantskabet (alle tillidsrepræsentanterne) – behandler årligt GL’s budget og regnskab. GL har i øvrigt et forholdsvis lille sekretariat sammenlignet med andre fagforeninger med tilsvarende medlemstal.

Det spørgsmål, du afslutningsvis stiller, om det “har noget på sig”, at det er “uklogt at have blandet sig i, hvad GL’s inderkreds beslutter”, hvis man efterfølgende skulle få brug for GL, kan jeg selvfølgelig besvare med et klart “nej”. Det har intet på sig, og det bekymrer mig, hvis du eller andre medlemmer har den opfattelse. Man er velkommen til at kritisere og gerne debattere i GL, og alle vil naturligvis blive behandlet ens uanset deltagelse i debatten.

Med venlig hilsen
Tomas Kepler
formand for GL