Hvad nu, Løhde? Du har aben

Kære Sophie Løhde

Du har stillet krav, som du ganske udmærket ved, er langt over vores smertegrænse. Den danske model bygger på forhandlinger mellem ligeværdige parter og under forudsætning af, at parterne stiller realistiske og saglige krav - ellers beder man jo om sammenbrud og konflikt fra start. Med jeres krav bliver jeg bekymret for, om du reelt ønsker at forhandle, eller om du bevidst er gået efter et sammenbrud med et efterfølgende regeringsindgreb til følge?

Tænk sig, hvis vi fra arbejdstagers side havde stillet krav om en 4-dages arbejdsuge, en lønstigning på 25 % og fri bil. Jeg antager, at disse krav ville være blevet afvist af dig - og med rette. De ligger nemlig langt udover det realistiske i den nuværende situation på det offentlige arbejdsmarked, og flugter heller ikke med forholdene på det private arbejdsmarked, MEN Sophie Løhde, det samme gælder for dine OK18-krav. Og ikke nok med det, tænk sig, hvis vi på baggrund af en afvisning af ovenstående (absurde) krav, efterfølgende giver dig skylden for at forhandlingerne brød sammen, fordi du ikke var imødekommende. Ikke helt fair, vel?

Vi har fra fagbevægelsens side frafaldet en del krav undervejs for at vise forhandlingsvilje og få fremdrift i forhandlingerne. Vi står nu tilbage med nogle få hovedkrav, som nøgternt betragtet er ganske beskedne. Fx en lønudvikling, som svarer til det private arbejdsmarked, sikring af retten til at spise vores mad i arbejdstiden, (som i øvrigt går tilbage til 1921) samt at lov 409 skal væk så kollegerne i blandt andet Folkeskolen også har en overenskomst. Det handler vel ikke blot om at rykke sig, i givet fald skulle vi jo blot starte med højere krav. Det er imidlertid ikke et godt udgangspunkt for en saglig forhandling. Derfor har vi stillet fair og rimelige krav.

Mange af vores frafaldne krav er i øvrigt stillet på baggrund af medlemsundersøgelser, som led i vores arbejde for et godt arbejdsmiljø, hvilket også er til gavn for ”brugerne” - i vores tilfælde eleverne. Derfor er det også yderst problematisk, at konfliktniveauet (før) og under OK18-forløb har ført til, at de enkelte organisationers egne forhandlinger er blevet tilsidesat.

60 % af lønnen skal da forhandles lokalt!
KUN 3,2% af gymnasielærerne synes, at mere af lønnen skal forhandles lokalt. Sophie Løhde, hvordan kan du tro, at vi takker ja til dit tilbud om 60 %? (I dag er tallet ca. 10 % og faktisk kun det halve på de erhvervsgymnasiale uddannelser). Når andelen af lokal løn stiger, er jeg sikker på, at det de facto vil betyde en lønnedgang for vores medlemmer, da der ikke er udmøntningsgaranti. Forklaringen herpå er simpel. De lokale lønkroner bruges i stedet til at lappe hullerne i budgetterne, som er opstået på grund af jeres nedskæringer på 2 % om året - det ser vi allerede ske på skolerne i dag!

Sophie Løhde, det bliver et nej tak. Vores medlemmer skal ikke af egne lønmidler betale for de politisk besluttede nedskæringer.

Krav om fleksibilitet, men for hvem?
Sophie Løhde, du vil have øget fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Dette betyder reelt set risiko for mere ujævn arbejdsbelastning uden kompensation fx i form af betaling for overarbejde. Vi er bestemt indstillet på, at arbejdet skal kunne tilrettelægges fleksibelt, men da det er arbejdsgiveren, som har ledelsesretten, vil dit forslag om fleksibilitet ensidigt være i arbejdsgivers favør.

Det bliver derfor et nej til dit forslag, medmindre du vil bløde op og sikre fleksibilitet for begge parter som en del af et godt arbejdsmiljø - så er vi helt på bølgelængde .

Frokostpause - den snupper jeg ikke før 2024…
Du har flere gange offentligt sagt, at regeringen ikke har intentioner om at fjerne den betalte frokostpause, men til trods for dette, vil du ikke skrive "intentionerne" ind i overenskomsten. I stedet tilbyder du, at frokostpausen er sikret frem til 2024. Undskyld mig, det er vel det samme som at sige, at efter 2024 kan frokostpausen, med en værdi svarende til 7,25 % af lønsummen, fjernes uden forhandling.
Hånden på hjertet, så kan du vel ikke være overrasket over, at vi er tvunget til at takke nej til din 2024-model, som reelt vil sætte vores medlemmer ca. 2,5 timer op i arbejdstid uden lønkompensation.

Urealistiske - ja nærmest absurde - krav fra arbejdsgivers side kan dermed føre Danmark ud i en storkonflikt - meget trist og bekymrende for Danmark og den danske model, som er rammen om det arbejdsmarked, som vi kender i dag.

Med venlig hilsen Jeppe Kragelund Næstformand og medlem af OK18-forhandlingsdelegationen i GL