God idé, Ellen Trane Nørby!

Forleden kunne man på P1 høre sundhedsminister Ellen Trane Nørby redegøre for, hvordan regeringens netop lancerede udspil til en sundhedsreform bla. vil sørge for at få landets sygeplejersker til at arbejde mere, så man kan reducere problemerne med mangel på sygeplejersker. Ikke således at forstå, at de skal arbejde mere end fuld tid - man vil i stedet prøve at få nogle af de mange sygeplejersker på nedsat tid til at arbejde lidt mere igen ved at tilbyde dem et forbedret arbejdsmiljø.

At forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø, synes jeg, lyder som en rigtig god idé, og i det hele taget er det glædeligt, hvis tankegangen kunne smitte af på andre offentlige områder. Selvfølgelig har man som arbejdsgiver et ansvar for at levere et arbejdsmiljø, som folk kan holde til på fuld tid.

Et stigende antal gymnasielærere går også på nedsat tid, fordi arbejdspresset simpelthen er for hårdt. Nuvel, nu er vi ikke en "mangelvare" i helt samme grad som sygeplejerskerne er lige nu, men jeg håber da ikke, der bag logikken i regeringens udspil ligger så kynisk en tankegang, at et ordentligt arbejdsmiljø kun skal leveres dér, hvor man har sværest ved at skaffe arbejdskraft.

Gode arbejdsforhold for de offentligt ansatte er den selvfølgelige vej til de gode offentlige serviceydelser, som befolkningen ønsker. Jeg håber, tiden snart kommer, hvor politikerne helt grundlæggende beslutter sig for at tage opgøret med Finansministeriet og vælge en anden retning end den, hvor offentlig virksomhed alene betragtes som en udgift, og faglige foreninger rituelt castes i rollen som modstandere af en veldrevet offentlig sektor.

Det kunne blive nogle anderledes positive overenskomstforhandlinger ved OK21, hvis Moderniseringsstyrelsen ville komme til bordet med arbejdsgiverkrav om forbedret arbejdsmiljø for alle offentligt ansatte, i erkendelse af hvor mange som er bukket under for eller er ved at bukke under for den kurs, som Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet hidtil har udstukket. Opfordringen er hermed givet til innovationsminister Sophie Løhde om at slukke for Finansministeriets regnemaskine, gribe den bold, som hendes ministerkollega har kastet op i luften, og gå ind i en tæt dialog med de offentligt ansatte og deres faglige foreninger om, hvad godt arbejdsmiljø er, og hvordan det kan fremmes på arbejdspladserne. Vi er klar.