Forløbsplanlægning er som puslespil - tidskrævende, men sjovt!

At udvikle sine egne forløb kan være noget af en mundfuld, men når man først har fundet sine metoder, bliver det lidt som en leg.

Fremgangmåden er egentlig simpel nok. Find et tema og start med at søge efter materiale på ”Ideudvikling for danskundervisere” på Facebook. Her er der ofte mulighed for at finde et væld af henvisninger til gode noveller, film og øvelser. Fornylig fandt jeg fx et forløb omhandlende sport. Jeg tænkte: ”Det snupper jeg”, men da jeg fik set nærmere på det, opdagede jeg to ting. 1. Det var langt fra muligt at finde alle materialer uden adgang til et bibliotek, hvilket på daværende tidspunkt ikke var muligt grundet Coronarestriktioner. 2. Modulerne til det udarbejde forløb virkede til at være kortere end mine moduler, hvilket gjorde, at jeg til hvert modul formentligt ville mangle lidt hist og her, medmindre jeg selv var kreativ.

Men der var en skabelon, og det var fedt. Jeg tjekkede derfor alle materialer i forløbet igennem, men kun de artikler, film og noveller/digte, jeg kunne finde på internettet, fik lov til at blive. At finde materialer er det, der umiddelbart tager længst tid for mig. Det er nemlig vigtigt for mig, at eleverne hver gang arbejder med noget forskelligt, fx den ene gang sagprosaanalyse i grupper, den næste gang digtanalyse i plenum og så selvstændig billedanalyse etc. Da materialet var udvalgt på ny, satte jeg det op som en litteraturliste på forsiden af min forløbsplan. På den måde er det nemlig altid let for mig at copypaste listen, når der skal udarbejdes en undervisningsbeskrivelse. Ud fra materialerne begyndte jeg at sortere i ”undertemaer” og fandt frem til følgende: Cykling og digte, sportsmetaforer, kreativ skrivning og fremtidens sport.

Hvad angår ”cykling og digte” var det oplagt at starte med dokumentaren ”Kaptajnens skygge”, fundet på mitcfu.dk, omhandlende cykelrytteren Christopher Juul-Jensens store passion for digtskrivning, Dernæst valgte jeg, at mine elever skulle læse et uddrag af bogen ”Sportshjerte”, der ligger som ”læseprøve” på en bogforhandlers hjemmeside. Således fik mine elever et grundlag for perspektivering. Derfra kunne jeg gå videre med Jørgen Leths erfaringer med cykelsporten og digtning, hvilket bl.a..var oplagt, da  Leth optræder i den førstnævnte dokument. Ud fra arbejdet med digtene stod det klart, at der blev brugt en del sportsmetaforer, i særdeleshed fra fodboldverdenen. Af samme årsag satte jeg mine elever til at lede efter sportsmetaforer og forklare disse. Med denne øvelse kom jeg således fra et mere litterært indslag til et sprogligt indslag. Det sproglige indslag uddybede jeg med øvelser i semantiskanalyse, og eleverne fik til opgave at analysere og fortolke fire forskellige digte, fra hver sin sportsgren: ”Svømmeren”, ”Kuglen”, Håndbold” og ”Fjerboldtspillet”, Det skal siges, at i hvert et forløb er det vigtigt for mig, at eleverne kan udtrykke sig kreativt og lege med sproget. Det er både en god øvelse, der kan hjælpe dem med fx stilskrivning, men også med at få andre elever på banen, der ikke nødvendigvis er lige så vild med læsning og analyse. Øvelsen her blev at skrive et digt om en selvvalgt sportsgren og bagefter lade klassen gætte, hvilken sportsgren der blev beskrevet. For at få en novelle ind i forløbet valgte jeg at lade eleverne læse Peter Seeberg ”7-1”. På denne måde kunne jeg sætte et hak ved en kanonforfatter, hvilket jeg også rigtig godt kan lide at gøre i et forløb. Det er ikke altid lige oplagt, men som regel er der en til to kanonforfattere, der kan indgå tematisk set.

Som noget af det sidste i forløbet valgte jeg at vise eleverne dokumentaren ”Fremtidens sport”, ligeledes fundet via mitcfu.dk, således jeg kort kunne komme omkring etik og teknologi inden for sport, hvilket er oplagt for mig, da mine elever går på htx og har en særlig interesse vedrørende teknologi.  Udover at se programmet skulle eleverne læse to artikler: ”Hvor går grænsen”? samt ”4 idrætsopfindelser der gik til stregen”, og til sidst skulle de diskutere om Michelle Vesterby havde ret, når hun udtalte, at brugen af Nike Vaporfly løbesko svarer til doping. Sidstnævnte blev understøttet af et programindslag fundet på youtube.com ” Test af Nike sko - er Nike Vaporfly snyd?”. Som afrunding på forløbet valgte jeg at slutte af med det mediemæssige område vedrørende en analyse og vurdering af Nike reklamen- ”The last game”, hvor eleverne skulle forberede en fremlæggelse vha. powerpoint med bl.a. tidsangivelser som belæg for deres iagttagelser.

Det kan måske virke uoverskueligt første gang, man skal udarbejde sit eget forløb, og man skal bestemt heller ikke undervurdere, hvor lang tid det tager at finde materiale og udvælge øvelser. Men det er for mig at se det hele værd. Det sikrer et godt overblik over pensum, man ved præcist, hvad øvelserne går ud på - for man har selv valgt dem, og man sikrer en god grad af undervisningsvariation. Derudover er det nemt at videreudvikle et forløb og dele med sine kollegaer. Forløbsplanlægning er som puslespil- tidskrævende, men sjovt!