Et alternativt SRP-fagvalg?

SRP-tiden nærmer sig på landets almene gymnasier. Som student i sommeren 2021 vil jeg fremhæve mulighederne for enkeltfaglige studieretningsprojekter.

Tidligere i min gymnasietid fandt jeg ud af, at man kunne ”vælge” at skrive SRP i kun ét fag - en mulighed, der interesserede mig. Skrivevejlederen understregede dog, at det var noget, de frarådede eleverne at gøre. Begrundelsen var, at det ville vanskeliggøre arbejdet, eftersom der skulle anvendes mindst to faglige metoder, hvilket kunne være svært at imødekomme ved kun at skrive i et fag. Skrivevejlederens ord afskrækkede mig dog ikke. Jeg begyndte derfor at idéudvikle med min lærer og endte også med at holde fast i min idé om at skrive enkeltfagligt i historie, og min lærer udarbejdede en redegørelse til skrivevejlederen om, hvordan jeg ville kunne leve op til kravet om inddragelse af mindst to faglige metoder.

Redegørelsen blev godkendt, og jeg fik lov til at skrive enkeltfagligt i historie. Jeg endte med at skrive om civil dødsstraf i Danmark 1683-1930 og undersøgte, hvordan holdningen til straffen ændrede sig i nævnte periode samt årsagerne til dens afskaffelse i 1930.

Da opgaveformuleringen blev frigivet, og skriveperioden igangsat, begyndte skrive- og analysearbejdet for alvor og resulterede i en opgave, hvor jeg fik hele fire metoder i spil!

Det mundtlige forsvar i juni gik fremragende og resulterede i et 12-tal, og eksaminator og censor var meget imponerede over det store stykke arbejde.

Ved en søgning på nettet kan lignende oplevelser med enkeltfaglige SRP-opgaver drages frem, f.eks. skrev en elev enkeltfagligt i bioteknologi A og bestod med topkarakter.

Yderligere kan man finde tre enkeltfaglige opgaver skrevet i bioteknologi A på Studienet.dk, der blev bedømt 12, 12 og 10.

Det tyder på, at bioteknologi A var udbredt at skrive enkeltfaglig SRP i, og ifølge statistik fra Undervisningsministeriet om fagprofilerne i studenternes studieretningsprojekter for henholdsvis 2020 og 2021 skrev 97 elever i 2020 og 111 elever i 2021 enkeltfagligt i bioteknologi A. Sammenlignet med de andre fag var bioteknologi det mest populære fag at skrive enkeltfagligt i, hvilket måske kan skyldes fagets identitet, da det svarer til biologi B og kemi B.

Sammenlagt var der 401 elever, der skrev enkeltfagligt i 2020 ud af 26.642, hvilket svarer til omkring 1,5%. I 2021 var tallet 369 ud af 25.737, altså ca. 1,4%. Der er altså tale om ganske små tal og procenter.

Ifølge vejledningen for studieretningsprojektet gives der mulighed for at skrive SRP i ét fag, hvis den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Men til trods for denne mulighed er der stadig en indgroet skepsis over for den slags opgaver. På nogle gymnasier bliver eleverne ikke engang informeret om muligheden, der jo fremgår af vejledningen, f.eks. har jeg nogle venner, der gik på et gymnasium i Midtjylland, som aldrig havde hørt om muligheden før. Man kan derfor undre sig over, hvorfor muligheden overhovedet eksisterer - også SRP-opgavens tværfaglige identitet taget i betragtning.

En ulempe ved den traditionelle SRP er, at eleven bliver ”låst fast” i sin studieretning, da eleven SKAL inddrage et af sine studieretningsfag i sit projekt i 3.g, så hvis eleven ikke er specielt passioneret omkring sine studieretningsfag eller har særlig meget lyst til at inddrage dem i projektet, er der ikke umiddelbart så meget at gøre. For mit eget vedkommende var jeg ikke særligt interesseret i at skrive i mine studieretningsfag, da jeg brændte meget mere for historiefaget.

En større åbenhed over for enkeltfaglige SRP-opgaver ville måske kunne engagere visse elever og dermed åbne op for flere muligheder, bl.a. det at kunne skrive i dét fag, man brænder for, hvis der altså er tale om et A-niveau fag! Derudover ville eleverne også kunne gå mere i dybden med opgaven, hvis der kun var tale om et fag. Metodemæssigt ville de også kunne udvide deres horisont grundet kravet om mindst to faglige metoder og derudover styrke deres metodiske bevidsthed i det fag, de nu skriver i, og i fag som historie ville der også være rig mulighed for at inddrage forskellige faglige tilgange. Med hensyn til SRP-opgavens tværfaglige identitet har eleverne jo allerede stiftet bekendtskab med den tværfaglige opgave gennem DHO-opgaven i 1.g og SRO-opgaven i 2.g, hvorfor man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget eleven ville gå glip af ved at skrive enkeltfagligt. Før gymnasiereformen i 2005 (og dermed SRP-opgavens fødsel) skrev man jo også enkeltfagligt, nemlig den større skriftlige opgave.
Umiddelbart opnår man vel ikke færre studiekompetencer ved at skrive enkeltfagligt? - nej, tværtimod! Og når muligheden for sådanne projekter eksisterer, hvorfor så ikke udnytte den? Der kan jo sagtens komme nogle gode opgaver ud af den slags, og med det vil jeg håbe, at flere lærere ville blive mere åbne og flere ledelser mindre skeptiske over for den type opgaver, for er elevens eget fagønske og passion ikke lige så vigtigt i denne sammenhæng?