Entreprenørskab kan få dannelse tilbage i uddannelserne 

Entreprenørskab er vigtigt for uddannelse, og det skal ind i undervisningen langt tidligere. Ikke fordi det står i uddannelsesplaner, bekendtgørelser og reformer, eller fordi erhvervslivet kræver det, men fordi det rimer på borgerpligt, samfundssind og dannelse.

Hvis vi vil uddanne selvstændige unge mennesker, der tror på egne evner, tænker kreativt og kritisk og er i stand til at løse problemer, bliver vi nødt til at indrette vores uddannelsessystem derefter. Netop derfor skal både politikere, ledere og lærere være bedre til at tænke entreprenørskab ind i en uddannelseskontekst.

I dag skal elever allerede fra de nederste trin i folkeskolen og op til universitetsniveau navigere efter fastlagte læringsmål, så de kan klare sig godt i forskellige tests. Når de er gode til det, får de høje karakterer. De afslutter til tiden. De går lige til et job. Det ser godt ud i det store excel-ark og i statistikkerne.

Men når vi kun gør en uddannelses værdi op i karakterer, og i hvor hurtigt unge mennesker kan gøre den færdig, er vi tilbøjelige til at glemme dannelsen i uddannelse. Det hjælper nemlig ikke elever og studerende med at finde ud af, hvem de er og gerne vil være - og hvad er det så, de kan give verden, når de kommer ud i den som færdiguddannede?

Elever og studerende er hele mennesker med viden og erfaring 
Det er en misforståelse, at entreprenørskab udelukkende handler om at starte en virksomhed, og at entreprenørskabsundervisning derfor er undervisning i iværksætteri. Entreprenørskab handler om meget mere. Det handler om at skabe værdi. Om at skabe forandring. Om at gøre en forskel.

Det handler om at se den studerende som et helt menneske - ikke som en moderne livagtig dukke, der skal have opereret en faglighed ind i hovedet og derefter sendes ud af fabrikken.

Hvis vi glemmer, at elever og studerende er rigtige mennesker, der kommer med en ressource i form af viden, erfaring og interesser, ender vi med at sende identiske mennesker med identiske holdninger ud i en kompleks og omskiftelig virkelighed. Og i den virkelighed er det ikke nok, kun at være i stand til at gentage hvad man har lært udenad.

Hvis vi vil undgå det, skal vi bringe elever og studerende i spil i undervisningen. Vi må som undervisere ikke nøjes med at være fagpersoner, der bare kaster viden i hovedet på dem. Vi skal være andet og mere end det. Og her er entreprenørskab et vigtigt redskab. Entreprenøriel didaktik kan hjælpe underviseren til at udvikle et særligt mindset hos sine elever og studerende, der gør dem i stand til at tænke kreativt og kritisk.

Entreprenørskab skal tidligt ind i undervisningen
Allerede i slutningen af folkeskolen siger eleverne: “Du er underviser. Du ved ting. Du skal lære mig det. Jeg skal have en god karakter til eksamen”. Det er ikke noget, de selv er kommet i tanke om. Det er det, vi lærer dem om uddannelse i dag.

Når vi eksempelvis belønner den korrekte akademiske form med et 12-tal, men trækker en eksperimenterende opgave ned for dets manglende standardelementer, sender vi indirekte et signal om, at unge mennesker ikke skal tænke selv. De skal ikke tænke kritisk. De skal ikke tænke kreativt. De skal ikke bruge de erfaringer og interesser, de allerede har, i deres uddannelse. I en tid hvor fake news er et af de mest diskuterede emner, og hvor vi udskammer de unge for ikke at være selvstændige nok, er det på tide, at vi begynder at lære de unge noget andet på deres uddannelser.

I folkeskolen er elever meget mere åbne end længere fremme i uddannelsessystemet, fordi de er vant til at lege og være nysgerrige. Hvis vi samtænker entreprenørskab og undervisning allerede her, kan vi bevare nysgerrigheden og legen, som senere kan blive til kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning. Det skaber motiverede elever og senere studerende, der gerne selv vil opsøge viden, deltage aktivt i undervisningen og tage ansvar for egen læring. Men endnu vigtigere skaber det unge mennesker, der reflekterer over deres egen identitet og den verden, de indgår i.

Når vi begynder at tænke i entreprenørielle processer i forbindelse med undervisning og uddannelse, bringer vi dannelsen tilbage i uddannelse. Vi hjælper elever og studerende med at finde ud af, hvem de er, hvilke ressourcer de har, og ikke mindst hvordan de kan bruge dem. 

Af Sarah Robinson, Helle Færgemann og Julie Skaar, undervisere i entreprenørskab