En invitation til alle gymnasielærere: Vær med live på “Ungescenen” til årets Klimafolkemøde

Kære alle gymnasielærere og alle andre klimainteresserede. Jeg vil gerne invitere jer til Klimafolkemøde i Middelfart. Desværre kan vi ikke mødes fysisk på tværs af skoler i disse tider (det kan vi forhåbentlig til næste år), og derfor har vi i stedet valgt at etablere et professionelt gratis live-stream direkte fra scenen på Middelfart Gymnasium og HF med fuldt program hele skoledagen torsdag d. 3. og fredag d. 4. september 2020. I skal sådan set bare tænde computeren i klassen, så er I med.

Hele programmet (se link her) er planlagt og gennemføres af Middelfart Gymnasium og HF og Alssund Gymnasiets lærere med hjælp fra et professionelt live-streaming-team af tidligere TV2-medarbejdere fra Schmidts Radio. Vores gennemgående vært er tidligere TV-vejrvært (nu Marselisborg Gymnasium) Per Fløng. For at vække jeres appetit en smule vil jeg fremhæve, at Klimaminister Dan Jørgensen, Connie Hedegaard, og klimaforsker og lead author hos FN’s klimapanel Sebastian Mernild kommer fordi. Man kan også møde forfatterne Theis Ørntoft og Charlotte Weitze. Herudover kommer eksempelvis professor i fremtidens energisystemer, Brian Vad Mathiesen, ekspert i det amerikanske valg, Anders Bo Rasmussen, og ikke mindst en masse engagerede gymnasieelever og unge fra klimabevægelsen til de klimapolitiske debatter. Jeg tør godt love høj faglighed og gymnasial almendannelse to dage i træk!

Vi vil etablere en mulighed for at stille spørgsmål undervejs via mobiltelefonen, og man kan allerede nu stille spørgsmål til de enkelte programpunkter via mail på ungescenen@gmail.com. Helt konkret foreslår jeg, at man sender en mail til min rektor Christian Alnor på ca@middelfart-gym.dk, så kan man på forhånd få tilsendt et link til live-streamning. Linket vil dog også være offentligt tilgængeligt, når programmet løber af stablen bl.a. via Klimafolkemødets hjemmeside.

Det er min faste overbevisning, at gymnasiet og gymnasiets fag først for alvor lever, når vi tør sætte vores egen samtids problemer og udfordringer i spil igennem vores faglighed sammen med eleverne. Selvfølgelig ikke hele tiden og i alle moduler, men hvis vi fryser fast i konkrete læreplaner og forudbestemte curricula, er meget tabt. Klimakrisen er den kommende generations største udfordring – måske er det den største udfordring nogen generation hidtil i verdenshistorien har stået over for. Derfor er det nødvendigt, at vi gymnasielærere sætter klima-sagen i spil i vore fag for vores egen og vore elevers fremtids skyld. Og hvorfor ikke lade Klimafolkemødet være anledningen hertil?

Efter Klimafolkemødet er det mit håb, at I har fået inspiration til selv at sætte klimakrisen til debat på jeres egen skole. Hvad kan man iværksætte af tiltag på gymnasierne, som reelt kan gøre en forskel? Skal der gøres noget ved bygningerne, hvad med studieturene, og hvad med eksempelvis det didaktiske i undervisningen? Og lad os så mødes om et år, når coronakrisen forhåbentlig er fortid, og inspirere hinanden. Vel mødt på live-streamet!

Anders Bærholm Frikke, Tovholder på ”Ungescenen” på Klimafolkemødet på Middelfart Gymnasium og HF.