Artikel
Vestegnens højborg for ungdomsuddannelser
No image

Vestegnens højborg for ungdomsuddannelser

For nogle lærere var det ikke nemt at blive en del af campussen CPH West. I dag kan lærerne dog se flere fordele ved, at eleverne kan vælge mange uddannelser på samme adresse. Der er dog stadig langt til den øverste leder.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

For fem år siden benyttede gymnasielærerne sig af tre forskellige indgange på CPH West. Hhx-lærerne gik ind ad den ene dør, stx-lærerne den anden, og htx-lærerne valgte den tredje ind i den store røde murstensbygning i Ishøj syd for København.

I dag tænker lærerne ikke over, hvilken dør de går ind og ud ad, men der er også sket meget siden dengang i 2009, da lærere fra tre forskellige gymnasier flyttede sammen i den store bygning.

To år forinden var Ishøj Gymnasium blevet fusioneret med erhvervsskolen CPH West, men den fysiske sammenlægning skete først et par år senere.

CPH West er ekspert i fusioner på godt og ondt, og både lærere og ledelse kender alt til, at fusioner kan være en udfordring, men også kan føre meget godt med sig.

Tillidsrepræsentant fra stx på CPH West Kenn Schoop husker, hvordan kolleger sagde op i 2007, da Ishøj Gymnasium skulle fusioneres med CPH West, og endnu flere stoppede, da fusionen endte i en flytning.

”Lærerne blev ikke inddraget i processen, og der var ingen høring op til fusionen,” siger Kenn Schoop, som fortæller, at lærerne fik at vide, at det for gymnasiet handlede om at overleve økonomisk.

Han husker, at stx-lærere fra det lille gymnasium var bange for at drukne i den nye, store institution, og han husker, at lærerne ikke blev ”modtaget med åbne arme”.

Bestyrelsen bestemmer
Kenn Schoop sidder sammen med tillidsrepræsentant for htx-lærerne Bjarne Joost Thorgrimson og Trine Ladekarl Nellemann, der er rektor for hhx-gymnasiet og samtidig overordnet leder for de tre gymnasier og de nye tilbud med 10. klasse. De tænker tilbage på fusionerne, der førte dem sammen.

Alle tre har oplevet, at beslutningerne om fusionerne er blevet truffet af bestyrelserne, uden at medarbejderne er blevet inddraget i processen. Medarbejderne er til gengæld blevet involveret i den næste fase, hvor fusionerne skulle implementeres.

Kun et stenkast derfra ligger erhvervsskolen, hvor htx-lærerne tidligere arbejdede sammen med erhvervsskolelærerne. Det var med andre ord geografisk ikke en stor forandring for htx-lærerne, da de blev en del af gymnasierne på CPH West på den anden side af parkeringspladsen – mentalt var forandringen dog større.

”Jeg kan huske, jeg tænkte, at sådan må det være, når ens arbejdsplads bliver overtaget af en anden virksomhed,” siger Bjarne Joost Thorgrimson om dengang, da lærerne fik at vide, de skulle fusioneres.

Han havde været vant til et miljø med flere værksteder, og hvor mange kolleger underviste på erhvervsuddannelserne, men han blev dog hurtigt glad for at blive en del af gymnasiet på CPH West i Ishøj.

”Jeg følte mig først rigtigt som gymnasielærer, da jeg flyttede herover,” siger han.

Droppede fælles lærerværelse
Uden for mødelokalet med glasvægge ligger biblioteket og et stort computerrum, hvor elever sidder og ser koncentreret ind i skærmene. Selv om de tre gymnasier har hver deres etage, er der fællesfaciliteter, hvor eleverne mødes, og de fleste elever ved, hvem hinanden er, fra kantinen, skolefester og andre arrangementer.

1.150 gymnasieelever fra nær og fjern får dagligt undervisning i den treetagers bygning, som fra i år også rummer fire 10.-klasser.

Selv om det i sig selv er en stor institution, gemmer der sig langt mere under navnet CPH West. Blandt andet også to andre gymnasier i henholdsvis Ballerup og Albertslund, erhvervsskoler i flere byer, og som om det ikke var nok, kan CPH West også tilbyde lokoføreruddannelsen.

Trine Ladekarl Nellemann fortæller, at det i begyndelsen blev diskuteret, om der skulle laves et fælles lærerværelse, men den idé blev droppet, og den dag i dag ligger lærerværelserne for stx, hhx og htx på hver sin etage. Filosofien er, at lærerne ikke skal tvinges sammen uden et formål, og så betyder det også, at der er voksne overalt på skolen.

”Ved fusioner skal man udnytte fordelene, men værne om nærheden. De enkelte uddannelsesprofiler skal bevares, men der er mange fælles ting som udvikling af pædagogik, didaktik, it i undervisningen og så videre, som vi kan arbejde sammen om,” siger hun.

Bjarne Joost Thorgrimson mener også, at der er kommet en god balance mellem at bevare profilerne, samtidig med at der er et kollegialt fællesskab.

”Og så har vi også undgået, at der er hierarkier mellem stx, hhx og htx,” siger han.

Langt til øverste leder
I dag kan Kenn Schoop konstatere, at lærerne ikke er druknet i den store uddannelsesbygning. Han mener dog, at CPH West er blevet så stor en organisation, at der er blevet for langt mellem den øverste leder og dagligdagen på den enkelte uddannelse.

”Det går ud over nærheden og den demokratiske indflydelse, som ellers er en del af lærernes drivkraft og engagement,” siger Kenn Schoop.

Han siger også, at han som tillidsrepræsentant har oplevet at lave en aftale med sin lokale leder, som siden er blevet underkendt fra højeste sted.

Alligevel mener han, at det er en styrke, at ungdomsuddannelserne arbejder tæt sammen.

CPH West ligger i et område med mange uddannelsesfremmede hjem, og mange af eleverne har en anden etnisk herkomst end dansk. Lærerne på CPH West er bogstaveligt talt med til at bryde den sociale arv for mange af eleverne på skolen.

Derfor giver det også mening, at eleverne har en række forskellige ungdomsuddannelser inden for rækkevidde, så snart de bevæger sig ind på matriklen. Hvis stx er det forkerte valg, er det let at vælge en anden ungdomsuddannelse. Studievejlederne kan bogstaveligt talt tage de studerende i hånden og følge dem over til en erhvervsuddannelse eller fortælle om de andre gymnasieretninger.

Samtidig giver stordriften også andre praktiske fordele. Med flere elever kan det lade sig gøre at ansætte en kinesisk­lærer på fuld tid, og det er nemmere at oprette sjældne valghold, som ikke er muligt på et mindre gymnasium.

Underviser i 10. klasse
Campussen giver også helt andre perspektiver i forhold til brobygning mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne og nye perspektiver for gymnasielærerne.

Længere nede ad gangen står gymnasielærer Carsten Vium Jørgensen og underviser i en af de fire nye 10. klasser, som er en nyskabelse på CPH West.

Eleverne i 10.b har matematik og overvejer lige nu, hvad ordet kvartil betyder, mens Carsten Vium Jørgensen forsøger at lede dem hen mod det rigtige svar.

Han underviser også på hhx, men havde lyst til at prøve kræfter med at undervise i 10. klasse.

”Det er sjovt,” siger han om sin nye udfordring med 10. klasse, da han har sat eleverne til at løse opgaver i klassen.

Han forklarer, at han er med til at vise eleverne, hvad gymnasiet forlanger af dem. Eleverne bliver ganske enkelt mere studieparate, eller også finder de ud af, at de ikke skal i gymnasiet.

Rektor Trine Ladekarl Nellemann forklarer, at det at have 10. klasser i samme hus som ungdomsuddannelserne er et eksempel på en af de store styrker ved en campus.

”Der er flere udfordringer ved at fusionere, og der kommer ikke automatisk noget godt ud af en campus, men campussen giver en række gode muligheder for eleverne og medarbejderne, som vi kan udnytte. Noget af det væsentligste er, at vi har mange uddannelsestilbud, hvor de unge finder den rigtige uddannelse i stedet for at falde fra. For det andet giver det os mulighed for at løfte langt flere unge, når vi er mange, der står sammen om det,” siger hun.

4.000 årselever

CPH West er en stor uddannelses­institution med 16 uddannelser, 4.000 årselever og 500 ansatte. Hovedafdelingen ligger i Ishøj, men CPH West har skoler og afdelinger i flere forskellige byer.

Gymnasierne i Ishøj

Gymnasierne i Ishøj er resultatet af fusioner mellem flere ungdomsuddannelser. I 2004 blev der indgået et tæt samarbejde mellem Ishøj Gymnasium, handelsskolen i Ishøj og Taastrup og teknisk skole i Ishøj. I 2007 blev Ishøj Gymnasium fusioneret med handelsskolen i Ishøj, som inden da havde fået navnet CPH West. Den nærliggende erhvervsskole, hvor htx-lærerne arbejdede, blev også fusioneret med CPH West. I 2009 flyttede alle lærerne ind i den samme bygning i Ishøj. I år er der også oprettet 10. klasse i bygningen, og en række erhvervsuddannelser tilbydes i nabobygningen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater