Artikel
Usikkerhed om ny eux
No image

Usikkerhed om ny eux

Den nye merkantile eux skal ikke bruges som en genvej til de videregående uddannelser, siger undervisningsministeren. Men fire af fem adspurgte skoler reklamerer alligevel for, at uddannelsen kan netop dét.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Til august slår en række af landets handelsskoler dørene op til en ny merkantil eux. Den fireårige uddannelse udbydes i første omgang med fem forskellige retninger, og tanken er, at eleverne får en erhvervsuddannelse, samtidig med at de bliver klædt på til at læse videre, hvis de vil det.

Men bekendtgørelsen, der sætter rammerne for den merkantile eux, har et smuthul. Det betyder, at uddannelsen i praksis kan bruges som genvej til at komme ind på en videregående uddannelse efter blot to års ungdomsuddannelse.

Bekendtgørelsen, der netop har været i høring hos uddannelsesområdets parter, giver nemlig eleverne mulighed for at forlade handelsskolen efter to år og få et adgangsgivende bevis til de videregående uddannelser med i tasken.

Men det var ikke meningen, at uddannelsen skulle bruges som genvej til de videregående uddannelser. Det siger embedsmænd i Undervisningsministeriet til Gymnasieskolen.

Reklamerer for afhop
Selvom intentionen med den merkantile eux ifølge undervisningsminister Christine Antorini (S) er, at de studerende skal gennemføre hele uddannelsen, så reklamerer en række handelsskoler for muligheden for at bruge den som genvej til en videregående uddannelse.

Gymnasieskolen har lavet en rundspørge blandt en række skoler, der fra august udbyder den merkantile eux. Her oplyser 15 ud af 18 adspurgte skoler, at de i deres reklame- og informationsmateriale for den nye uddannelse gør kommende elever opmærksomme på muligheden for at hoppe af efter to år og starte på en videregående uddannelse i stedet.

En af skolerne, der reklamerer for muligheden, er Skive Handelsskole. I en helsidesannonce i skolens egen reklameavis, der uddeles til 32.000 husstande på Skive­egnen, lyder første afsnit således:

"Tag eux-retningen, og stig af med studiekompetence efter to år ved afslutningen af studieforløbet, det vil sige de samme fagniveauer som ved en almen hf. Det giver adgang til videregående uddannelser."

Og det er helt bevidst, at skolen reklamerer for muligheden for afstigning.

"Vi har gjort os mange overvejelser og prøver at holde os til de udmeldinger og bekendtgørelsesudkast, der kommer. Når man har gennemført den studieforberedende del af eux business (eux merkantil, red.), så har man jo et reelt valg mellem at fortsætte på eux'en eller en videregående uddannelse," siger Niels Yde, der er direktør på Skive Handelsskole.

Han tror ikke, at de unge vil se eux merkantil som en smutvej til de videregående uddannelser.

"Vi har lige haft åbent hus, og de unge gør sig rigtigt mange overvejelser, der handler om, hvordan de kommer mest kvalificeret igennem ungdomsuddannelsen, ikke hvordan de kommer hurtigst igennem. Eux kommer ind i billedet, når de ikke ved, hvilket ben de skal stå på, og gerne vil holde flere døre åbne. Det giver stor interesse," siger Niels Yde.

Vil have klart svar fra ministeriet
Hos Danske Erhvervsskoler oplever man situationen som uklar. De har fra start bakket op om, at det skulle være muligt at stige af den merkantile eux efter to år, men anbefaler alligevel sine medlemmer, at det er den fulde uddannelse, der markedsføres.

Direktør Lars Kunov mener, at det har været svært at få et klart svar fra Undervisningsministeriet.

"Ministeriet har været lidt svingende i sine udmeldinger. Fra starten lagde de vægt på, at formålet var at tage hele uddannelsen, men jeg oplever, at de nu i højere grad svinger over mod, at det er okay, hvis den studerende søger videreuddannelse efter to år," siger han og slår fast:

"Vi vil implementere uddannelsen loyalt og vil derfor gerne have rene linjer, herunder en klar benævnelse for afstigningsmuligheden."

Ministeriet vil kontakte skolerne
Undervisningsminister Christine Antorini gør i en skriftlig udtalelse til Gymnasieskolen klart, at uddannelsen ikke skal sælges til kommende elever som genvej til de videregående uddannelser, og at muligheden for afstigning er beregnet til elever, der ikke kan finde en praktikplads.

"Vi har brug for dygtige faglærte, så det er ikke intentionen, at eleverne skal stoppe efter to år, men tage hele den fireårige uddannelse. Derfor vil ministeriet tage kontakt til skolerne for at sikre en korrekt markedsføring. Men skolerne skal naturligvis orientere eleverne om uddannelsen, og en del af det er, at eleverne får bevis for at have opnået generel studiekompetence efter det studiekompetencegivende forløb på to år," skriver Christine Antorini.

Hun frygter dog ikke, at eux merkantil kommer til at overlappe med hhx.

"Det er et krav til undervisningen i fag på gymnasialt niveau i et eux-forløb, at undervisningen skal relateres til elevernes erhvervsuddannelse. Det betyder, at de unges interesse for det merkantile område også afspejles i fagene, og der er ikke tvivl om, at de første to år er krævende. Undervisningen vil derfor ikke være den samme undervisning, som eleverne modtager i et hhx-forløb. Men vi vil følge udviklingen tæt, så vi sikrer, at den følger intentionerne," skriver hun til Gymnasieskolen.

Fem eux-retninger

Disse uddannelser udbydes på den merkantile eux:
• Detailhandel med specialer
• Eventkoordinator
• Finansuddannelsen
• Handelsuddannelsen
• Kontor med specialer

Hvor står GL?

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har som en af de eneste blandt 28 høringssvar kritiseret mulig­heden for at stige af efter to år. Organisationen mener nemlig, at afstigningsmuligheden vil skabe et overlap mellem eux merkantil og den traditionelle hhx.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater